Please fill this field
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Kępno

Home Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Member

REGI
Committee on Regional Development
FEMM
Committee on Women's Rights and Gender Equality
DKOR
Delegation for relations with the Korean Peninsula

Substitute

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Tourism and transport in 2020 and beyond (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) PL

19-06-2020
Written explanations of vote

Przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet wytycznych i zaleceń dotyczący turystyki i transportu jest bardzo istotny i potrzebny w celu znoszenia ograniczeń w podróżowaniu. Pozytywnie odnoszę się do zawartych w propozycji projektu konkretnych wytycznych w zakresie m.in. transportu, zakwaterowania, otwarcia granic czy voucherów w transporcie lotniczym, kolejowym i morskim. Pamiętajmy jednak jednak, by kolejne decyzje znoszące ograniczenia związane z koronawirusem uwzględniały sytuację epidemiczną, w tym nowe zakażenia.
Popieram przedstawione przez Komisję Europejską ramy mające na celu koordynację działań zmierzających do przywrócenia usług transportowych uwzględniając bezpieczeństwo pasażerów i personelu jak również protokoły bezpieczeństwa dla hoteli i restauracji. Dostosowanie się do wymaganych standardów będzie wymagało poniesienia określonych nakładów finansowych, dlatego niezbędne będzie powiązanie pakietu KE z koniecznością przygotowania mechanizmów wsparcia. Wiąże się to bezpośrednio z koniecznością kontynuowania na forum UE działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego poziomu wsparcia finansowego dla sektora transportu.

European protection of cross-border and seasonal workers in the context of the COVID-19 crisis (B9-0172/2020) PL

19-06-2020
Written explanations of vote

Kryzys wywołany koronwirusem wystawił na ciężką próbę wszystkie kraje UE. Pracownicy mobili są bardzo ważni w zapewnieniu dostępu do towarów i usług w sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo i produkcja żywności, usługi społeczne i zdrowotne, budownictwo i transport. Musimy jak najlepiej zabezpieczyć prawa pracowników delegowanych lub wykonujących pracę równocześnie w kilku państwach lub w formie telepracy.
W pełni popieram szeroki pakiet ochrony, opracowanie rozwiązań w celu zwalczania niewłaściwych praktyk podwykonawstwa, osiągnięcia szybkiego porozumienia w sprawie zmian przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niezmiernie istotne jest wzmocnienie ochrony mobilnych pracowników nie tylko w ramach delegowania, ale głównie w ramach swobody ich przepływu. Pracownicy muszą być w pełni informowani o ich prawach i obowiązkach w języku, który rozumieją, ale także o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, które powinni zastosować - to wielka odpowiedzialność Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

EU disability strategy post 2020 (B9-0123/2020) PL

18-06-2020
Written explanations of vote

Europejska Strategia w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020 ma skupiać się na kompleksowym podejściu do osób niepełnosprawnych odzwierciedlając ich różnorodność. Zgadzam się z opinią, iż osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje przedstawicielskie powinny zostać włączone we wszystkie poziomy nowej strategii, od przygotowania, wdrożenia aż po monitorowanie i ocenę. Poparłam rezolucję w sprawie strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, ponieważ należy wyciągnąć wnioski z braków aktualnej strategii. Z zadowoleniem przyjmuję, że w rezolucji zwrócono uwagę na szczególne formy dyskryminacji, z jakimi muszą się mierzyć niepełnosprawne kobiety i dziewczęta.
Z kolei nie dopuszczalnym jest pozbawienie osób cierpiących na zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawność, prawa do głosowania, co dzieje się w ponad połowie państw członkowskich. Z uwagi na to, że społeczeństwo starzeje się, a co za tym idzie w coraz większym stopniu będzie doświadczać niepełnosprawności, istnieje potrzeba bardziej dostępnego i sprzyjającego otoczenia, w tym odpowiednio dostosowanych usług. Dlatego też potrzebujemy ambitnej i silnej strategii dotyczącej niepełnosprawności, aby zapewnić wszystkim osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na szczeblu europejskim i krajowym.

Contact

Bruxelles

Strasbourg