Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

Renew Europe Group

Member

Denmark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denmark)

Home Asger CHRISTENSEN

Member

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
ANIT
Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
D-CN
Delegation for relations with the People's Republic of China

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
REGI
Committee on Regional Development
D-IL
Delegation for relations with Israel

Most recent activities

EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (A9-0179/2021 - César Luena) DA

08-06-2021
Written explanations of vote

Det er en prioritet for Venstre, at vi skal sikre vores biodiversitet og sørge for, at der også er en mangfoldig og sund natur til fremtidens generationer. Derfor ved vi, at det er vigtigt, at vi handler nu, og at meget af det arbejde kan koordineres på EU-niveau som supplement til medlemsstaternes egne kompetencer. Vi har dog valgt ikke at støtte Europa-Parlamentets tekst på biodiversitetsstrategi. Udover en uskøn proces, som har ført til en tekst, der stikker i alle retninger, lægger vi til grund, at teksten har udeladet det koncept, at naturen og mennesket kan og bør eksistere sammen.
Vi støtter, at mennesker, såsom jægere, fiskere og landmænd, der via en hobby eller et erhverv bruger og holder af naturen, og som samtidig lever op til krav om beskyttelse af biodiversiteten, forsat skal have adgang til naturen. Vi ønsker at værne om biodiversiteten, men ønsker også et realistisk, proportionelt og pragmatisk udgangspunkt, hvor biodiversitet og menneskelige aktiviteter kan gå hånd i hånd. Og selvom vi ønsker at lægge en ambitiøs linje i vores strategier, finder vi det usammenhængende at støtte en tekst, som ikke ville kunne gennemføres i praksis og ikke ville finde vejen til lovgivning.

A European Strategy for Hydrogen (A9-0116/2021 - Jens Geier) DA

19-05-2021
Written explanations of vote

Venstre støtter brugen af brint som en del af løsningen til at opnå EU’s klima- og energimål, hvis det bruges korrekt. Det skal derfor være den rette type brint til de rette formål. At levere energi til tung transport, hvor man ikke kan bruge elektrificering direkte. Brint bør være grønt og baseret på vedvarende energi, og alle energiformer bør være vedvarende. Derfor skal vi have en dato for udfasning for blå brint finansieret af offentlige midler. Der er en løbende debat om, hvor lang overgangsperioden bør være, eller hvilke formål brint bør være energibærer til, og det ser man også i Europa-Parlamentets hydrogen-strategi.
Vi er ikke enige i alle dele af teksten, som vi gerne så, var blevet mere ambitiøs på blandt andet udfasningsdatoen på offentlige investeringer i brint og tilhørende infrastruktur, men teksten indeholder også nogle gode takter. Det blev eksempelvis afvist, at atomkraft ikke kan være bæredygtigt. Selvom atomkraft ikke giver mening der, hvor vi har andre vedvarende energikilder, vil vi ikke udelukke atomkraft som en del af løsningen i en grøn energisektor globalt. Den samlede tekst er et relevant bidrag til det videre arbejde med brint som bæredygtig energikilde, hvorfor Venstre støtter teksten.

Human rights protection and the EU external migration policy (A9-0060/2021 - Tineke Strik) DA

19-05-2021
Written explanations of vote

Venstre ønsker at støtte tiltag til beskyttelse af menneskerettighederne samt til at sikre en ansvarlig håndtering af migration, herunder ved EU’s eksterne grænser. Venstre kunne imidlertid ikke støtte den endelige ordlyd af betænkningen om beskyttelse af menneskerettighederne og EU’s migrationspolitik. Det skyldes, at den endelige tekst ikke tog højde for netop opretholdelsen af EU’s ydre grænser. Derfor valgte Venstre at stemme imod den endelige betænkning.

Contact

Bruxelles

Strasbourg