Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Sweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Norsjö

Home Erik BERGKVIST

Member

TRAN
Committee on Transport and Tourism
REGI
Committee on Regional Development
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-UK
Delegation to the EU-UK Parliamentary Partnership Assembly
D-CN
Delegation for relations with the People's Republic of China

Most recent activities

Presentation of the programme of activities of the Swedish Presidency (debate) SV

17-01-2023 P9_CRE-PROV(2023)01-17(2-048-0000)
Contributions to plenary debates

Protection of livestock farming and large carnivores in Europe (RC-B9-0503/2022, B9-0503/2022, B9-0504/2022, B9-0509/2022, B9-0514/2022, B9-0518/2022, B9-0519/2022, B9-0520/2022) SV

24-11-2022
Written explanations of vote

. – Vargbeståndet ser väldigt olika ut i Europa och därför är det viktigt att frågan behandlas på lokal och regional nivå. Vi socialdemokrater värnar biologisk mångfald. Det är viktigt att främja samexistens mellan rovdjur och människor, men det får inte ske på bekostnad av en levande landsbygd och människors – och djurs – trygghet. Därför röstade vi socialdemokrater för att vargen fortsättningsvis ska skyddas i art- och habitatdirektivet, men gå från att vara strikt skyddad till förvaltningsbar, förutsatt att gynnsam bevarandestatus upprätthålls.

System of own resources of the European Union (A9-0266/2022 - Valérie Hayer, José Manuel Fernandes) SV

23-11-2022
Written explanations of vote

. – Vi socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om nya egna medel. EU måste ha tillräckliga medel för att finansiera viktiga initiativ, men vi måste slå vakt om orimliga ökningar på inbetalningarna till EU. Det gäller också förslag om nya inkomstkällor för EU, även om dessa inte direkt påverkar nivån på vår EU-avgift, som i detta fall.
Vi stödjer införandet av klimattullar och en utsläppshandel som leder till större och snabbare utsläppsminskningar. Vi har även tidigare röstat för principen om att en del av intäkterna från dessa båda instrument ska komma EU till del. Vi har också stöttat att införa en miniminivå på bolagsskatt för stora multinationella företag med syfte att förhindra skatteplanering, i enlighet med den globala överenskommelsen genom OECD. Det är centralt för att säkra välfärdens finansiering i framtiden.
Parlamentets förslag till ändringar i dessa förslag är dock alltför långtgående och kan påverka den svenska statsbudgeten negativt. Dessutom är förhandlingarna om klimattullar och bolagsskatt inte klara. De lagarna borde antas först och de exakta föreskrifterna vara kända, innan vi tar beslut om att upprätta nya egna medel från de instrumenten.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G257
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05018
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex