Nikolaj VILLUMSEN
Nikolaj VILLUMSEN

The Left group in the European Parliament - GUE/NGL

Vice-Chair

Denmark - Enhedslisten (Denmark)

Date of birth : , Aarhus

Written explanations of vote Nikolaj VILLUMSEN

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism (RC-B9-0482/2022, B9-0482/2022, B9-0483/2022, B9-0485/2022, B9-0486/2022, B9-0487/2022) DA

23-11-2022

Jeg stemte for denne endelige beslutning, fordi jeg bakker op om den klare fordømmelse af Putins krigsforbrydelser, krænkelser af international lov og brud på menneskerettighederne. Mens jeg til fulde støtter de målrettede sanktioner mod Rusland, mener jeg ikke, at EU skal vedtage en lovgivningsmæssig ramme for at benævne lande som statssponsorer af terror. Jeg er bekymret for, at en sådan stempling af Rusland på den ene side ikke nødvendigvis forkorter krigen, men at den politiske, diplomatiske og økonomiske isolation af Rusland som følge af en stempling, kan risikere at komplicere efterspillet, når de russiske tropper har forladt Ukraine. Jeg frygter derudover, at en udelukkelse fra vigtige internationale fora, som eksempelvis Arktisk Råd, kan øge truslen mod Danmarks sikkerhed.

National vetoes to undermine the global tax deal (RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022) DA

06-07-2022

Jeg mener ikke, at EU skal kunne bestemme og trumfe på hele skatteområdet. Når jeg alligevel stemte for beslutningen om "nationale vetoer for at underminere den globale skatteaftale" skyldes det, at jeg på det kraftigste ønsker at kritisere Ungarn for at blokere for implementeringen af en fælles bund under selskabsskatten. Havende in mente, at Ungarn selv støttede aftalens indgåelse, er det åbenlyst, at det, der nu foregår, er et skamløst forsøg på at fremtvinge en studehandel, hvor skatteaftalen tages som gidsel i et forsøg på at tvinge EU til at vende det blinde øje til krænkelser af menneskerettigheder og demokratiske principper.

Digital Services Act (A9-0356/2021 - Christel Schaldemose) DA

05-07-2022

Jeg stemte for forordningen om digitale tjenester, fordi den tager hul på den store og vigtige opgave, det er at regulere de store teknologivirksomheder (Big Tech) – noget som jeg og mange andre har efterspurgt i årevis. Dermed ikke sagt, at jeg ikke gerne havde set et endnu stærkere resultat. Jeg havde eksempelvis ønsket stærkere krav til sociale medieplatforme om hurtigere at fjerne ulovligt indhold. Jeg mener ligeledes, at onlinemarkedspladser som Amazon burde være blevet pålagt fuldt importøransvar, såfremt produkter fra tredjelande, der ikke lever op til gældende miljø- og forbrugersikkerhedsregler, ender på det europæiske marked via dem. I dette lys, er det derfor også meget problematisk, at lovgivningen er udformet som en totalharmonisering, da det vil afholde medlemslande fra at vedtage supplerende tiltag, som kan udbedre mange af de mangler, som forordningen desværre har. Trods de åbenlyse mangler mener jeg dog, at forslaget er et skridt i den rigtige retning.

European Semester for economic policy coordination: employment and social aspects in the annual sustainable growth strategy survey 2022 (A9-0040/2022 - Helmut Geuking) DA

10-03-2022

Enhedslisten støtter de ønsker, der er fremført i betænkningen, om bedre beskyttelse af arbejdstagere og initiativer om bl.a. arbejdsmiljø, men på grund af at helt centrale ændringsforslag om bl.a. reform af det europæiske semester ikke gik igennem, kunne vi ikke støtte den samlede betænkning. Betænkningen modsiger sig selv på flere områder og er et tilbageskridt i kritikken af den neoliberale politik som semestret er udtryk for, og som Parlamentet ellers plejer at fremføre i den årlige betænkning om semestret fra beskæftigelsesudvalget.

