Pär HOLMGREN Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

Group of the Greens/European Free Alliance

Member

Sweden - Miljöpartiet de gröna (Sweden)

Date of birth : , Gävle

Home Pär HOLMGREN

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Substitute

TRAN
Committee on Transport and Tourism
AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
ANIT
Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
D-US
Delegation for relations with the United States
D-CN
Delegation for relations with the People's Republic of China

Most recent activities

Outcome of the COP26 in Glasgow (debate) SV

24-11-2021 P9_CRE-PROV(2021)11-24(3-024-0000)
Contributions to plenary debates

An EU strategy to reduce methane emissions (A9-0277/2021 - Maria Spyraki) SV

21-10-2021
Written explanations of vote

Den 21 oktober 2021 röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande om EU:s strategi för att minska metanutsläppen. Betänkandet är parlamentets reaktion på kommissionens strategi och ger input till kommande lagstiftning om metan. Texten hade många bra delar som vi står bakom, till exempel skrivningar om behovet av bindande EU-åtgärder och mål som ska leda till metanutsläppsminskningar inom alla utsläppande sektorer i linje med var UNEP och IPCC visat att det krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och om att vi vill se ett globalt avtal om åtgärder för att minska metanutsläppen.
För ett av ändringsförslagen, ändringsförslag 7, lade vi ner våra röster. Ändringsförslaget lade till text om att europeisk biogasproduktion från jordbruksavfall är ett viktigt verktyg för att minska metanutsläppen och öka cirkulariteten i jordbrukssektorn, samtidigt som det är en förnybar energikälla. Det håller vi med om. Tyvärr tog ändringsförslaget även bort text om att stöd till biogasproduktionen inte bör ge incitament till en intensifiering av djurhållningen, och den delen av ändringsförslaget kunde vi inte ställa oss bakom, eftersom vi inte vill se en mer intensiv djurhållning inom lantbruket. Därför valde vi att lägga ner våra röster för just detta ändringsförslag.

UN Climate Change Conference in Glasgow, the UK (COP26) (debate) SV

20-10-2021 P9_CRE-PROV(2021)10-20(3-086-0000)
Contributions to plenary debates
Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

On EP NEWSHUB

RT @MikaelKarlsson_: Den blåbruna budgeten drabbar inte bara klimatet, markägare som vill skydda skog och boende i flerbostadshus som med energieffektivisering kunde fått sänkt boendekostnad, utan riskerar även miljardmiss utöver notan för sänkt koldioxidskatt. Se @AHallbarhet https://t.co/vmxV6S4YK3 

RT @LorentzTovatt: M pratar gärna om högt elpris. Därför har vi gått igenom hur M ställer sig till vindkraftsprojekt. Resultatet chockade oss. De säger nej till vind motsvarande en bra bit mer än all svensk kärnkraft. Det är skadligt för Sverige https://t.co/xe2pwohmJn 

Moderaternas motstånd mot vindkraft är fullständigt ologisk! Vad säger egentligen Svenskt näringsliv om detta? Havsbaserad vindkraft kan byggas ut snabbt och ge mycket ”NY” energi de närmaste åren. Fantasier om ev nya kärnkraftverk ngn gång i framtiden gör INTE det. https://t.co/rUY0p1ISlS 

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09G215
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T03087
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex