Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK
Poland

Date of birth : , Skarzysko Kamienna

9th parliamentary term Sylwia SPUREK

Political groups

 • 02-07-2019 / 29-09-2020 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member
 • 30-09-2020 / 30-05-2024 : Group of the Greens/European Free Alliance - Member
 • 31-05-2024 / 15-07-2024 : Non-attached Members

National parties

 • 02-07-2019 / 28-10-2019 : Wiosna (Poland)
 • 29-10-2019 / 15-07-2024 : Independent (Poland)

Vice-Chair

 • 09-11-2020 / 19-01-2022 : Committee on Women’s Rights and Gender Equality
 • 20-01-2022 / 30-05-2024 : Committee on Women’s Rights and Gender Equality

Member

 • 02-07-2019 / 29-09-2020 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 09-07-2020 / 29-09-2020 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee
 • 09-07-2020 / 29-09-2020 : Delegation for relations with the countries of South Asia
 • 09-07-2020 / 29-09-2020 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 05-10-2020 / 08-11-2020 : Committee on Women’s Rights and Gender Equality
 • 05-10-2020 / 01-05-2022 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Substitute

 • 02-07-2019 / 29-09-2020 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 02-07-2019 / 29-09-2020 : Delegation for relations with Canada
 • 10-02-2020 / 29-09-2020 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 19-06-2020 / 29-09-2020 : Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
 • 01-10-2020 / 19-01-2022 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 01-10-2020 / 01-05-2022 : Delegation for relations with the People's Republic of China
 • 01-10-2020 / 01-05-2022 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 20-01-2022 / 30-05-2024 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Committee of Inquiry to investigate the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

REPORT with recommendations to the Commission on combating gender-based violence: cyberviolence

06-12-2021 A9-0338/2021 PE691.453v02-00 FEMM LIBE
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Sylwia SPUREK

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European statistics on population and housing, amending Regulation (EC) No 862/2007 and repealing Regulations (EC) No 763/2008 and (EU) No 1260/2013

19-07-2023 LIBE_AD(2023)749075 PE749.075v02-00 LIBE
Jana TOOM

OPINION on a long-term vision for the EU’s rural areas – towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040

17-06-2022 FEMM_AD(2022)719805 PE719.805v02-00 FEMM
Christine SCHNEIDER

OPINION on the protection of persons with disabilities through petitions: lessons learnt

18-06-2021 LIBE_AD(2021)691182 PE691.182v02-00 LIBE
Tom VANDENDRIESSCHE

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Towards equal rights for persons with disabilities (A9-0284/2022 - Anne-Sophie Pelletier) PL

13-12-2022

W 2022 r. nadal nie możemy mówić o Unii równości i wolności. Osoby z niepełnosprawnościami są wciąż systemowo dyskryminowane, nie mogąc cieszyć się najbardziej podstawowymi prawami, w tym dostępem do usług. Wystarczy przypomnieć, że projekt dyrektywy dotyczący osób z niepełnosprawnościami jest blokowany w Radzie od 14 lat. Mimo licznych wezwań i apeli Rada i Komisja nie załatwiły systemowo problemów osób z niepełnosprawnościami, zajmując się innymi sprawami postrzeganymi za bardziej priorytetowe.
Rezolucja, której byłam sprawozdawczynią, porusza także temat grupy szczególnie dyskryminowanej – kobiet z niepełnosprawnościami. To osoby bardziej narażone na przemoc fizyczną, seksualną, psychiczną, ekonomiczną, w tym przemoc w rodzinie. Rezolucja wzywa do wprowadzenia i dostępności mechanizmów zgłaszania przemocy, której doświadczają osoby z niepełnosprawnościami, a także systemowego wsparcia ofiar.
Kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami bardzo często pozbawiane są dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, w szczególności do opieki ginekologicznej. W 2022 r. nadal w wielu państwach kobiety z niepełnosprawnością ruchową są wnoszone na fotel ginekologiczny przez recepcjonistę i lekarkę, a tłumaczami kobiet głuchych w gabinetach są ich małoletnie dzieci.
Zagłosowałam za rezolucją, bo obecna sytuacja przeczy wartościom unijnym, bo najwyższy czas, żeby te wartości nie istniały jedynie na papierze, bo najwyższy czas na Unię równości.

Striving for a sustainable and competitive EU aquaculture: the way forward (A9-0215/2022 - Clara Aguilera) PL

04-10-2022

Aby wyhodować jednego łososia, trzeba złowić nawet 300 dzikich ryb. Czy to jest zrównoważony rozwój? Około 25% wszystkich złowionych dziko żyjących ryb służy do produkcji karmy dla tzw. ryb hodowlanych, następnie zabijanych na jedzenie dla ludzi. Współczesna akwakultura to tłok, w którym ryby cierpią z powodu stresu oraz obrażeń fizycznych, są skazywane na powolną i bolesną śmierć przez uduszenie lub zmiażdżenie, są patroszone żywcem.
Prawo UE wprost zakazuje transportowania zwierząt w sposób powodujący cierpienie, a jednak żywe ryby dalej sprzedawane są np. na targach. Zwierzęta wyjęte z wody mogą umierać przez ponad godzinę, dusząc się.
Mamy 2022 r., a ludzie planują otwarcie pierwszej na świecie fermy ośmiornic, choć zgodnie z faktami naukowymi ośmiornice to czujące i myślące zwierzęta, a funkcjonowanie fermy będzie zagrażać przyrodzie.
Głosowałam przeciwko przyjęciu sprawozdania, bo większość parlamentarna zignorowała głosy nauki. Meat Party w PE nie chce, żeby zalecenia dotyczące dobrostanu zwierząt miały zastosowania do sektora rybołówstwa i akwakultury. Meat Party w PE chce zezwalać na tworzenie sektora hodowli ośmiornic.

The impact of the war against Ukraine on women (B9-0219/2022) PL

05-05-2022

Rosyjska inwazja na Ukrainę to również wojna przeciwko ukraińskim kobietom. Przeciwko uchodźczyniom, które – najczęściej ze swoimi dziećmi – zmuszone zostały do ucieczki, i przeciw kobietom, które w wyniku wojny doświadczyły gwałtów, molestowania seksualnego oraz tortur. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im konkretnego wsparcia – realizacji podstawowych praw człowieka, bezpieczeństwa, wolności, godności. Uchodźczynie, w tym uchodźczynie będące ofiarami zbrodni wojennych, powinny mieć dostęp także do antykoncepcji awaryjnej oraz aborcji.
Obowiązkiem Komisji Europejskiej jest zapewnienie kobietom dotkniętym wojną dostępu do pełnego zakresu usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Niestety w Polsce, gdzie najczęściej trafiają uchodźczynie, dostęp do takich świadczeń zdrowotnych jest ograniczony. Restrykcyjna ustawa antyaborcyjna, praktyka stosowania jej przepisów jeszcze bardziej zawężająca i tak ograniczone możliwości aborcji, stosowanie przez lekarzy klauzuli sumienia oraz decyzja TK, wyłączająca możliwość wykonywania aborcji z przyczyn eugenicznych, dają obraz sytuacji, w której istnieje duże ryzyko, że uchodźczynie nie otrzymają przysługujących im świadczeń zdrowotnych.
Niestety, Komisja od dawna ignoruje kwestię braku dostępu do aborcji. Powtarza, że ochrona zdrowia oraz prawo do aborcji wykracza poza kompetencje UE. Zamiast szukać rozwiązań prawnych szuka kolejnych wymówek. Najwyższy czas, aby Komisja zaczęła działać w tej sprawie, wykorzystywać wszystkie dostępne jej narzędzia, skupiła się na szukaniu rozwiązań, w tym, jeśli to konieczne, rozpoczęła rozmowy o zmianie traktatów.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Cyberviolence against women

Member
SPUREK Sylwia
Date, Place:
Online
Capacity:
Member Staff meeting
Meeting with:
Meta Platforms

Women's Safety Training by Meta

Member
SPUREK Sylwia
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Member
Meeting with:
Meta Platforms

Directive on combating violence against women and domestic violence

Member
SPUREK Sylwia
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2022/0066(COD)
Code of associated committee or delegation
LIBE
Meeting with: