Please fill this field
Izabela-Helena KLOC Izabela-Helena KLOC
Izabela-Helena KLOC

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Mikołów

Home Izabela-Helena KLOC

Member

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

REGI
Committee on Regional Development
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Most recent activities

General Union Environment Action Programme to 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) PL

08-07-2021
Written explanations of vote

Nie mogłam w żaden sposób poprzeć sprawozdania, w którym wymaga od Komisji i państw członkowskich, by do 2026 r. zaprzestały dotowania paliw kopalnych. W sprawozdaniu zawarto również działania i cele potencjalnie problematyczne dla suwerenności państw członkowskich. Ogólnie projekt sprawozdania jest bardziej nakazowy niż wniosek Komisji i wykracza poza jego postulaty. Głosowałam przeciwko.

Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the adopted legal changes in the Hungarian Parliament (B9-0412/2021, B9-0413/2021) PL

08-07-2021
Written explanations of vote

Rezolucja jest bardzo krytyczna wobec nowego prawa na Węgrzech. Insynuuje, że ustawa przypomina tzw. "ustawę propagandową LGBT" z 2013 r., która spowodowała poważne szkody dla społeczności LGBTIQ w Rosji, a zatem stanowi wyraźne naruszenie wartości, zasad i prawa UE. Rezolucja zawiera bezpośrednią krytykę węgierskiej konstytucji, a to dlatego, że węgierska ustawa zasadnicza stanowi, że "matka jest kobietą, a ojciec mężczyzną" oraz że "Węgry chronią prawo dzieci do tożsamości zgodnej z ich płcią wrodzoną, a także ich prawo do edukacji zgodnie z tożsamością konstytucyjną naszego kraju i systemem wartości opartym na kulturze chrześcijańskiej". Zdaniem autorów projektu, zmiana konstytucji w ten sposób prowadzi do bezpośredniego ograniczenia ochrony wartości określonych w art. 2 TUE. Wzywa się Komisję do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a także do natychmiastowego zastosowania rozporządzenia o warunkowości państwa prawa. Zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do kompleksowej edukacji w zakresie seksualności i związków. Jestem przeciwna tego rodzaju presji i ingerencji w suwerenne decyzje Państwa Członkowskiego w dziedzinie edukacji.
Unia Europejska jest prawnie zobowiązana do szanowania tożsamość narodową państw członkowskich, dlatego też prawem państw członkowskich jest decydowanie o takich kwestiach jak edukacja i ochrona dzieci oraz prawo rodzinne zgodnie z tożsamością konstytucyjną i narodową oraz tradycjami kulturowymi. Głosowałam przeciwko temu projektowi rezolucji.

A new ERA for Research and Innovation (continuation of debate) PL

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-281-0000)
Contributions to plenary debates

Contact

Bruxelles

Strasbourg