Please fill this field
Joanna KOPCIŃSKA Joanna KOPCIŃSKA
Joanna KOPCIŃSKA

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Lodz

Home Joanna KOPCIŃSKA

Vice-Chair

BECA
Special Committee on Beating Cancer

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-JP
Delegation for relations with Japan

Substitute

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DAND
Delegation for relations with the countries of the Andean Community
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Most recent activities

The state of play of the EU’s COVID-19 Vaccination Strategy (debate) PL

10-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-10(3-067-0000)
Contributions to plenary debates

EU Association Agreement with Ukraine (A9-0219/2020 - Michael Gahler) PL

10-02-2021
Written explanations of vote

Sprawozdanie z wykonania układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą jest bardzo obszernym tekstem. Zawiera szczegółowe podsumowanie postępów poczynionych przez Ukrainę w kilku obszarach wdrażania porozumienia, a także zalecenia PE w takich obszarach, jak wspólne wartości i zasady ogólne; reformy i ramy instytucjonalne; współpraca w dziedzinie WPZiB; sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo; prawa człowieka i podstawowe wolności; współpraca handlowa i gospodarcza; energia, środowisko i zmiana klimatu; kontakty międzyludzkie i przepisy instytucjonalne.
W trakcie prac nad tekstem uwzględniono większość poprawek zgłoszonych moją grupę, w tym tę dotyczącą europejskiej perspektywy Ukrainy zgodnie z art. 49 TUE. Tekst jest bardzo obszerny, ale dobrze przygotowany.

Contact

Bruxelles

Strasbourg