Please fill this field
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Renew Europe Group

Member

Denmark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denmark)

Date of birth : , Holstebro

Home Søren GADE

Chair

D-IN
Delegation for relations with India

Vice-Chair

PECH
Committee on Fisheries

Member

CPDE
Conference of Delegation Chairs
TRAN
Committee on Transport and Tourism
BECA
Special Committee on Beating Cancer

Substitute

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-IR
Delegation for relations with Iran

Most recent activities

Occurrence of new mink variants of COVID-19 in Denmark

17-11-2020 P-006241/2020 Commission
Written questions

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) DA

13-11-2020
Written explanations of vote

Hvor Venstre ikke kan bakke op om en europæisk sundhedsunion, fordi vi mener, at hver medlemsstat bedst kan tilrettelægge deres eget sundhedsvæsen, støtter Venstre et koordinerende sundhedsprogram i EU. Programmet skal understøtte velfungerende sundhedsvæsner i EU ved at øge digitaliseringen, sikre tilgængelighed af medicin, støtte bekæmpelse af kroniske sygdomme, som cancer og overvægt og gøre EU mere beredt til at håndtere sundhedskriser. Særligt efter Covid-19 står det klart, at øget samarbejde og vidensdeling på EU-niveau kan være til gavn for de enkelte medlemsstater. I afstemningen var det ikke muligt at stemme for store dele af de positive elementer i det foreslåede sundhedsprogram uden at støtte en budgetstigning, som Europa-Parlamentets miljøudvalg har foreslået, og som spejler det beløb, Kommissionen foreslog i sit udspil. Vi støtter ikke den budgetforøgelse. Vi støtter det budget, som aftalen om den syv-årige budgetramme for EU, MFF'en, lægger op til, nemlig 5,4 mia. euro. Den endelig lovgivningstekst vil komme til at reflektere MFF-resultatet, hvilket Venstres EP-delegation har tillagt stor vægt i deres beslutning om at støtte den samlede pakke til dette program.

Contact

Bruxelles

Strasbourg