Maria Gabriela ZOANĂ
Maria Gabriela ZOANĂ
Romania

Date of birth : ,

8th parliamentary term Maria Gabriela ZOANĂ

Political groups

 • 30-01-2018 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 30-01-2018 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Vice-Chair

 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Committee on Agriculture and Rural Development

Member

 • 05-02-2018 / 20-02-2018 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Arab Peninsula

Substitute

 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the People's Republic of China
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegation for relations with South Africa
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Rule of law in Romania (debate) RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-135-0000)

Work-life balance for parents and carers (debate) (debate)

04-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-04(2-088-7500)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument

05-12-2018 AGRI_AD(2018)625354 PE625.354v02-00 AGRI
Maria Gabriela ZOANĂ

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013

18-10-2018 REGI_AD(2018)625424 PE625.424v02-00 REGI
Maria Gabriela ZOANĂ

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2019

18-02-2019 REGI_AD(2019)631920 PE631.920v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2017

24-01-2019 FEMM_AD(2019)630380 PE630.380v02-00 FEMM
Malin BJÖRK

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement

03-10-2018 FEMM_AD(2018)628429 PE628.429v03-00 FEMM
Angelika MLINAR

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Regional Development Fund and Cohesion Fund (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) RO

27-03-2019

Consolidarea capacitǎţii administrațiilor publice este esenţialǎ pentru toate statele membre, în special în ceea ce privește accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni și eficiența răspunsurilor furnizate. Consider cǎ acest lucru este benefic şi pentru un proces transparent şi eficient de accesare şi utilizare a fondurilor europene în cadrul FEDR și al Fondului de coeziune, inclusiv când vorbim de investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investițiile productive în IMM-uri, precum și investițiile legate de dezvoltarea durabilă și energie care oferă beneficii pentru mediu. Susţin introducerea de noi domenii cum ar fi proiectele care vizeazǎ consolidarea securității cibernetice.
Susţin propunerea raportorului de îmbunǎtǎţire a propunerii Comisiei în această direcție, care este în unele puncte lacunară, Parlamentul propunând o serie de completǎri pentru a nu întrerupe experiențele inițiate în perioada de programare 2014-2020.

Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) RO

14-02-2019

40 % din teritoriul Uniunii este reprezentat de regiunile transfrontaliere, regiuni unde trăiesc circa o treime din cei 512 milioane de cetățeni ai săi. În aceste zone, un important vector al economiilor locale și regionale îl reprezintă lucrătorii transfrontalieri, care trec zilnic dintr-o țară în alta pentru a merge la muncă și a reveni apoi acasă. Numărul activităților economice la nivel transfrontalier și, implicit, PIB-ul regiunilor respective ar crește cu 2 %, ajungând la aproximativ 91 de miliarde de euro pe an dacă s-ar elimina 20 % din obstacolele frontaliere.
Susțin poziția raportorului potrivit căreia reducerea acestor bariere este posibilă dacă fiecare stat membru ar institui puncte de coordonare transfrontalieră la nivel național și, acolo unde este cazul, la nivel regional, pentru a coordona sarcinile diferitelor autorități, care, în unele state membre, includ organisme legislative naționale și regionale, și pentru a defini sarcinile și competențele acestora pe parcursul diferitelor etape ale mecanismului, incluzând inițierea, încheierea, implementarea și monitorizarea angajamentelor și declarațiilor.

Health technology assessment (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) RO

14-02-2019

În fiecare an, 1 300 mii de miliarde de euro, respectiv 10 % din PIB, sunt cheltuiți la nivel european pentru domeniul sănătății. Din aceștia, 220 de mii de miliarde de euro – 1,41 % din PIB – sunt alocați cheltuielilor cu produse farmaceutice și 110 mii de miliarde de euro, cifră care este în creștere, investițiilor în noi dispozitive medicale. Din păcate, accesul pacienților la medicamente și sustenabilitatea sistemelor de sănătate sunt subminate de prețurile ridicate ale medicamentelor noi, care nu aduc întotdeauna progrese terapeutice semnificative. Pe scurt, este nevoie de dovezi clinice mai bune și mai multe ca o bază pentru a determina eficacitatea relativă și beneficiile terapeutice ale medicamentelor, adică calitatea acestora. Autorizația de introducere pe piață, bazată în prezent pe o evaluare a eficacității și siguranței, nu garantează, de una singură, că noul tratament reprezintă un progres, nici măcar nu exclude varianta ca acesta să reprezinte un regres, întrucât studiile și evaluările comparative necesare nu trebuie să demonstreze eficacitatea unui tratament comparativ cu alte medicamente.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.