Please fill this field
Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Vice-Chair

Sweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Kristianstad

Home Heléne FRITZON

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
FEMM
Committee on Women's Rights and Gender Equality
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

CULT
Committee on Culture and Education
D-ZA
Delegation for relations with South Africa

Most recent activities

State of the Union (topical debate) (debate) SV

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-058-0000)
Contributions to plenary debates

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (continuation of debate) SV

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-096-0000)
Contributions to plenary debates

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (B9-0229/2020) SV

23-07-2020
Written explanations of vote

. – Vi står bakom uppgörelsen om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som kan bidra en gemensam europeisk återhämtning. Det är en uppgörelse mellan EU:s 27 medlemsstater där Sverige har spelat en viktig roll i förhandlingsarbetet. Det är en långtidsbudget som prioriterar klimat och miljöåtgärder och ett återhämtningspaket kopplat till den pågående pandemin med riktade investeringar i den gröna och digitala omställningen.
Vi välkomnar den nya mekanismen för rättsstatens principer och de grundläggande demokratiska värderingarna. Den ska dock implementeras omedelbart när den nya budgeten börjar gälla.
Vi vänder oss bestämt emot att bidragsdelen i återhämtningspaketet måste öka, samt att rabatterna föreslås att avskaffas.
Vi ser en risk med att Europaparlamentet säger nej till uppgörelsen och att det även finns en risk för att viktiga åtgärder försenas. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Vi valde därför vid den extra sessionen 23 juli i EU-parlamentet att avstå vid omröstningen om resolutionen om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020.

Contact

Bruxelles

Strasbourg