Edward CZESAK
Edward CZESAK
Poland

Date of birth : , Tarnòw

8th parliamentary term Edward CZESAK

Political groups

  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties

  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Vice-Chair

  • 08-10-2015 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Member

  • 24-06-2015 / 18-01-2016 : Committee on Regional Development
  • 16-09-2015 / 07-10-2015 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
  • 19-01-2016 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism

Substitute

  • 12-06-2015 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

07-11-2018 IMCO_AD(2018)627039 PE627.039v02-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain

26-09-2018 IMCO_AD(2018)625314 PE625.314v02-00 IMCO
Marc TARABELLA

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

25-09-2018 ITRE_AD(2018)623785 PE623.785v02-00 ITRE
Jens GEIER

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Rise of neo-fascist violence in Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL

25-10-2018

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska – od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji.
Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałem, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałem przeciw tej rezolucji.

The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL

14-03-2018

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiada się ono za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Według tego sprawozdania w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie stwarza zagrożenia dla polskich interesów (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).

Implementation of the European Fund for Strategic Investments (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) PL

15-06-2017

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) – część Planu Inwestycyjnego dla Europy, znanego również jako plan Junckera – zostało przyjęte w dniu 25 czerwca 2015 r. EFSI jest w istocie gwarancją w wysokości 21 miliardów euro dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która zapewnia EBI dodatkową zdolność kredytową, dzięki czemu może zmobilizować do 315 mld euro na projekty inwestycyjne o wyższym profilu ryzyka, nie tracąc ratingu potrójnego A.
EFSI został utworzony na początkowy okres trzech lat, chociaż już w dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z ulepszeniami funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). EFSI funkcjonuje już przez około 1,5 roku.
Sprawozdanie ocenia dotychczasowe wdrożenie rozporządzenia w sprawie EFSI i zawiera zalecenia dotyczące ulepszeń, zwłaszcza w świetle wniosku Komisji dotyczącego rozszerzenia EFSI. EFSI z ilościowego punktu widzenia przyniósł spodziewane rezultaty w stosunku do benchmarku w wysokości 315 mld euro w danym przedziale czasowym, podczas gdy w oknie MŚP wyniki te nawet przekroczyły oczekiwania. Pozytywnie oceniam funkcjonowanie EFSI i mam nadzieję, iż to narzędzie będzie skutecznie wspierać inwestycje w Unii Europejskiej. Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the recognition of obesity as a chronic disease

11-04-2016 P8_DCL(2016)0037 Lapsed
Alfred SANT Marc TARABELLA Giovanni LA VIA Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Ángela VALLINA Patricija ŠULIN Edward CZESAK
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 144 - 12-07-2016

WRITTEN DECLARATION on a united fight against terrorism

11-04-2016 P8_DCL(2016)0028 Lapsed
József NAGY Monika BEŇOVÁ Adam GIEREK Alessandra MUSSOLINI Elisabetta GARDINI Tomasz Piotr PORĘBA Ruža TOMAŠIĆ Tomáš ZDECHOVSKÝ Salvatore Domenico POGLIESE Ivan ŠTEFANEC Edward CZESAK
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 71 - 12-07-2016

WRITTEN DECLARATION on construction of the Via Carpathia strategic transport route of EU eastern regions

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Lapsed
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Date opened : 07-03-2016
Lapse date : 07-06-2016
Number of signatories : 61 - 08-06-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.