Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Piotrkow Trybunalski

Home Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Chair

D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee

Vice-Chair

AFET
Committee on Foreign Affairs

Member

CPDE
Conference of Delegation Chairs
SEDE
Subcommittee on Security and Defence
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

INTA
Committee on International Trade

Most recent activities

Asylum and migration management (A9-0152/2023 - Tomas Tobé) PL

10-04-2024
Written explanations of vote

Głosowałem przeciwko rozporządzeniu, które zapowiada reformę obecnego systemu dublińskiego i jest centralną częścią nowego Paktu o Migracji i Azylu. Rozporządzenie zapowiada, że odpowiedzialność za ochronę międzynarodową państwa pierwszego wjazdu z czasem ustanie. Ponadto mechanizm solidarności z państwami członkowskimi będzie oparty na relokacji, której alternatywą będą wkłady finansowe lub środki na rzecz budowania zdolności przyjmowania migrantów w wysokości co najmniej 20 000 EUR od osoby. W rozporządzeniu nie uwzględniono współpracy z państwami trzecimi. Ponadto usunięto konkretny artykuł dotyczący powrotów i readmisji. Powyższe rozwiązania zachęcają jedynie potencjalnych nielegalnych migrantów do relokacji do Europy. Zamiast przyczyniać się do zmniejszenia presji migracyjnej, skutkują dynamicznym rozwojem procederu handlu ludźmi. Migranci są wykorzystywani jako broń hybrydowa do ataku na nasz kontynent. Pakt migracyjny podważa suwerenność państw członkowskich i jest katastrofalny w skutkach dla bezpieczeństwa obywateli.

Union certification framework for carbon removals (A9-0329/2023 - Lídia Pereira) PL

10-04-2024
Written explanations of vote

Głosowałem przeciwko temu rozporządzeniu. Jednym z problemów jest uwzględnienie przepisów dotyczących gleby i rolnictwa, zwłaszcza w świetle protestów rolników w całej Unii. Pomimo, że inne grupy polityczne zgodziły się z obawą wyrażoną przez EKR, że działalność w zakresie upraw emisyjnych nie powinna negatywnie wpływać na bezpieczeństwo żywnościowe Unii i nie powinno prowadzić do wywłaszczania z ziemi lub spekulacji gruntami, proponowane przepisy nie zapewniają takich zabezpieczeń.
Kolejnym problematycznym elementem jest brak metodologii certyfikacji, której opracowanie odłożono w czasie. Do 2026 r. Komisja ma obowiązek sporządzić raport na temat wykonalności certyfikacji działań skutkujących redukcją emisji innych niż te związane z glebą (węgla i podtlenku azotu). Raport będzie oparty na pilotażowej metodyce certyfikacji działań ograniczających emisje z rolnictwa. Trudno ocenić czy rolnicy pogodzą się z tak fragmentaryczną pracą, co wpisuje się w szerszy problem dokumentu, a mianowicie jego dużą niekompletność.

Need to address the urgent concerns surrounding Ukrainian children forcibly deported to Russia (debate) PL

13-03-2024 P9_CRE-PROV(2024)03-13(3-040-0000)
Contributions to plenary debates

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
04U016
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G03037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex