Veuillez remplir ce champ
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Świerklaniec

Home Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Member

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-TR
Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Substitute

CONT
Committee on Budgetary Control
D-BR
Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil
DMER
Delegation for relations with Mercosur
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Most recent activities

European coordinated response to the COVID-19 outbreak (debate) PL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-075-0000)
Contributions to plenary debates

Allocation of slots at Community airports: common rules PL

26-03-2020
Written explanations of vote

Głosowałem za poparciem dla proponowanych zmian rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty.
Powinniśmy podjąć niezbędne działania zmierzające do zminimalizowania skutków aktualnej sytuacji.
Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie zawieszenia zasady use-it-or-lose-it na loty wykonywane w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. dla lotów ogółem oraz od 23 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. w przypadku lotów do/z Chin lub Hong Kongu (np. LOT zawiesił loty do Chin 31 stycznia br., a do Włoch 5 marca br., a więc mieści się w tych terminach). Ponadto daje Komisji prawo wprowadzenia przedłużania okresu trwania tego rozporządzenia przez rok po jego wejściu w życie, po przeprowadzeniu konsultacji eksperckich.
Działanie na szczeblu Unii jest niezbędne ze względu charakter rozporządzenia
(EWG) nr 95/93, które nie zezwala państwom członkowskim na zobowiązanie koordynatorów do uznawania niewykorzystanych przydziałów czasu na start lub lądowanie za wykorzystane. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie w drodze zmiany samego rozporządzenia przez UE. W związku z powyższym, projekt jest zgodny z zasadą pomocniczości.

Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative) PL

26-03-2020
Written explanations of vote

Obecny kryzys wywołany rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 dotknął państwa członkowskie UE w sposób nagły i dramatyczny. Wpływ tej epidemii na narodowe gospodarki i społeczeństwa może być bardzo poważny. Nastąpiło gwałtowne spowolnienie aktywności gospodarczej, co bezpośrednio przełoży się na zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Sytuację dodatkowo może pogorszyć spadek płynności przedsiębiorstw, które mogą napotkać trudności z wypłatą należności swoim dostawcom i pracownikom.
Osobiście z zadowoleniem przyjmuje podjęcie w trybie pilnym przez KE inicjatywy mającej na celu wsparcie wysiłków państw członkowskich w walce z epidemią koronawirusa COVID-19. Podzielam opinię, że warunkiem skuteczności proponowanych działań jest ich natychmiastowe wdrożenie. Dlatego zgadzam się na dalsze procedowanie przedłożonego przez KE wniosku legislacyjnego, bez wprowadzania do niego zmian, co umożliwi jego szybkie przyjęcie.
Niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ochronę miejsc pracy, zapobieganie bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm.
Obawiam się, że zakres proponowanych przez KE zmian jest niewystarczający w obliczu skali wyzwań, jakie wynikają z epidemii, i ma on charakter jedynie doraźny.
Istnieje pilna potrzeba przedstawienia kolejnego wniosku legislacyjnego, który w sposób bardziej kompleksowy ujmie zmiany potrzebne dla skutecznej walki z długofalowymi skutkami społeczno-gospodarczymi epidemii.

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

On EP NEWSHUB

RT @KancelariaSejmu: Przeniesienie wyborów wbrew konstytucyjnemu porządkowi, tylko dlatego, że ktoś może w tym upatrywać swój polityczny zysk, jest deliktem konstytucyjnym. Nie można tak postępować. Utrzymanie porządku instytucjonalnego państwa w takim kryzysie jak dziś powinna przyświecać wszystkim. https://t.co/tFR97ZxJIO 

RT @KancelariaSejmu: Przeniesienie wyborów wbrew konstytucyjnemu porządkowi, tylko dlatego, że ktoś może w tym upatrywać swój polityczny zysk, jest deliktem konstytucyjnym. Nie można tak postępować. Utrzymanie porządku instytucjonalnego państwa w takim kryzysie jak dziś powinna przyświecać wszystkim. https://t.co/lgVI4kVmZn 

RT @KancelariaSejmu: Marszałek Sejmu @elzbietawitek w orędziu: Wszyscy chcemy aby w perspektywie kilku tygodni doszło do anulowania obostrzeń i zakazów. Konstytucja stanowi wyraźnie, że do wprowadzenia stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej potrzebne są ścisłe przesłanki #koronawirus https://t.co/FtCJG48z3e 

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 04U004
    1047 Bruxelles