Please fill this field
Pernille WEISS Pernille WEISS
Pernille WEISS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Denmark - Det Konservative Folkeparti (Denmark)

Date of birth : , Middelfart

Written explanations of vote Pernille WEISS

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic (A9-0228/2020 - Ondřej Kovařík) DA

10-02-2021

Naturligvis stemte jeg for de spilleregler, der nu er aftalt for, hvordan 'Genopretningslånet' skal bruge.
Danmark får ca. 11,3 mia. kr. ud af ialt 5500 mia. kr.
At der uanset er brug for dem, er der ingen tvivl om. At der er forskel på, hvordan pengene bedst bruges i de enkelte lande, er der heller ingen tvivl om.
Men der er heller ikke nogen som helst tvivl om, at hvis der snydes, fuskes eller spildes med pengene, vil det nære utilfredsheden med EU og mistilliden mellem naboer. Og vi europaparlamentarikere får alle tæskene. Enkelt vil nok bruge det til at basche EU endnu engang - men de fleste af os vil få rumpen på komedie.For Europa-Parlamentet er jo på mange måder EU’s eksamensvagter - og motorværn. Det folkevalgte hus skal stå på mål lidt af hvert.
Derfor er det afgørende, at alle medlemslande respekterer de spilleregler, der nu ligger på bordet.Siden det er vores alle sammens penge er det naturligvis selvsagt, at der skal sikres åbenhed og fuld transparens. Både over for Europa-Parlamentet og ikke mindst borgerne og SMV’erne ude i landene.
Effekten af EU's hjælpefond skal naturligvis roses – og kritisereres – i åbenhed!

New Circular Economy Action Plan: see Minutes (A9-0008/2021 - Jan Huitema) DA

09-02-2021

Ingen kan have noget som helst imod cirkulær økonomi. Alle har vi en interesse i, at den næres frem til det indlysende potentiale, den har for vores klima, vores miljø - ja, på den store klinge - for klodens fremtid. Derfor stemte jeg naturligvis for denne rapport.
Men måden, cirkulær økonomi strikkes sammen på, er ikke ligegyldig.
Derfor vil jeg gerne advare skarpt over for den - undskyld mig - nogle steder naive green washing, der truer med at trække rapportens gennemslagskraft ned.
For hvordan hulen forestiller man sig, at et totalt forbud imod at virksomheder godt må lade usolgte varer destruere, hvis dette er eneste og mest bæredygtige måde at komme af med dem på?
Hvordan hulen forestiller man sig, at det er ok at annullere det, der i grunden er den private ejendomsret??
Jeg har bemærket, at flere såkaldte liberale kollegaer står bag forslaget om forbud og overgreb på den private ejendomsret. Liberale, som ofte omtaler sig selv som erhvervslivets, innovationernes og den sunde fornufts stemme i EU. Bare ikke lige i denne sag, hvorfor vi derfor må håbe, at EU’s borgerligt-liberale regeringer vil.

Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos) DA

09-02-2021

Jeg er inderligt imod enhver form for menneskehandel. Og mit fokus i mit arbejde gennem Kvinde- og Ligestillingsudvalget ligger især her.
Det er etisk og for mig som kristen uacceptabelt, at mennesker handles mod deres vilje til prostution og slavearbejde. Under radaren. Langt væk fra nogle myndigheders søgelys. Ofte også overset af de fleste af os.
Der er dem, der påstår, at de selv er ude om det. At de har villet det selv. At de hele tiden har vidst, hvad de gik op imod, da de satte sig i bevægelse mod EU og undervejs accepterede ubeskrivelig udnyttelse - så forventer du mere af din næste, end han eller hun, som det menneske, der for længst har opgivet egen værdighed, kan præstere.
Derfor er det afgørende, at vi i EU samarbejder med de aktører, der er dér, hvor myndighederne ikke slår til. Civilsamfundets uvurderlige og ofte frivillige indsats, der skaber tillid og tryghed - og som bygger bro mellem de handlede menneskers ellers fastlåste situation til et friere, sundere og værdigere liv. Allerhelst hjemme i eget land igen.
Netop civilsamfundets uvurderlige rolle har jeg stillet forslag om i teksten, som heldigvis blev stemt stort igennem. Lille skridt - og jeg forsætter den lange vej.

The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) DA

21-01-2021

Jeg stemte imod!
Fordi EU så lidt som muligt skal blande sig i nationalstaternes ret og pligt til at aftale dette selv og sammen med arbejdsmarkedsparterne. Ligesom vi gør det i Danmark og har gjort det i mange år.
Hvis EU tillades at blande sig i det, vil det undergrave Den Danske Model og dét vil være farligt for Danmarks evne til at tilpasse sig tidens krav og muligheder, så arbejdsmarkedet har de bedste muligheder for at balancere trivsel og konkurrencedygtighed.