Russian aggression against Ukraine (B9-0123/2022) DA

01-03-2022

. – Vi har stemt for beslutningen, fordi det er afgørende at kritisere Putins fuldstændig uacceptable angreb på Ukraine.
Vi har stemt for, fordi beslutningen klart fordømmer Putins aggression, kræver strengere sanktioner, øget humanitær hjælp, opfordrer EU-landene til at give militærstøtte til den ukrainske modstandskamp og hjælp til den russiske antikrigsbevægelser og militærnægtere – noget der kun kom med efter pres fra Enhedslisten og venstrefløjsgruppen.
Vi er selvsagt ikke enige i alle dele af beslutningen og afviser hovedløs NATO-militarisering og tiltag, der kan øge faren for atomkrig. Men da hovedformålet med beslutningen var en klar fordømmelse af Putins imperialisme, og den indeholdt vigtige krav, som vi støtter, samt forbedringer, som det lykkedes os at få igennem i forhandlingerne, stemte vi for.

Digital Markets Act (A9-0332/2021 - Andreas Schwab) DA

15-12-2021

Tech-giganternes indflydelse på vores samfund kan nærmest kun underdrives. Der er et bydende behov for at regulere og tøjle denne industri på globalt og europæisk niveau til gavn for forbrugerne samt de små og mellemstore virksomheder. Når jeg alligevel afstod fra at stemme i afstemningen om at gå videre til trilogforhandlinger på det foreliggende grundlag, skyldes det den valgte lovhjemmel. Den tilsiger nemlig en totalharmonisering på området, hvilket vil forhindre ambitiøse medlemslande i at kunne gå foran og vedtage stærkere krav til tech-gigaganterne for at skabe en mere fair og lige konkurrence. Omvendt ligger der i Parlamentets løsning klare forbedringer, hvorfor jeg ikke stemte imod.

Implementation of EU requirements for exchange of tax information (A9-0193/2021 - Sven Giegold) DA

16-09-2021

Enhedslisten er imod at give Rådet større mulighed for at bestemme over vores skattepolitik. Derfor har Enhedslisten stemt imod AM 8, som vil give Rådet mulighed for at stemme ved kvalificeret flertal frem for enstemmighed. Dog er Enhedslisten glad for de mange gode elementer i betænkningen og stemte i sidste ende for den samlede betænkning.

A new EU-China strategy (A9-0252/2021 - Hilde Vautmans) DA

15-09-2021

På trods af mange gode elementer og opfordringer til overholdelse af menneskerettighederne har Enhedslisten valgt at stemme imod denne beslutning. Beslutningen bærer meget præg af et liberalt ideologisk og økonomisk standpunkt, som Enhedslisten ikke kan støtte op om.

Fair working conditions, rights and social protection for platform workers - New forms of employment linked to digital development (A9-0257/2021 - Sylvie Brunet) DA

15-09-2021

Enhedslisten stemte for betænkningen, da vi anser problemet med bl.a. multinationale platforme, der udnytter nationale arbejdsmarkedsmodeller til at ansætte "falske selvstændige", som et grænseoverskridende problem. Enhedslisten kan dog kun støtte et europæisk initiativ, der respekterer den danske arbejdsmarkedsmodel.

Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the adopted legal changes in the Hungarian Parliament (B9-0412/2021, B9-0413/2021)

08-07-2021

On 15 June 2021, the Hungarian Parliament voted in favour of amendments proposed by Fidesz MPs that severely restrict freedom of speech and children’s rights. The Law prohibits the ‘portrayal and promotion of gender identity different from sex assigned at birth, the change of sex and homosexuality’ in schools, in television programmes and in publicly available advertisements on any platforms for persons aged under 18, even for educational purposes; the Law disqualifies such content from being considered as a public service announcement or social responsibility advertisement even if intended for adults; the Law introduces amendments to the Child Protection Act, the Family Protection Act, the Act on Business Advertising Activity, the Media Act and the Public Education Act.
I consider this Law to be in breach of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary, in particular the freedom to provide services and freedom of movement of goods as set out in the Treaty on the Functioning of the European Union, the Audiovisual Media Services Directive and E-commerce Directive in conjunction with the Charter of Fundamental Rights. Therefore I voted in favour of the resolution ‘Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the legal changes adopted in the Hungarian Parliament’.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
06G358
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G04004
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex