Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Kristdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Göteborg

Home David LEGA

Member

AFET
Committee on Foreign Affairs
DROI
Subcommittee on Human Rights
D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Substitute

CONT
Committee on Budgetary Control
D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

Iron ore pellets in the EU Emissions Trading System

13-07-2020 E-004149/2020 Commission
Written questions

The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020) SV

10-07-2020
Written explanations of vote

Idag röstade Europaparlamentet om en resolution rörande EU:s prioriteringar inom hälso- och sjukvården, mot bakgrund av covid 19-krisen.
Kristdemokraterna gav sitt stöd till resolutionen eftersom vi anser att EU har en viktig roll att spela rörande exempelvis medicinsk forskning och rörlighet för patienter. Vårt ställningstagande bör ses mot bakgrund av vår uppfattning om behovet av att utveckla EU:s arbete på dessa områden.
I delvoteringar markerade vi dock tydligt mot uppfattningen att EU bör reglera sjukvårdspolitiken som sådan, vilket inte bör ske via varken nya finansieringsinstrument eller lagstiftning. Vi röstade därför mot krav på ett direktiv för minimistandarder inom ramen för en eventuell framtida europeisk hälsounion.

The rights of persons with intellectual disabilities in the COVID-19 crisis (B9-0204/2020) SV

08-07-2020
Written explanations of vote

Idag hade Europaparlamentet resolutionsbehandling om villkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning under covid-19-krisen. Bakgrunden är en medborgarframställan i frågan. Resolutionen belyser de negativa konsekvenser som ytterligare isolering får för dessa personer, som i många fall redan är mycket isolerade. Resolutionen uppmanar medlemsländerna att vidta åtgärder för livsförbättrande åtgärder för denna utsatta grupp. Kristdemokraterna instämmer helhjärtat i denna uppmaning och röstade därför för resolutionen. Vi vill i sammanhanget dock markera att exakt hur stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning ska vara utformat även fortsättningsvis måste vara medlemsstaternas befogenhet. Det hade varit önskvärt om resolutionen varit tydligare på denna punkt.

Contact

Bruxelles

Strasbourg