Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Moderaterna (Sweden)

Date of birth : , Västerås

Home Jessica POLFJÄRD

Vice-Chair

D-MX
Delegation to the EU-Mexico Joint Parliamentary Committee

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Substitute

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs
EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

EU action plan for the social economy (A9-0192/2022 - Jordi Cañas) SV

06-07-2022
Written explanations of vote

Moderaterna välkomnar den sociala dimensionen bland EU:s medlemsstaters ekonomier och exempelvis den funktion sociala företag kan fylla på medlemsländernas arbetsmarknader. Området bör däremot i första hand vara en fråga för medlemsländerna. Betänkandet innehåller även problematiska delar där en social taxonomi såväl som sociala krav inom offentliga upphandlingar efterfrågas. Vi valde därför att avstå i slutomröstningen.

Intersectional discrimination in the EU: socio-economic situation of women of African, Middle-Eastern, Latin-American and Asian descent (A9-0190/2022 - Alice Kuhnke) SV

06-07-2022
Written explanations of vote

Moderaterna arbetar emot all form av rasism och diskriminering. Ingen människa ska behandlas annorlunda på grund av sin etnicitet eller hudfärg. Detta betänkande innehåller dock förslag som går emot principen om likabehandling, som att föra rasstatistik, att rättssystemet ska ta hänsyn till etnicitet i sitt utövande och att offentliga institutioner ska kvotera utifrån etnicitet. Med anledning av detta röstade Moderaterna emot.

Common European action on care (A9-0189/2022 - Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen) SV

05-07-2022
Written explanations of vote

Moderaterna välkomnar ett större utbyte av kunskaper och erfarenheter på EU-nivå vad gäller vård och omsorg, men anser samtidigt att lagstiftning på området ska vara medlemsstaternas kompetens. Genom att betänkandet efterfrågar både nya EU-direktiv om bland annat långtidsvård och ny EU-lagstiftning om närståendevård kunde Moderaterna inte stödja betänkandet.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F368
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08065
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex