Jiří
PAYNE

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Jiří PAYNE

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) CS

07-02-2018

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Automated data exchange with regard to vehicle registration data in Portugal (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) CS

07-02-2018

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Promotion of the use of energy from renewable sources (A8-0392/2017 - José Blanco López) CS

17-01-2018

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) CS

16-01-2018

Nesouhlasím s používáním elektrošoků a výbušnin při lovu ryb, nesouhlasím s tím, aby se to EU pokoušela regulovat.

Women, gender equality and climate justice (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) CS

16-01-2018

Podle článku 21 Charty základních práv Evropské unie „je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví...“. Celý text je koncipován tak, že diskriminuje muže a je vůči mužům urážlivý, a proto je v rozporu se základními dokumenty Evropské unie a spadá do kategorie porušování lidských práv.