European Arrest Warrant and surrender procedures between Member States (A9-0248/2020 - Javier Zarzalejos) DA

20-01-2021

Ingen kriminelle skal kunne gemme sig for ét EU-land i et andet EU-land. Sådan har det været i mange år, og Danmark har været med i aftalen, der sikrer dette, siden 2004. Og det går fremad.
Men vi skal op i fart. For vi ser stadig store udfordringer med kriminalitet, som strækker sig over grænserne inden for EU. Det er naturligvis godt for de kriminelle – men det er rigtig skidt for lovlydige borgeres retsbevidsthed og tilliden til, at det der med "rule of law" (retsstatsprincippet) er noget, vi i EU egentligt kan finde ud af sammen. Derfor skal vi have skærpet dette med mere og bedre grænseoverskridende samarbejde omkring bekæmpelse af kriminalitet. Det skal udvides til at omfatte bl.a. korruption, menneskehandel, kønsrelateret vold og cyberkriminalitet.
Derfor stemte jeg for betænkningens anbefalinger om at stramme op og udvide samarbejdet!

A New Industrial Strategy for Europe (A9-0197/2020 - Carlo Calenda) DA

25-11-2020

EU's industristrategi er blevet opdateret, og den er blevet GRØNNERE! Derfor stemte jeg naturligvis for den.
Lad mig fremhæve: 1) CO2-fri stålproduktion, 2) Klimaneutral flysektor, 3) Investeringer i hydrogen (som kan blive helt CO2-neutral) og en mere ambitiøs "batterialliance", så elektrificeringen får maksimal udbredelse hurtigst muligt.
Man kan lave alle mulige forbud og beskatninger for at skubbe klimaomstillingen i gang, men det allerbedste er, at måden, vi producerer varer på, og de enkelte varers klimaaftryk kommer i fokus. På den måde virker markedskræfterne stærkest og når med eksporten ud på hele kloden, mens forureneren betaler. Det er derfor, en grøn industripolitik er vigtig.

Improving development effectiveness and efficiency of aid (A9-0212/2020 - Tomas Tobé) DA

25-11-2020

Når vi sender penge til udviklingslandene - uanset om det er via skatten eller indsamlingsbøsserne - vil vi jo gerne have, at de skaber værdi for de mennesker, der bor i disse modtagerlande. Det er nu understreget i den betænkning, jeg naturligvis stemte for.
Det står også i betænkningen - og det er stærkt - at udviklingshjælp skal gøres afhængig af at modtagerlandene deltager positivt og aktivt i hjemsendelsesaftaler for illegale migranter, som skal hjem til deres land eller nærområdet. Ellers kommer vi aldrig videre med en reel bæredygtig udvikling af de lande, hvorfra det ellers voksende migrationspres mod Europa kommer.
Jeg glæder mig til, at vi skal omsætte betænkningens ord til handlinger. Det er jo i sidste ende dem, der virker!

Objection pursuant to Rule 112: Lead in gunshot in or around wetlands (B9-0364/2020) DA

24-11-2020

EU-Kommissionen har lavet et virkeligt rodet forslag til, hvordan bly i jagt skal forbydes. Det er nogle EP-kollegaer imod. Det kan jeg godt leve med, for hvis vi bad Kommissionen om at komme med et nyt forslag, ville der gå tid med det – og så tålmodig er jeg ikke.
Vi skal nemlig have bly ud af jagt i EU, ligesom vi er tæt på at have det i Danmark. Derfor stemte jeg ikke for at bremse Kommissionens forslag. Vi skal i gang nu!

Gender Equality in EU’s foreign and security policy (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) DA

23-10-2020

Denne betænkning, der beskriver, hvordan EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik kan indrettes, så den bedre medvirker til at fremme ligestilling og menneskerettigheder, har jeg været EPP's skyggeordfører på, som det hedder, når man er ordfører for sin partigruppe. Den stemte jeg naturligvis for, selvom den påstår, at EU bør have en "feministisk" politik på netop dette område.
Jeg er bestemt enig i og optaget af, at kvinder og piger er ekstremt udsatte i forbindelse med krig og kriser, og derfor skal EU steppe op for mere fokus på ligestilling i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik. I vores egne institutioner og – ikke mindst – i måden vi engagerer os i verden på. EU kan nemlig flytte verden med diplomati og ved at turde tale for menneskets værdighed og ukrænkelighed, uanset køn eller noget andet.
Men jeg er altså ikke tilhænger af, at sådan en politik er specielt "femministisk". Mit fokus har i forhandlingerne derfor ligget på at pege på værktøjer, der virker og skaber forandring. Og betænkningen har en del gode idéer, som EPP og jeg gerne bakker op omkring.

Common agricultural policy – amendment of the CMO and other Regulations (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) DA

23-10-2020

Ved en lille del af de mange afstemninger om landbruget var der også en mulighed for, at vi kunne stemmer for, at der ikke skal være "frit anarki" i køledisken så grøntsagskopier af det, vi kender som kødprodukter, kan kalde sig noget, de egentligt ikke er. Forslaget faldt – men ikke med min stemme!
Jeg vil som konservativ gerne 'bevare for at forandre" den europæiske madkultur ved at begrænse grøntsagskopierne og i stedet for fremme nyskabninger af både sunde og klimarigtige fødevarer, som har deres egne – og hermed mere iøjnefaldende – navne.
Uanset beslutningen, så fortsætter jeg med at arbejde for gennemskuelig og relevant forbrugeroplysning og en fremtidig klimamærkning på fødevareområdet, så vi forbrugere både kan købe sundt og grønt – også selvom man vælger kød.

Contact

Bruxelles

Strasbourg