Please fill this field
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Renew Europe Group

Member

Denmark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denmark)

Date of birth : , Holstebro

Home Søren GADE

Chair

D-IN
Delegation for relations with India

Vice-Chair

PECH
Committee on Fisheries

Member

CPDE
Conference of Delegation Chairs
TRAN
Committee on Transport and Tourism
BECA
Special Committee on Beating Cancer

Substitute

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-IR
Delegation for relations with Iran

Most recent activities

State aid and the Brexit Adjustment Reserve

14-09-2021 P-004215/2021 Commission
Written questions

MSC certification of mackerel

07-07-2021 E-003484/2021 Commission
Written questions

EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (A9-0179/2021 - César Luena) DA

08-06-2021
Written explanations of vote

Det er en prioritet for Venstre, at vi skal sikre vores biodiversitet og sørge for, at der også er en mangfoldig og sund natur til fremtidens generationer. Derfor ved vi, at det er vigtigt, at vi handler nu, og at meget af det arbejde kan koordineres på EU-niveau som supplement til medlemsstaternes egne kompetencer. Vi har dog valgt ikke at støtte Europa-Parlamentets tekst på biodiversitetsstrategi. Ud over en uskøn proces, som har ført til en tekst, der stikker i alle retninger, lægger vi til grund, at teksten har udeladet det koncept, at naturen og mennesket kan og bør eksistere sammen.
Vi støtter, at mennesker, såsom jægere, fiskere og landmænd, der via en hobby eller et erhverv bruger og holder af naturen, og som samtidig lever op til krav om beskyttelse af biodiversiteten, forsat skal have adgang til naturen. Vi ønsker at værne om biodiversiteten, men ønsker også et realistisk, proportionelt og pragmatisk udgangspunkt, hvor biodiversitet og menneskelige aktiviteter kan gå hånd i hånd. Og selvom vi ønsker at lægge en ambitiøs linje i vores strategier, finder vi det usammenhængende at støtte en tekst, som ikke vil kunne gennemføres i praksis og ikke vil finde vej til lovgivning.

Contact

Bruxelles

Strasbourg