Please fill this field
Jakop G. DALUNDE Jakop G. DALUNDE
Jakop G. DALUNDE

Group of the Greens/European Free Alliance

Member

Sweden - Miljöpartiet de gröna (Sweden)

Date of birth : , Stockholm

Home Jakop G. DALUNDE

Member

TRAN
Committee on Transport and Tourism
D-IN
Delegation for relations with India

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DPAL
Delegation for relations with Palestine

Most recent activities

REPORT on a European strategy for energy system integration

26-03-2021 A9-0062/2021 PE658.868v02-00 ITRE
Reports - as shadow rapporteur
Christophe GRUDLER

Guidelines for the 2022 Budget - Section III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler) SV

25-03-2021
Written explanations of vote

Den 24 mars röstade vi om riktlinjerna för 2022 års EU-budget. Under den omröstningen tog vi ställning till ett ändringsförslag om att upphäva patent för Covid-19-vaccin. Vi miljöpartister valde att avstå i den omröstningen.
Vi ser de problem som alltför hårda patentlagar skapar vad gäller tillgång på vaccin. Världens hela produktionskapacitet kan inte utnyttjas, samtidigt som vissa av de stater som har vaccinfabriker inte exporterar doser till andra länder. Reglerna kan bidra till att rika länder snabbare får tillgång till vaccin, medan fattiga länder sackar efter.
Det är ett stort problem och patentsystemet behöver ses över, men att som ändringsförslaget föreslår upphäva alla patent, inte bara för covid-vaccin, vore i nuläget att ge fel signal.
Vi stödjer helhjärtat initiativ som COVAX, och de stora ekonomiska bidrag som Sverige och EU gett programmet. Tack vare det programmet har länder i det globala syd redan fått tillgång till tiotals miljoner vaccindoser.

Declaration of the EU as an LGBTIQ Freedom Zone (B9-0166/2021, B9-0167/2021) SV

11-03-2021
Written explanations of vote

Vi valde att rösta emot ändringsförslag 5, från den högernationalistiska partigruppen Identitet och demokrati (ID). Miljöpartiet fördömer å det kraftigaste alla former av våld och diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och könsidentitet eller könsuttryck, samt mordet på belgaren David Polfliet med homofobiska motiv. Vi delar däremot inte partigruppen ID:s problembeskrivining om att våldet och diskrimineringen skulle vara en konsekvens av vad man i nästföljande stycken kallar ”massinvandring” och ”den radikala islamismens utveckling i Europa”.

Contact

Bruxelles

Strasbourg