Karin KARLSBRO Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO

Renew Europe Group

Member

Sweden - Liberalerna (Sweden)

Date of birth : , Roslags-Bro

Home Karin KARLSBRO

Vice-Chair

D-BY
Delegation for relations with Belarus

Member

INTA
Committee on International Trade
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee

Most recent activities

Addressing food security in developing countries (A9-0195/2022 - Beata Kempa) SV

06-07-2022
Written explanations of vote

Matsäkerhet är en avgörande fråga, och inte minst akut för utvecklingsländer och platser där förändringar i klimatet redan nu påverkar förutsättningarna för matproduktion. Utöver detta har Rysslands invasion av Ukraina strypt en stor del av världshandeln med vissa jordbruksvaror. Liberalerna tycker att matsäkerhet behöver vara en faktor som vägs in när vi talar om jordbruk - avseende såväl produktion som hur slutprodukten används. I ett sammanhang där matproduktion vägs mot framtagande av biobränslen är Liberalernas ställning att tillgången till mat alltid måste få högsta prioritet.

EU action plan for the social economy (A9-0192/2022 - Jordi Cañas) SV

06-07-2022
Written explanations of vote

Liberalerna ser mycket positivt på företagens roll i att förbättra utsatta människors livsvillkor. När företag också tar ett socialt ansvar kan innovation och utveckling nå även den sociala ekonomin. Dock menar vi att rapportens förslag många gånger är alltför långtgående både i fråga om kompetensområden för europeisk respektive nationell nivå samt i fråga om tilldelning av medel. Vi värnar den svenska modellen där kollektivavtal sluts mellan arbetsmarknadens parter, inte genom lagstiftning. Vi anser inte heller att det ligger inom unionens kompetenser att besluta om utformning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem. Det ansvaret måste vila på medlemsstaterna själva.

The EU and the defence of multilateralism (debate) SV

05-07-2022 P9_CRE-PROV(2022)07-05(2-419-0000)
Contributions to plenary debates

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
07M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex