Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Moderaterna (Sweden)

Date of birth : , Gavle

Home Tomas TOBÉ

Chair

DEVE
Committee on Development

Member

CPCO
Conference of Committee Chairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-IL
Delegation for relations with Israel
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-TR
Delegation to the EU-Türkiye Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

Presentation of the programme of activities of the Belgian Presidency (debate) SV

16-01-2024 P9_CRE-PROV(2024)01-16(2-036-0000)
Contributions to plenary debates

Implementation of the Erasmus+ programme 2021-2027 (A9-0413/2023 - Milan Zver) SV

16-01-2024
Written explanations of vote

Moderaterna anser att Erasmusprogrammet är betydelsefullt då det möjliggör utbytesstudier och ökat utbyte inom bland annat högre utbildning. Betänkandet innehöll dock formuleringar om expansiva utökningar av programmets budget, som vi inte stöder. Givet vår positiva inställning till Erasmus+, valde vi att ändå rösta för betänkandet i sin helhet.

Implementation of territorial development (CPR, Title III, Chapter II) and its application in the European Territorial agenda 2030 (A9-0420/2023 - Marcos Ros Sempere) SV

16-01-2024
Written explanations of vote

Betänkandet handlar om vikten av att stärka regional och lokal utveckling. Moderaterna ställer sig därför bakom betänkandet i stort, men vi är kritiska till en större budget för sammanhållningspolitiken, och menar att de satsningar som behöver göras bör finansiernas genom omprioriteringar av befintliga medel.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F358
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T06037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex