Please fill this field
Karen MELCHIOR Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Renew Europe Group

Member

Denmark - Det Radikale Venstre (Denmark)

Date of birth : , Gentofte

Home Karen MELCHIOR

Member

JURI
Committee on Legal Affairs
FEMM
Committee on Women's Rights and Gender Equality
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Most recent activities

The Anti-racism protests following the death of George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) DA

19-06-2020
Written explanations of vote

Racisme er ikke kun et amerikansk problem. Knapt hver tredje europæer med afrikansk herkomst har oplevet racisme på egen krop indenfor de sidste fem år. Derfor er kampen for lige rettigheder under sloganet Black Lives Matter også relevant i Europa. Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet erklærer sin uforbeholdne støtte til minoriteters ret til ligeværd og lige rettigheder. For det er desværre ikke givet i dag. Derfor støttede jeg resolutionen, som utvetydigt erklærer, at “Black Lives Matter”.
Resolutionen opfordrer indtrængende EU’s medlemslande til at øge mangfoldigheden i politistyrkerne og opfordrer EU-kommissionen til at antiracistiske initiativer ind i den flerårige finansielle ramme (MFF).
Jeg mener, at resolutionen burde have indeholdt en række yderligere punkter. Resolutionen burde nævne , at brugen af position, der kan medføre kvælning, som førte til George Floyds død, er i strid med grundlæggende menneskerettigheder, samt udtrykke bekymring for den øgede militarisering af politistyrkers udstyr, særligt i USA, men det ses også som tendens i Europa. På samme måde kunne jeg også have ønsket mig, at resolutionen fremhævede de udfordringer og den strukturelle vold, som sorte transkvinder står ansigt.

EU disability strategy post 2020 (B9-0123/2020) DA

18-06-2020
Written explanations of vote

Jeg støttede den samlede resolutionen om EU’s handicapstrategi efter 2020. Med resolutionen sender Europa-Parlamentet et stærkt signal om at EU’s værdier om ligeværd og lige rettigheder også inkluderer handicappedes rettigheder. Jeg støttede at beholde den indledende sagsfremstilling, der henviser til, at handicap er en social konstruktion. Den blev desværre forkastet.
Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at personer med handicap er kun handicappede såfremt vi ikke indrettet samfundet sådan, at de kan deltage i samfundets normale liv på lige fod med andre ved at fjerne barrierer herfor gennem hjælpemidler og assistance. Denne forkastede indledende sagsfremstilling understregede endvidere vigtigheden af ikke at forveksle handicap pga samfundets indretning med funktionsnedsættelse.
At give personer med handicap de bedste mulighed for at klare sig på lige fod med personer med kroppe, der efterlever samfundets socialt konstruerede standarder, indebærer at være opmærksom på, hvordan vi italesætter ‘handicap’ som begreb. Derfor beklager jeg, at denne indledende sagsfremstilling blev forkastet.

Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

On EP NEWSHUB

RT @Embedsvaerft: Thulesen Dahl hænger Dansk Folkeparti ud på sociale medier: Sender Martin Henriksen ud med endnu en lortesag - På vej mod #spærregrænsebommen #dkpol https://t.co/n6sdU6sZAA 

RT @RenewEurope: Strategy for #energy storage: "Energy Storage will be the essential requirement for the transition to a #decarbonised economy based on #renewable energy sources. As wind or solar energy will not always be available in the quantities needed, we will need to store energy“@dieGamon https://t.co/gOkONzxJdc 

RT @obk: 500.000 doden, tienduizenden mensen gemarteld, hongersnood, een dictator die zijn eigen volk met chemische wapens om het leven brengt. Maar het salsaklasje in regime-gebied is weer open. En bedankt, @Reuters https://t.co/JCuuMd7XMV 

Contact

Bruxelles

Strasbourg