Jörgen WARBORN : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Climate and environmental emergency (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV  
 

Moderaterna anser att klimatutmaningen är en av vår tids viktiga frågor. Den kräver politisk beslutsamhet, inte panik.
Därför är vi glada över att det är högt prioriterad av den nya EU-kommissionen samt att Europaparlamentet är drivande för höjda ambitioner samtidigt som man prioriterar jobb och tillväxt. Vi måste satsa på de åtgärder som är mest effektiva och som sänker utsläppen mest – så gör vi skillnad på riktigt. Vi kunde därför inte stödja en resolution som enbart fokuserar på nödläge.

2020 budgetary procedure: joint text (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Vi har under förhandlingarna kring EU:s årsbudget drivit en budgetrestriktiv linje. Vår övertygelse är att EU:s budget i första hand behöver effektiviseras och bli föremål för tydligare prioriteringar. EU behöver rätta mun efter matsäck och satsa på gemensamma utmaningar såsom säkerhet, konkurrenskraft och klimat – och följaktligen dra ner på regional- och jordbruksstöd. Vår linje fick inte gehör i Europaparlamentet och därför stöttade vi inte heller positionen parlamentet lade fram under hösten.
När parlamentet nu nått en överenskommelse kring årsbudgeten med rådet och kommissionen, vilken innebär en lägre budgetram än parlamentets ursprungliga position, anser vi att det vore oansvarigt att inte stötta den och stå utan budget för nästkommande år. Moderaterna är ett parti och lita på och röstade därmed för överenskommelsen precis som vi gjort tidigare år.
Avgörande för att vi kunde stötta överenskommelsen var att den totala budgetramen hölls under 1 % av EU28:s bruttonationalinkomst samt att den inkluderade förstärkningar till angelägna områden som det stora forskningsprogrammet Horisont Europa samt Europol.
Med vår röst tar vi ansvar för att EU inte står utan budget i början på året. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för en effektiv budget med kloka prioriteringar under förhandlingarna om långtidsbudgeten 2021-2027.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgium (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) SV  
 

Globalisering och frihandel är något som ska bejakas eftersom det skapar nya, bättre, mer specialiserade och mer välbetalda arbetstillfällen. Däremot finns det syfte att ge omställningsstöd för arbetstagare som förlorar sina jobb, men sådana insatser görs bäst på medlemsstatsnivå och därför är vi kritiska till globaliseringsfonden, även om vi vanligtvis inte tar strid mot enskilda utbetalningar. I detta fall är det inte tydligt om uppsägningarna faktiskt kan härledas till globaliseringseffekter och därmed uppfylla kriterierna för mobilisering av fonden. I nuläget förefaller anledningen vara digitalisering och automatisering som ger förändrade konsumtionsmönster såsom e-handel. För att en utbetalning ska godkännas behöver Kommissionen ytterligare tydliggöra huruvida Belgien är stödberättigade i fallet Carrefour. Därför röstade vi emot denna utbetalning.

State of play of the disclosure of income tax information by certain undertakings and branches - public country-by-country reporting (B9-0117/2019) SV  
 

Vi har i dag valt att rösta för resolutionen om offentlig land-för-land-rapportering, eftersom det enbart handlar om att befästa en redan antagen ståndpunkt från 2017. Det är avgörande att skatteflykt bekämpas så effektivt som möjligt, samtidigt måste den rättsliga grunden för förslaget nu reds ut. För oss är det också viktigt att rådet och Europaparlamentet i en eventuell överenskommelse inte skadar europeisk konkurrenskraft.

Search and rescue in the Mediterranean (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) SV  
 

Moderaterna står bakom den nystart inom migrationspolitiken som den tillträdande kommissionsordföranden har aviserat. Den framtida migrationspolitiken måste vara ordnad, rättvis och förutsägbar. I detta ingår att medlemsstaterna och EU:s myndigheter, exempelvis Frontex, har ansvar för gränskontroller och sök- och räddningsinsatser. Därför ställer vi oss inte bakom förslag som inte värnar dessa myndigheters integritet och exklusiva rätt till sina egna underrättelseuppgifter. Vi vill dessutom att förslaget om en tvingande omfördelning inom EU dras tillbaka och ersätts med ett förslag som bygger på nya former av solidaritet. För att komma framåt i förhandlingarna om EU:s framtida migrationspolitik måste alla parter vara beredda till kompromisser. Detta gäller såväl rådet som parlamentet.

