Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

European Conservatives and Reformists Group

Member of the Bureau

Belgium - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Date of birth : , Roeselare

Home Geert BOURGEOIS

Member

INTA
Committee on International Trade
AFCO
Committee on Constitutional Affairs
AIDA
Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
D-IN
Delegation for relations with India

Substitute

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Most recent activities

Introduction of a European Social Security pass for improving the digital enforcement of social security rights and fair mobility (B9-0551/2021) NL

25-11-2021
Written explanations of vote

. – De N-VA onthield zich bij stemming over deze resolutie betreffende de invoering van een Europese sociale zekerheidspas. Sociale dumping, fraude en oneerlijke concurrentie brengen onze arbeidsmarkt veel schade toe. Er is een duidelijke nood aan efficiëntere controlesystemen en betere Europese coördinatie om de werknemers te beschermen. Een digitaal, gestandaardiseerd instrument kan hierin een stap vooruit zijn. Maar de N-VA hoedt zich voor een sluipende uitholling van de bevoegdheid van de lidstaten om hun eigen sociale zekerheidstelsels te organiseren. Zij wil geenszins dat de EU stapvoets bouwt aan een Europese sociale zekerheid of een Europese sociale zekerheidsinspectie. Daarom nadrukkelijk de oproep aan de Commissie om in haar wetgevingsvoorstel te garanderen dat een Europese sociale zekerheidskaart een nationale invulling krijgt. Bovendien vraagt N-VA de Commissie om zorgvuldig te onderzoeken wat de gevolgen van een dergelijke kaart zouden zijn voor de privacy van de burger.

Multilateral negotiations in view of the 12th WTO Ministerial Conference in Geneva, 30 November to 3 December 2021 (B9-0550/2021) NL

25-11-2021
Written explanations of vote

De N-VA is een overtuigde voorstander van faire en op regels gebaseerde vrijhandel. Daarvoor heb je een multilaterale regelgever en scheidsrechter nodig. Toch moeten we vaststellen dat de WTO in een diepe crisis bevindt. Ze slaagt er al een geruime tijd niet meer in om akkoorden te sluiten en haar regelgevend systeem is niet meer aangepast aan de (digitale) uitdagingen van de 21ste eeuw. Ook de geschillenbeslechting is geblokkeerd.
De N-VA onderschrijft daarom de uitgangspunten en prioriteiten van de resolutie van het Europees parlement in aanloop naar de 12de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO):
Een multilateraal akkoord om schadelijke visserijsubsidies tegen te gaan, een betere handelsaanpak van toekomstige pandemieën, vooruitgang inzake duurzame en digitale handel en een doortastende hervorming en modernisering die o.a. de geschillenbeslechting deblokkeert, herdefinitie van de speciale en gedifferentieerde behandeling van ontwikkelingslanden en de mogelijkheid om sneller en gemakkelijker tot plurilaterale akkoorden tussen voortrekkers te komen. Hiervoor moeten we ook beter gaan samenwerken met de VS en andere gelijkgezinde partners.
Toch kunnen wij ons niet vinden in de opgenomen passage die streeft naar een tijdelijke opheffing van octrooibescherming voor vaccins. Niemand toont aan dat dit zal leiden tot een snellere productie of een hogere vaccinatiegraad in landen met een laag of gemiddeld inkomen. Intellectuele eigendomsrechten zijn het resultaat van jarenlang, duur, intensief en complex onderzoek en een belangrijke stimulans voor verdere ontwikkeling. Ze scheppen een omgeving van vertrouwen voor onze bedrijven. Een opheffing zou dit vertrouwen ondermijnen en de toekomstige innovatiedrang in gevaar kunnen brengen. Bovendien azen andere landen op de beloftevolle mRNA-technologie.
De meest effectieve manier om zo snel mogelijk tot wereldwijde vaccinatie te komen is het drastisch opvoeren van de productie. De EU speelt hierin al een leidende rol op basis van vrijwillige partnerschappen. Essentieel hierbij is dat de toelevering van ingrediënten voor de vaccins gegarandeerd blijft en exportbeperkingen hierop worden aangepakt. Vrijwillige licenties, zo nodig dwanglicenties, op basis van technologieoverdracht en knowhow, is de meest aangewezen manier om de productie op korte termijn op te voeren. Dia alles natuurlijk met behoudt van gratis levering of tegen kostprijs aan landen in ontwikkeling. De N-VA-delegatie heeft zich om al die redenen onthouden op de eindstemming.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U019
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02039
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex