Søren GADE
Søren GADE
Denmark

Date of birth : , Holstebro

9th parliamentary term Søren GADE

Political groups

 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Renew Europe Group - Member

National parties

 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denmark)

Chair

 • 16-07-2020 / 14-11-2022 : Delegation for relations with India

Vice-Chair

 • 10-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Fisheries
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Committee on Fisheries

Member

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Committee on Fisheries
 • 02-07-2019 / 15-07-2020 : Delegation for relations with India
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Transport and Tourism
 • 16-07-2020 / 14-11-2022 : Conference of Delegation Chairs
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Special Committee on Beating Cancer
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Committee on Transport and Tourism

Substitute

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Delegation for relations with Iran
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve

28-05-2021 PECH_AD(2021)689636 PE689.636v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

OPINION on Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Outcome of the Commission’s review of the 15-point action plan on trade and sustainable development (B9-0415/2022) DA

06-10-2022

Det er en prioritet for Venstre at sikre retfærdig, bæredygtig og proaktiv frihandel for EU. Venstre er derfor grundlæggende enig i beslutningen, som indeholder flere fornuftige elementer. Venstre har dog set sig nødsaget til at stemme blankt, da det fremgår, at man ønsker at sanktionere handelspartnere for ikke at leve op til forpligtelserne i handelsaftalers "bæredygtighedskapitler". I Venstre støtter vi, at frihandelsaftaler suppleres med bæredygtighedskapitler, men ikke at vi tvinger tredjelande til at underlægge sig sanktioner fra EU på den baggrund. Det er ikke befordrende for et ligeværdigt og konstruktivt handelssamarbejde. Mest kritisk kalder beslutningen på, at udfaldet af Kommissionens gennemgang af 15 punkts aktionsplanen skal afspejles i alle frihandelsaftaler under forhandling. Venstre kan ikke støtte, at man ændrer allerede afgivne forhandlingsmandater og bringer pågående forhandlinger om frihandelsaftaler i fare. Derfor valgte Venstre at stemme blankt til den endelige beslutning.

The EU’s response to the increase in energy prices in Europe (RC-B9-0416/2022, B9-0416/2022, B9-0417/2022, B9-0418/2022, B9-0419/2022, B9-0420/2022, B9-0421/2022, B9-0422/2022) DA

05-10-2022

Venstre ser med alvor på Ruslands ulovlige, uprovokerede og ubegrundede invasion af Ukraine, som har skabt yderligere usikkerhed i et allerede turbulent Europa med nye inflationshøjder, ekstreme energipriser og risiko for at hæmme Europas klimamål - i et kapløb mod uret for at sikre energiuafhængighed og sikkerhed i Europa. Venstre ønsker derfor at støtte tiltag, der bidrager til at løse den presserende udfordring med stigende energipriser i EU og støttede derfor op om Europa-Parlamentets beslutning, som indeholder mange gode elementer. Imidlertid var der en række punkter, som vi stemte imod, blandt andet styrkelsen af SURE-mekanismen samt Kommissionens inddragelse af fagforeninger i udarbejdelsen og implementeringen af anti-krisemidler, da vi i Venstre mener, at disse bør være medlemsstaternes ansvar. Derudover støttede vi op om en opskalering af atomkraft i de EU-lande, der benytter det, og vi ser gerne, at kulkraft – af hensyn til klimakrisen – udfases hurtigst muligt, men erkender også, at det i lyset af den ekstraordinære konflikt med Rusland kan være nødvendigt at anvende denne energiform i nogle tilfælde.

Identification of the violation of Union restrictive measures as crimes under Article 83(1) of the TFEU (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (vote) DA

07-07-2022

Helt grundlæggende er vi i Venstre enige i det faktum, at sanktionerne pålagt af EU på både Rusland og Belarus skal opretholdes af samtlige medlemsstater i EU. Vi er også enige i, at der bør være en fælles europæisk ramme for at sikre, at sanktionerne bliver overholdt i samtlige medlemslande. I respekt for det danske retsforbehold har jeg stemt blankt i denne afstemning.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Refuel Eu avition

Member
GADE Søren
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Rapporteur
Meeting related to procedure:
2021/0205(COD)
Code of associated committee or delegation
TRAN
Meeting with:

Refuel Eu avition

Member
GADE Søren
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Rapporteur
Meeting related to procedure:
2021/0205(COD)
Code of associated committee or delegation
TRAN
Meeting with:

Refuel EU Aviation

Member
GADE Søren
Date, Place:
Strasbourg
Capacity:
Rapporteur
Meeting related to procedure:
2021/0205(COD)
Code of associated committee or delegation
TRAN
Meeting with: