Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Świerklaniec

Home Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Member

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-TR
Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Substitute

CONT
Committee on Budgetary Control
D-BR
Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil
DMER
Delegation for relations with Mercosur
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Most recent activities

Russia’s invasion of Ukraine: Temporary measures concerning driver documents issued by Ukraine (C9-0201/2022) PL

07-07-2022
Written explanations of vote

Brutalna agresja wojskowa przeciwko Ukrainie spowodowała niewyobrażalne cierpienia milionów Ukraińców. Konsekwencją wojny są również wysiedlenia. Rada stwierdziła istnienie masowego napływu wysiedleńców do Unii Europejskiej. Dlatego prawa jazdy, które zwiększają mobilność ich posiadaczy i ułatwiają im codzienne życie, dostały certyfikat kompetencji zawodowych, który jest wymagany do pracy w charakterze kierowcy zawodowego. W obecnym kształcie oba rodzaje dokumentów wspierają udział osób korzystających z tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony na mocy prawa krajowego w działalności gospodarczej i społecznej w ich nowym środowisku. Ukraina bowiem dostosowała swoje ustawodawstwo do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Obecnie nie istnieją zharmonizowane ramy unijne dotyczące wymiany praw jazdy lub certyfikatów kompetencji zawodowych wydanych przez państwa trzecie, takie jak Ukraina. Wymogi związane z ewentualną wymianą praw jazdy są w większości przypadków określone w przepisach krajowych państw członkowskich lub w obowiązujących umowach dwustronnych między państwami członkowskimi a Ukrainą. Rozbieżne wymogi w poszczególnych państwach członkowskich, zwłaszcza w zakresie uznawania praw jazdy i certyfikatów kompetencji zawodowych, mogą mieć negatywny wpływ na życie i wolności wysiedleńców uciekających przed agresją militarną Rosji przeciwko Ukrainie. Oddałem swój głos za przyjęciem sprawozdania w proponowanym kształcie.

Sustainable aviation fuels (ReFuelEU Aviation Initiative) (A9-0199/2022 - Søren Gade) PL

07-07-2022
Written explanations of vote

Popieram ideę stworzenia rynku zrównoważonych paliw alternatywnych i technologii niskoemisyjnych, oraz wprowadzenia odpowiedniej infrastruktury dla upowszechniania pojazdów i statków bezemisyjnych. Wspomniane działania mogą dać szansę na to, by Unia Europejska stała się wiodącym rynkiem zaawansowanych technologii. W mojej ocenie, należy wspierać przejście sektora transportu na system dostosowany do przyszłych potrzeb, stąd poparłem przedmiotowe sprawozdanie.

Financial activities of the European Investment Bank – annual report 2021 (A9-0165/2022 - David Cormand) PL

07-07-2022
Written explanations of vote

Podjąłem decyzję, aby zagłosować za przyjęciem sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2021. Należy podkreślić, że głównym zadaniem EBI jest finansowe wspieranie projektów, które mają przełożenie na zrównoważony rozwój oraz politykę spójności państw członkowskich UE. W okresie 2014-2020 poziom finansowego wsparcia polskiej gospodarki przez EBI osiągnął 5 miliardów euro rocznie. Warto także uwzględnić kwestię wsparcia finansowego, które objęło w całej Unii Europejskiej ok. 56% przedsiębiorców w odpowiedzi na COVID-19, natomiast w Polsce w tym trudnym okresie pomoc finansową otrzymało 61% przedsiębiorstw.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
04U004
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G01021
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex