Please fill this field
Sara SKYTTEDAL Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Kristdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Tyresö

Home Sara SKYTTEDAL

Chair

D-IQ
Delegation for relations with Iraq

Member

CPDE
Conference of Delegation Chairs
ITRE
Committee on Industry, Research and Energy

Substitute

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DMAG
Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union, including the EU-Morocco, EU-Tunisia and EU-Algeria Joint Parliamentary Committees

Most recent activities

The rule of law and fundamental rights in Bulgaria (B9-0309/2020) SV

08-10-2020
Written explanations of vote

Idag har Europaparlamentet haft resolutionsbehandling om utvecklingen i Bulgarien. Resolutionen adresserar viktig kritik rörande utvecklingen i Bulgarien, i synnerhet vad avser korruption. Tyvärr ignorerar resolutionen helt det faktum att inte bara den sittande bulgariska regeringen, utan även Bulgariens socialistiska och Putin-vänliga president Rumen Radev har allvarliga och outredda korruptionsanklagelser riktade mot sig. Detta gjorde att Kristdemokraterna ej kunde ge resolutionen sitt stöd. Vi valde istället att lägga ned våra röster i slutvoteringen.

OPINION on strengthening the single market: the future of free movement of services

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Opinions - as shadow rapporteur
Marc BOTENGA

Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock SV

17-09-2020
Written explanations of vote

Idag har Europaparlamentet röstat om ett initiativbetänkande som behandlar energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd. En viktig fråga för att nå klimatmålen. Huvuddragen i betänkandet ställer sig Kristdemokraterna också bakom, varför vi valde att rösta för i slutvoteringen. Vi vill i sammanhanget dock markera vårt avståndstagande rörande kravet i texten vad avser gemensamma minimikrav för energiprestanda i byggnadsbestånd. Detta bör ej regleras på EU-nivå. Vad gäller de skrivningar som finns rörande hur hyreshöjningar efter renovering i energieffektiviseringssyfte får ske, så är inte heller det en fråga som bör regleras av EU, utan precis som idag istället vara upp till medlemsländerna. Då så gavs möjlighet markerade också Kristdemokraterna sin uppfattning i dessa frågor i delvoteringar.

Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

On EP NEWSHUB

RT @FredrikKarrholm: Detta bör uppröra, inte neutral flaggning. Ett homosexuellt par misshandlades oprovocerat av tre gärningsmän. Dessa är syrier, tidigare dömda för brott. En fick fängelse i tre månader, övriga samhällstjänst. Alla borde fått skaka galler och sedan utvisats. https://t.co/3rgUn2myMf 

Skriver i @europaportalen om vikten av att säga nej till EU-direktiv om könskvoterade bolagsstyrelser, och om hur @SiEUParlamentet fulspelar kring sin position i frågan https://t.co/deKOwuWOjJ 

Contact

Bruxelles

Strasbourg