Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Moderaterna (Sweden)

Date of birth : , Gavle

Home Tomas TOBÉ

Chair

DEVE
Committee on Development

Member

CPCO
Conference of Committee Chairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-IL
Delegation for relations with Israel
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-TR
Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

Legal migration policy and law (A9-0314/2021 - Abir Al-Sahlani) SV

25-11-2021
Written explanations of vote

EU behöver kunna konkurrera om kvalificerad arbetskraft, för att säkra kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Regelverken är dåligt harmoniserade i dag vilket hämmar detta för EU som helhet. Vi stödjer därför förslagen om att skapa mer enhetlighet, minskad administrativ börda och åtgärder mot fusk. Det viktigaste har varit att varje medlemsstat själv får avgöra storleken på arbetskraftsinvandring samt att arbetsmarknadernas behov är utgångspunkt. Vi menar att för Sveriges del är det därför främst aktuellt med högkvalificerad arbetskraft.

The EU's role in combating the COVID-19 pandemic: how to vaccinate the world (topical debate)

24-11-2021 P9_CRE-PROV(2021)11-24(3-121-0000)
Contributions to plenary debates

Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-11-2021
Written explanations of vote

För Moderaterna är det viktigt att svenska och europeiska lantbrukare kan arbeta under stabila och långsiktiga förhållanden. Därför röstade vi för att överenskommelsen nu ska träda i kraft, efter mycket utdragna förhandlingar. Genom den nya jordbrukspolitiken tas också steg mot ett större miljö- och klimatfokus, som kommer bidra till en hållbar omställning av lantbrukssektorn. Vi vidhåller samtidigt vår uppfattning att den gemensamma jordbruksbudgeten bör minska och hade velat se större tonvikt på forskning, innovation och stärkt konkurrenskraft.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F358
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T06037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex