Please fill this field
Robert BIEDROŃ Robert BIEDROŃ
Robert BIEDROŃ

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Poland - Wiosna (Poland)

Written explanations of vote Robert BIEDROŃ

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences PL

17-04-2020

. – To już kolejne głosowanie za pośrednictwem internetu. Cieszę się, że pomimo zaistniałych okoliczności Parlament kontynuuje pracę, walcząc o to, by Europejki i Europejczycy otrzymali jak największe wsparcie w czasie kryzysu koronawirusa.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż czas pandemii to prawdziwy sprawdzian dla demokracji. Niestety, jak słusznie zauważono w przyjętej przez nas rezolucji, niektóre rządy wykorzystują tę szczególną sytuację do wprowadzania zmian mających na celu umocnienie własnej pozycji i ograniczenia wolności obywateli. Wśród takich państw znalazł się niestety polski rząd. Zamiast wspomóc obywateli w przetrwaniu kryzysu, władze polskie zajmują się kwestiami takimi jak radykalne zaostrzenie prawa aborcyjnego czy wprowadzenie zakazu edukacji seksualnej oraz planowaniem wyborów mających na celu ugruntowanie ich władzy.
Rezolucja w sprawie walki z pandemią, wzywająca między innymi do ożywienia gospodarki, została poparta zdecydowaną większością głosów. Zdajemy sobie sprawę, iż wiele przedsiębiorstw może nie przetrwać długiego okresu wychodzenia z kryzysu lub będzie zmuszonych do redukcji etatów. Dlatego musimy podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec fali zwolnień i ocalić jak najwięcej miejsc pracy. Naszym celem jako socjaldemokratów powinno być również dalekosiężne planowanie i tworzenie nowych miejsc pracy w Europie, po tym jak kryzys COVID-19 zostanie opanowany.
Z radością przyjmuję również kolejne propozycje Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania budżetu na walkę z pandemią, w szczególności na zakup materiałów i sprzętu medycznego, oraz na wspólne zamówienia w ramach UE.
Obecny kryzys pokazał, jak bardzo ważna jest elastyczność budżetowa, i nie możemy zapominać o tym, negocjując kolejne 7-letnie wieloletnie ramy finansowe (WRF). Potrzebujemy nie tylko ambitnych WRF, ale też nowej struktury, która skupiać się będzie na odbudowie gospodarki europejskiej po szoku gospodarczym spowodowanym przez COVID-19.
Mimo różnych wizji odbudowy gospodarczej UE i wychodzenia z kryzysu skoncentrujmy się na tym, co nas łączy, pandemia bowiem nie zna granic i tylko dzięki wspólnym, skoordynowanym działaniom możemy skutecznie jej sprostać.

Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative) PL

26-03-2020

. – To pierwsze w historii posiedzenie Parlamentu Europejskiego, w którym głosowania odbyły się za pośrednictwem internetu. Cieszę się, że daliśmy świadectwo solidarności i współodpowiedzialności europejskiej, głosując niemalże jednomyślnie nad rozwiązaniami zaproponowanymi przez Komisję Europejską.
Pandemia COVID-19 to globalny problem, stąd też potrzebujemy globalnych rozwiązań, by jak najszybciej powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Jednocześnie musimy również myśleć o tym, co nastąpi, kiedy pandemia dobiegnie końca, i jakie działania będą konieczne, aby nadać gospodarkom impuls inwestycyjny po obecnym spowolnieniu.
Dlatego też z radością przyjmuję pakiet 37 mld euro na wsparcie systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na inne inwestycje publiczne, aby jak najskuteczniej przeciwdziałać skutkom kryzysu. Dobrym rozwiązaniem jest również rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, by uwzględniał stany zagrożenia zdrowia publicznego oraz podyktowane kryzysem uzgodnienia w kwestii dyscypliny finansowej i pomocy publicznej.
Wszystkie dotychczasowe inicjatywy UE służące zwalczaniu skutków pandemii to dobry start. Niemniej jednak, aby przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu, potrzebne będą jeszcze bardziej skoordynowane i zdecydowane działania w ramach nowego planu odbudowy gospodarczo-społecznej tzw. „nowego planu Marshalla”. Kryzys COVID-19 ukazał skalę niestabilności obecnych rynków pracy, dlatego w sercu planu odbudowy Europy muszą znaleźć się przede wszystkim ochrona społeczna oraz ochrona praw pracowników, także tych zatrudnionych na niestabilnych i tymczasowych umowach.
Jak tylko uda się opanować pandemię, musimy powrócić do negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–2027. Przed nami trudne wyzwanie, ponieważ Parlament będzie musiał stanąć na straży ambitnego budżetu, który sprosta nowej rzeczywistości będącej następstwem kryzysu. Ponadto powinniśmy rozważyć uruchomienie rezerw, o których PE mówił jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa.
Nie możemy pozwolić, by siły populistyczne wykorzystały kryzys do rozbicia europejskiej jedności, zarzucając nam brak konkretnych rozwiązań i siejąc dezinformację. Paradoksalnie, zachowując większy dystans społeczny, musimy współpracować ze sobą bliżej niż do tej pory.

Contact

Bruxelles

Strasbourg