Izabela-Helena KLOC
Izabela-Helena KLOC
Poland

Date of birth : , Mikołów

9th parliamentary term Izabela-Helena KLOC

Political groups

  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties

  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Member

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 02-07-2019 / 31-12-2023 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 01-01-2024 / 15-07-2024 : Delegation to the OACPS-EU Joint Parliamentary Assembly
  • 01-01-2024 / 15-07-2024 : Delegation to the Africa-EU Parliamentary Assembly

Substitute

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Regional Development
  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Regional Development

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism

21-04-2022 ITRE_AD(2022)703112 PE703.112v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION towards a WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Artificial Intelligence Act (A9-0188/2023 - Brando Benifei, Dragoş Tudorache) PL

13-03-2024

Tekst postuluje wprowadzenie zestawu narzędzi służących zwiększeniu bezpieczeństwa, poszanowaniu podstawowych praw oraz zwiększeniu ogólnego zaufania zwykłych obywateli do technologii AI. Chociaż oczywiste jest, że akt w sprawie sztucznej inteligencji nie będzie łatwy do wdrożenia, może to być lepsza opcja niż fragmentaryczne przepisy krajowe. Należy podkreślić, że większość technologii AI działa najlepiej na dużą skalę i jako takie wymagają podejścia na poziomie UE. Głosowałam za przyjęciem sprawozdania.

Amending the Directive on alternative dispute resolution for consumer disputes (A9-0060/2024 - Laura Ballarín Cereza) PL

13-03-2024

Obowiązująca dyrektywa (2013/11/UE) w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) sprawia, że unijni konsumenci mogą przekazać swój spór umowny z unijnym przedsiębiorcą dotyczący produktu lub usługi podmiotowi zajmującemu się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów (ADR), czyli uznanemu organowi, którego rolą jest rozwiązywania sporów w drodze procedur ADR, tj. bez wstępowania na drogę sądową. Dyrektywa ta określa wiążące wymagania jakościowe dla podmiotów ADR i zobowiązuje przedsiębiorców do informowania konsumentów o ADR. Aby dostosować ramy ADR do rynków cyfrowych, Komisja zaproponowała zmiany mające na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego i geograficznego na sprawy pozaumowne i przedumowne, dzięki czemu dyrektywa będzie miała zastosowanie do wszystkich naruszeń prawa UE mających wymiar ochrony konsumentów. Głosowałam za.

A single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State (recast) (A9-0140/2023 - Javier Moreno Sánchez) PL

13-03-2024

Procedura obejmuje pewne problematyczne kwestie, które mogą stanowić dodatkowe obciążenie administracyjne dla państw członkowskich lub prowadzić do osłabienia stabilności zatrudnienia obywateli państw trzecich. Na przykład okres trzech miesięcy, w którym zezwolenie nie może zostać cofnięte ze względu na bezrobocie posiadacza, jest zbyt długi. Może to prowadzić do powstania dużej grupy obywateli państw trzecich, którzy są fikcyjnie bezrobotni i pracują poza oficjalnym systemem podatkowym. Istnieje również ryzyko braku motywacji dla posiadacza jednego zezwolenia na pobyt i pracę do poszukiwania pracy, ponieważ obywatel państwa trzeciego będzie mógł legalnie przebywać na terytorium UE mimo braku zatrudnienia. Głosowałam przeciwko.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Methane regulation

Member
KLOC Izabela-Helena
Date, Place:
Bruxelles
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2021/0423(COD)
Code of associated committee or delegation
ITRE

Methane regulation

Member
KLOC Izabela-Helena
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2021/0423(COD)
Code of associated committee or delegation
ITRE
Meeting with:

CBAM

Member
KLOC Izabela-Helena
Date, Place:
Strasbourg
Capacity:
Rapporteur
Code of associated committee or delegation
ITRE
Meeting with:
PGE S.A.