Please fill this field
Răzvan POPA Răzvan POPA
Răzvan POPA
Romania

Date of birth : , Brasov

8th parliamentary term Răzvan POPA

Political groups

  • 13-09-2017 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

  • 13-09-2017 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Member

  • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets
  • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Committee on Legal Affairs
  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Canada
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Rule of law in Romania (debate) RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-132-0000)

One-minute speeches on matters of political importance RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-245-0000)

One-minute speeches on matters of political importance RO

11-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-11(1-289-0000)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor’s Office and the effectiveness of OLAF investigations

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE630.425v02-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument.

11-12-2018 BUDG_AD(2018)625490 PE625.490v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund

11-12-2018 BUDG_AD(2018)625491 PE625.491v02-00 BUDG
Jan OLBRYCHT

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO

25-10-2018

Am votat în favoarea raportului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluate și eficiente din punct de vedere energetic deoarece creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple: cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate. Inițiativa permite autorităților să adopte, în anumite intervale de timp, toate măsurile necesare pentru a facilita utilizarea de vehicule nepoluante în vederea abordării obiectivelor de politică europene, naționale și locale. Aceasta permite, de asemenea, o interacțiune flexibilă între organismele publice naționale, locale și regionale, în contextul obiectivelor generale minime în materie de achiziții stabilite la nivel național. Evaluarea impactului teritorial al propunerii a arătat că efectele sunt predominant pozitive și sunt repartizate în mod relativ egal în întreaga UE.

Multiannual plan for fish stocks in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (A8-0310/2018 - Alain Cadec) RO

25-10-2018

Am votat în favoarea raportului privind stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, deoarece regulamentul de bază are ca obiectiv soluționarea problemelor privind pescuitul excesiv și aruncarea înapoi în mare a capturilor într-un mod mai eficace decât în legislația anterioară.
Cu toate acestea, în lipsa unei legislații suplimentare, regulamentul de bază ar putea conduce la utilizarea insuficientă a cotelor în cadrul pescuitului mixt desfășurat în apele occidentale și nu ar permite adoptarea niciunei exceptări de la obligația de debarcare după expirarea planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare.

Rise of neo-fascist violence in Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) RO

25-10-2018

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție privind ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa deoarece Uniunea își întemeiază valorile pe respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Promovarea fascismului este interzisă în mai multe state membre în temeiul legislației lor naționale.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.