Please fill this field
Joanna KOPCIŃSKA Joanna KOPCIŃSKA
Joanna KOPCIŃSKA

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Lodz

Home Joanna KOPCIŃSKA

Vice-Chair

BECA
Special Committee on Beating Cancer

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-JP
Delegation for relations with Japan

Substitute

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DAND
Delegation for relations with the countries of the Andean Community
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Most recent activities

State of play of the implementation of the EU Digital COVID Certificate regulations (debate) PL

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-196-2500)
Contributions to plenary debates

European Medicines Agency (continuation of debate) PL

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-212-0000)
Contributions to plenary debates

EU-NATO cooperation in the context of transatlantic relations (A9-0192/2021 - Antonio López-Istúriz White) PL

07-07-2021
Written explanations of vote

Popieram sprawozdanie w obecnej formie i uważam, że stanowi ono realny postęp we współpracy UE-NATO, ponieważ wzywa się w nim do unikania powielania działań i zapewnienia, by NATO pozostało głównym gwarantem bezpieczeństwa europejskiej obrony.
Sprawozdanie zawiera realną i dokładną ocenę strategiczną tego, gdzie obecnie znajduje się współpraca UE-NATO, gdzie można ją poprawić i jak połączyć trwający proces reform wewnętrznych obu instytucji. W wyniku opublikowanego w 2021 r. raportu Grupy Refleksyjnej NATO, NATO podejmuje obecnie wstępne kroki w celu opracowania nowej "Koncepcji Strategicznej", która określi priorytety i zobowiązania NATO na przyszłość. Równocześnie UE ma wkrótce opublikować swój "Kompas strategiczny", który nakreśli strategiczne priorytety UE na przyszłość. Raport wzywa do powiązania tych procesów w celu zapewnienia komplementarności obu organizacji w ich wysiłkach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa euroatlantyckiego. W sprawozdaniu trafnie określono kilka kluczowych obszarów, w których współpraca UE-NATO kwitnie, oraz wskazano kilka obszarów, w których jej brakuje, takich jak rosyjska i chińska agresja, znaczenie sztucznej inteligencji, zdolności kosmiczne, obliczenia kwantowe, obrona przeciwrakietowa, mobilność wojskowa, walka z terroryzmem i zamówienia publiczne.

Contact

Bruxelles

Strasbourg