General budget of the European Union for 2020 - all sections (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Moderaterna välkomnar parlamentets satsningar inom forskning samt gemensamma åtgärder för migration inom ramen för årsbudgeten för 2020. Däremot måste sådana satsningar åtföljas av neddragningar inom andra områden som jordbrukspolitik och regionstöd. Vi kan inte ställa oss bakom parlamentets totala höjningar i budgeten om 2,7 miljarder euro och röstade därför emot resolutionen i sin helhet.

Draft amending budget No 4/2019: reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources) (A9-0012/2019 - John Howarth) SV  
 

Vi är för en konkurrenskraftig EU-budget som prioriterar gemensamma utmaningar. Vi stödjer dock inte kommissionens föreslagna nedskärningar i ändringsbudget 4, då de omfattar medel under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap). Till exempel berörs Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex. Gränsbevakning och migration hör till områden som vi tycker ska prioriteras i EU-samarbetet och därmed också i EU:s budget.

Adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats (A9-0013/2019 - John Howarth) SV  
 

Kommissionens föreslagna reducering av nyttjandet av flexibilitetsinstrumentet för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot under 2019 är en teknisk konsekvens av ändringsbudget nr 4. Flexibilitetsmekanismen ska kunna finansiera klart framställda utgifter som inte ryms inom andra budgettak. Instrumentet kan bara användas när budgettaket nåtts. Då man föreslog nedskärningar i budgetrubrik 3 skulle man som följd inte behöva använda en lika stor summa ur flexibilitetsinstrumentet för detta område. Som följd av vårt beslut att inte acceptera de föreslagna nedskärningarna i kommissionens ändringsbudget nr 4 stöder vi därför inte heller att man reducerar summan som nyttjas ur flexibilitetsinstrumentet.

Multiannual Financial Framework 2021-2027 and own resources: time to meet citizens' expectations (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) SV  
 

Vi kan inte stödja parlamentets resolution om EU:s nästa långtidsbudget, eftersom den föreslår en ökning av budgeten jämfört med kommissionens förslag och även en betydande höjning av Sveriges avgift. Vi vill inte introducera nya egna medel till EU. Vi vill inte heller att man tar bort rabatter, vilket skulle drabba Sverige negativt. Vi vill att Sveriges avgift hålls nere och att EU:s budget används för att lösa de samhällsproblem som vi delar med resten av EU, såsom konkurrenskraft, brottslighet och migration. Det kan vi nå genom omprioriteringar, till exempel genom att minska jordbruksstödet och bidragen mellan medlemsländer. Så vill vi värna om skattebetalarnas pengar och stå upp för våra vallöften.

Employment and social policies of the euro area (A9-0016/2019 - Yana Toom) SV  
 

Tooms betänkande lyfter många bra saker om den social- och arbetsmarknadspolitik som förs på EU-nivå. Medlemsstaterna ska föra en politik för full sysselsättning för att nå ekonomisk stabilitet. Vi uppskattar speciellt rekommendationen att minska skattebördan på arbete. Därför röstade vi för betänkandet. Däremot motsätter vi oss europeiska minimilöner, gemensam arbetslöshetsersättning och mer EU-lagstiftning på området. Sunda löner i Sverige ska garanteras genom kollektivavtal. Förra mandatperioden antogs den sociala pelaren, vilket vi moderater kritiserade. Mycket lagstiftning härleds nu från denna, och det viktigaste för Moderaterna är att säkerställa den svenska arbetsmarknadsmodellen och se till att lagstiftning på EU-nivå inte underminerar den.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  08F359
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T08032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08F359
  1047 Brussels
   
  Contact data: