Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

Renew Europe Group

Member

Denmark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denmark)

Home Asger CHRISTENSEN

Member

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
ANIT
Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
D-CN
Delegation for relations with the People's Republic of China

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
REGI
Committee on Regional Development
D-IL
Delegation for relations with Israel

Most recent activities

Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 (A9-0260/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) DA

16-12-2020
Written explanations of vote

Vi stemmer for EU's flerårige budget fra 2021-2027, fordi vi respekterer det svært indgåede kompromis og ønsker, at EU skal kunne arbejde for fælles løsninger på de problemer, som vi står over for. Derfor er Venstre bl.a. glade for, at mindst en tredjedel af budgettet dedikeres til initiativer på klimaområdet, og at mindst 7,5 procent af budgettet dedikeres til at styrke biodiversiteten fra 2024. Vi støtter, at en stor del af budgettet går til forskning og udvikling af ny teknologi, som er afgørende for den grønne og digitale omstilling. Hertil er Venstre tilhængere af, at budgetaftalen indeholder en retsstatsmekanisme, der kan stoppe pengestrømmen til regeringer i medlemslande, som misbruger midler eller underminerer retsstaten. Det er et historisk skridt i kampen mod antidemokratiske tendenser i EU.
Desværre er der elementer i budgettet, som Venstre gerne så fjernet. En del af budgetaftalen indebærer forslag til kommende EU-skatter på virksomheder. Det er Venstre lodret imod. Vi mener ikke, at EU skal opkræve egne skatter, og vi er modstandere af de konkrete skatter, som foreslås. Når vi stemmer for budgettet alligevel, er det, fordi Venstre som ansvarligt parti som udgangspunkt ikke stemmer imod budgettet - og konkret bakker op om størstedelen af denne budgetaftale.

Transitional provisions for support from the EAFRD and EAGF in the years 2021 and 2022 (continuation of debate) DA

15-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-15(2-074-0000)
Contributions to plenary debates

OPINION on impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills

07-12-2020 AGRI_AD(2020)648630 PE648.630v02-00 AGRI
Opinions - as shadow rapporteur
Ruža TOMAŠIĆ

Contact

Bruxelles

Strasbourg