Evin INCIR
Evin INCIR

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Sweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Diyarbakir

Home Evin INCIR

Vice-Chair

DPAL
Delegation for relations with Palestine

Member

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-TR
Delegation to the EU-Türkiye Joint Parliamentary Committee
D-IR
Delegation for relations with Iran

Substitute

AFET
Committee on Foreign Affairs

Most recent activities

Iran’s unprecedented attack against Israel, the need for de-escalation and an EU response (debate)

24-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-24(3-042-0000)
Contributions to plenary debates

Improving working conditions in platform work (A9-0301/2022 - Elisabetta Gualmini) SV

24-04-2024
Written explanations of vote

Socialdemokraterna valde att avstå i omröstningen om överenskommelsen om plattformsdirektivet. Det digitala daglöneriet växer explosionsartat när vi går mot en arbetsmarknad där en tillsvidareanställning inte alltid utgör normen. Denna oroande utveckling medför stora konsekvenser för den svenska välfärdsmodellen och de trygghetssystem som Socialdemokraterna tillsammans med den fackliga rörelsen har byggt upp under årtionden. Gigekonomin måste regleras men inte genom ett EU-direktiv som riskerar att inskränka den svenska arbetsrätten och vår arbetsmarknadsmodell. Vi är framförallt kritiska till att direktivet kräver att varje medlemsland fastställer en rättslig presumtion (anställningsstatus) som utlöses när omständigheter tyder på kontroll och ledning. Vi har inte heller fått en tillräckligt stark garanti som värnar vår arbetsmarknadsmodell. Medlemsländerna har fått större utrymme att besluta om den rättsliga presumtionen i den slutliga texten, men det kvarstår många otydligheter som i slutändan kan komma att avgöras i EU-domstolen. Detta gör det oöverskådligt vilka konsekvenser som direktivet kan få för svensk arbetsmarknad. Vi är övertygade om att denna fråga löses bäst genom avtal mellan fack och arbetsgivare. För en fungerande arbetsmarknadsmodell som inkluderar gigarbetare krävs det dock att parterna kommer till förhandlingsbordet, något som varit svårt bland gigföretagen.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05014
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex