Please fill this field
Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

Renew Europe Group

Member

Croatia - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Croatia)

Date of birth : , Koper

Home Valter FLEGO

Vice-Chair

D-ME
Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Member

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy

Substitute

TRAN
Committee on Transport and Tourism
AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
D-RS
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

2018 discharge: Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) HR

14-05-2020
Written explanations of vote

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018. pouzdajući se, prije svega, u izjavu o jamstvu o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018. i uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici.
Radi razvoja rješenja primjenjivih na tržištu i poticanja dodatnih napora koje industrija ulaže u brzo uvođenje tehnologija gorivnih članaka i vodika, u svibnju 2014. osnovano je Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2, koje je zamijenilo i naslijedilo Zajedničko poduzeće istog naziva, za razdoblje do 31. prosinca 2024.. Članovi Zajedničkog poduzeća su Europska unija, koju predstavlja Komisija, industrijska grupacija za zajedničku tehnološku inicijativu za gorivne članke i vodik i istraživačka grupacija. Konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. sadržavao je odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 85, 5 mil EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 126,5 mil EUR, a ukupno izvršenje proračuna za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje 2018. godine doseglo 93 %, odnosno 83 %.

2018 discharge: Clean Sky 2 Joint Undertaking (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) HR

14-05-2020
Written explanations of vote

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018. temeljem izjave o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., a uzimajući u obzir i preporuku Vijeća od 18. veljače 2020.
Zajedničko poduzeće Clean Sky je osnovano 2009. godine, a zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” je 2014. zamijenilo zajedničko poduzeće „Clean Sky” u okviru programa Obzor 2020. s ciljem da znatno poboljša učinak zrakoplovnih tehnologija na okoliš i poveća konkurentnost europskog zrakoplovstva. Članovi osnivači Zajedničkog poduzeća su EU, koju predstavlja Komisija, voditelji „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD), platforma za inovativni razvoj zrakoplova (IADP) i transverzalna područja (TA) zajedno s pridruženim članovima ITD-a. Proračun Zajedničkog poduzeća za 2018. je obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 371 100 000 EUR (iskorištenost 99,2 %) i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 343 786 573 EUR (iskorištenost 97,3%). Najveći dio tih sredstava (više od 98%) potiče od subvencija Komisije i prijenosa iz prethodnih godina.

2018 discharge: Bio-based Industries Joint Undertaking (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) HR

14-05-2020
Written explanations of vote

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018., uzimajući u obzir, prije svega, izjavu o jamstvu o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., ali i preporuku Vijeća o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018.
Zajedničko poduzeće za bioindustriju osnovano je 2014. godine (kao javno-privatno partnerstvo), na razdoblje od 10 godina, radi okupljanja svih relevantnih dionika i utvrđivanja položaja Unije kao ključnog aktera u istraživanju, upotrebi i uvođenju naprednih bioproizvoda i biogoriva. Osnivači Zajedničkog poduzeća su Europska unija, koju predstavlja Europska komisija, i sektorski partneri, koje predstavlja Konzorcij za bioindustriju (BIC). Proračun za 2018. godinu obuhvaća odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 121 231 820 EUR (stopa iskorištenosti 99 %) i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 118 126 520 EUR (stopa iskorištenosti 71 %). Vezano uz ovu točku brine me činjenica da su sektorski partneri uplatili manje od 10% svojih obaveza za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća., te je stoga Komisija na kraju 2018. odlučila smanjiti proračun Zajedničkog poduzeća za 2020. godinu.

Contact

Bruxelles

Strasbourg