Please fill this field
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Moderaterna (Sweden)

Date of birth : , Gavle

Home Tomas TOBÉ

Chair

DEVE
Committee on Development

Member

CPCO
Conference of Committee Chairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-IL
Delegation for relations with Israel
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-TR
Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

Iron ore pellets in the EU Emissions Trading System

13-07-2020 E-004149/2020 Commission
Written questions

Cormorant hunting 

23-06-2020 E-003722/2020 Commission
Written questions

Guidelines for the 2021 Budget - Section III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Written explanations of vote

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Contact

Bruxelles

Strasbourg