Peter KOFOD
Peter KOFOD
Denmark

Date of birth : , Bornholm

9th parliamentary term Peter KOFOD

Political groups

 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Identity and Democracy Group - Member of the Bureau

National parties

 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Dansk Folkeparti (Denmark)

Member

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Delegation for relations with Australia and New Zealand
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Committee on Foreign Affairs
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 17-02-2022 / 14-11-2022 : Delegation for relations with the United States

Substitute

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on International Trade
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 02-07-2019 / 16-02-2022 : Delegation for relations with the United States
 • 20-01-2022 / 14-02-2022 : Committee on International Trade
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Committee on Employment and Social Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a Council directive on the proposal for a Council directive laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals (recast)

27-10-2022 LIBE_AD(2022)732915 PE732.915v02-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2020

10-03-2022 LIBE_AD(2022)702933 PE702.933v03-00 LIBE
Ramona STRUGARIU

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agencies for the financial year 2020: performance, financial management and control

21-02-2022 LIBE_AD(2022)702936 PE702.936v02-00 LIBE
Ramona STRUGARIU

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

The right of information of the Parliament regarding the ongoing assessment of the national recovery and resilience plans (B9-0276/2021) DA

20-05-2021

Dansk Folkepartis delegation er stor modstander af genopretnings- og resiliensfaciliteten og har derfor stemt imod den ved enhver afstemning i parlamentssalen. Nu, hvor genopretnings- og resiliensfaciliteten er vedtaget, finder Dansk Folkepartis delegation det dog vigtigt at sikre fuld gennemsigtighed med hensyn til tidsplanen for godkendelse af de delegerede retsakter, der følger af forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, og deler derfor betænkningens opfordring til, at Kommissionen med henblik på at sikre korrekt demokratisk og parlamentarisk kontrol med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og større gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed regelmæssigt skal informere Parlamentet, både mundtligt og skriftligt, om status for vurderingen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner.
Derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at bakke op om betænkningen om Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner.

2019-2020 Reports on Turkey (A9-0153/2021 - Nacho Sánchez Amor) DA

19-05-2021

Dansk Folkepartis delegation anerkender, at betænkningen om EU-Kommissionens rapporter 2019-2020 om Tyrkiet er mere kritisk, end hidtidige betænkninger fra EU-Parlamentet. Dansk Folkepartis delegation finder det dog langtfra tilfredsstillende, at man igennem hele betænkningen stadig anser Tyrkiet som et kandidatland til et kommende EU-medlemskab. Dansk Folkepartis delegation er stærkt undrende overfor, at det i betænkningen med beklagelse understreges, at Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger under de nuværende omstændigheder reelt er gået i stå. Samtidigt er Dansk Folkeparti af den klare overbevisning, at Erdogan-regimets uacceptable provokationer ikke bør belønnes ved at fortsætte endeløse og meningsløse tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet, og at al finansiering til Tyrkiet med forbindelse til førtiltrædelsesprocessen bør indstilles og afsluttes omgående.
Betænkningen er på enkelte områder mere kritisk end vanligt, men EU-Parlamentet burde for længst have opfordret Kommissionen og Rådet til betingelsesløst og uigenkaldeligt at afslutte alle forhandlinger om Tyrkiets tiltrædelse af EU, da landet ikke er et europæisk land og ikke handler i overensstemmelse med europæiske værdier, navnlig de værdier, der sigter mod at bevare et fredeligt Europa, og derfor ikke bør blive medlem af EU. Derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme imod betænkningen.

Accelerating progress and tackling inequalities towards ending AIDS as a public health threat by 2030 (B9-0263/2021) DA

19-05-2021

Dansk Folkepartis delegation bakker på flere områder op om betænkningen om fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030. Ligesom betænkningen er Dansk Folkepartis delegation af den klare overbevisning, at sundhed er en forudsætning for menneskelig udvikling. Desværre blev et ændringsforslag, der opfordrer EU til at støtte Indiens og Sydafrikas WTO-initiativ med henblik på midlertidigt at give afkald på intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til covid-19-vacciner, -udstyr og -behandlinger, vedtaget og skrevet ind i teksten. Den tilføjelse kan Dansk Folkepartis delegation ikke bakke op om, og derfor valgte Dansk Folkeparti at stemme imod den endelige betænkning.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.