Please fill this field
Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Renew Europe Group

Member

Slovenia - Lista Marjana Šarca (Slovenia)

Date of birth : ,

Home Irena JOVEVA

Vice-Chair

D-MK
Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee

Member

CULT
Committee on Culture and Education

Substitute

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
BECA
Special Committee on Beating Cancer
DPAL
Delegation for relations with Palestine
DCAS
Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Most recent activities

Banking Union - annual report 2020 (A9-0256/2021 - Danuta Maria Hübner) SL

07-10-2021
Written explanations of vote

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o bančni uniji – letno poročilo za leto 2020.
Poročilo ugotavlja, da se je bančni sektor na krizo, ki jo je povzročila pandemija covida-19, odzval z odpornostjo, močan bančni sektor skupaj s povezanimi kapitalskimi trgi pa je ključnega pomena za okrevanje evropskega gospodarstva. Bančna unija, vključno z enotnim mehanizmom nadzora (EMN) in enotnim mehanizmom za reševanje (EMR), zagotavlja usklajenost med nadzorom bančnih kriz in njihovim upravljanjem in je odprta za vse države članice EU, po novem sta se ji pridružili tudi Bolgarija in Hrvaška. Do leta 2022 bo uveden tudi varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje (ESR). Bančni sektor EU pa je bil pred covid-19 krizo zaznamovan tudi s strukturno neučinkovitostjo, kar se je izražalo v nizki dobičkonosnosti, manjši stroškovni učinkovitosti, nizkih obrestnih merah, presežni zmogljivosti in negotovosti glede vzdržnosti poslovnih modelov. Bistvenega pomena za poglobitev unije kapitalskih trgov je tudi varstvo potrošnikov in vlagateljev, nadaljnja krepitev in harmonizacija bonitetnega nadzora EU ter nadzora in izvrševanja na področju preprečevanja pranja denarja, pa sta nujni in prednostni nalogi za zaščito celovitosti finančnega sistema EU. Resolucija se posveča predvsem vlogi evropskega bančnega nadzora, uvedbi varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje ter pomenu jamstva za vloge.

Reforming the EU policy on harmful tax practices (including the reform of the Code of Conduct Group) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq) SL

07-10-2021
Written explanations of vote

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o reformi politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks ravnanja).
Narava škodljivih davčnih praks se zadnja desetletja vztrajno razvija in pojavljajo se nove in nove oblike prikrivanja davkov, saj se gospodarstvo globalizira in digitalizira, vse pomembnejšo vlogo dobivajo mednarodna podjetja. Državam zaradi davčnih goljufij in davčne utaje vsako leto odteče 1000 milijard EUR. Vsak dolgovani in neplačani evro je ukraden delavcem, brezposelnim in bolnim ter je hud udarec za solidarnost. V zadnjih desetih letih je izbruhnilo več davčnih škandalov (Lux Leaks, panamski dokumenti, rajski dokumenti in drugi), v katere so bile vpletene mednarodne korporacije in bogati posamezniki. Vse to kaže na obsežnost in resnost tega pojava, zato je treba za ta problem nujno poiskati dokončne rešitve. Nebrzdana konkurenca med državami članicami kaže na obžalovanja vredno izgubo solidarnosti v Uniji. Potrebna so skupna evropska pravila in dogovor za mednarodni sistem davka na osnovi dveh davčnih stebrov, ki zajemajo mednarodni sistem davka in skupni minimalni davek, prilagojeni pa so novim poslovnim modelom digitalnega gospodarstva, za kar si prizadeva tudi OECD.

The situation in Belarus after one year of protests and their violent repression (RC-B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, B9-0496/2021) SL

07-10-2021
Written explanations of vote

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi.
Beloruski organi več kot leto dni po tako imenovanih volitvah, avgusta 2020, še naprej zatirajo beloruske prebivalce, številni državljani pa so nadlegovani, aretirani, mučeni in obsojeni, če izrazijo nestrinjanje z režimom ali s kršitvami človekovih pravic v Belorusiji. EU ni priznala izidov predsedniških volitev, države članice, zlasti Poljska in Litva, pa so zagotovile zatočišče, zdravljenje in štipendije za tisoče prosilcev za azil, ki so zbežali, ker so bili preganjani zaradi demokratičnih teženj. Beloruski režim izvaja represijo nad civilno družbo in zagovorniki človekovih pravic, likvidiranih ali pa v postopku likvidacije je skoraj 250 organizacij civilne družbe, beloruska sodišča pa so v politično motiviranih sojenjih izdala več kot 120 nepoštenih in samovoljnih sodb. EU še naprej izraža solidarnost z beloruskimi državljani, obsoja represijo in grdo ravnanje z miroljubnim beloruskim prebivalstvom, zatiranje medijev in internetno cenzuro, pretepanje, aretacije in ustrahovanje novinarjev in drugih neodvisnih oseb, ki v Belorusiji izražajo svoje mnenje. Potrebno je zagotoviti temeljne svoboščine in človekove pravice, pravno državo in delujoče neodvisno sodstvo ter prenehati vse oblike zatiranja, preganjanja in grdega ravnanja. EU poziva k jasni podpori beloruski demokratični opoziciji pri organizaciji svobodnih in poštenih volitev.

Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

On EP NEWSHUB

RT @StrankaLMS: #video 🎞️ @BranGolubovic Naredili bomo vse, da to sramoto, ki jo doživlja Slovenija, preprečimo. https://t.co/JEQ51dycOz 

RT @STA_agencija: On this day a year ago Prime Minister @JJansaSDS said the STA was a national disgrace. The funding of the STA's public service was halted soon after, but this has not stopped the STA. #zaobSTAnek https://t.co/jF92qN9Ndg 

RT @StrankaLMS: Izjava 🎙️ @BranGolubovic @n1slovenija Če @MatejTonin poziva PV, naj se za tvite opraviči, je moje vprašanje, kaj bo naredil, ko se predsednik vlade ne bo opravičil. To so stranke, ki nimajo hrbtenice in so svoje parcialne interese postavile pred interese države in ljudi. 🧵 https://t.co/DPkQUSDY0G 

Contact

Bruxelles

Strasbourg