Please fill this field
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Moderaterna (Sweden)

Date of birth : , Gavle

Home Tomas TOBÉ

Chair

DEVE
Committee on Development

Member

CPCO
Conference of Committee Chairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-IL
Delegation for relations with Israel
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-TR
Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) SV

25-03-2021
Written explanations of vote

Om EU ska kunna nå netto-noll-utsläpp till 2050 är det viktigt att regionpolitiken bidrar i miljö och klimatarbetet då alla delar av EU måste göra sitt. Därför valde också Moderaterna att rösta för initiativbetänkandet, men vi understryker att över tid måste regionstödens andel av budgeten minska.

Guidelines for the 2022 Budget - Section III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler) SV

25-03-2021
Written explanations of vote

EU behöver satsa på gemensamma utmaningar, såsom säkerhet, konkurrenskraft och klimat, därför välkomnar också Moderaterna parlamentets satsningar inom ramen för budgetriktlinjerna 2022 på forskning och innovation, digitalisering, hälsa, fokus på att reducera den administrativa bördan och migration. Däremot måste sådana satsningar också åtföljas av omprioriteringar i budgeten. Vi vänder oss också mot de föreslagna nya skatterna. Därför valde Moderaterna att avstå i voteringen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg