Please fill this field
Ioan-Rareş BOGDAN Ioan-Rareş BOGDAN
Ioan-Rareş BOGDAN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Romania - Partidul Naţional Liberal (Romania)

Date of birth : , Ocna Mures

Home Ioan-Rareş BOGDAN

Member

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
INGE
Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
D-US
Delegation for relations with the United States

Substitute

AFET
Committee on Foreign Affairs
ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
CULT
Committee on Culture and Education
PETI
Committee on Petitions
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Most recent activities

Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock RO

17-09-2020
Written explanations of vote

Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din consumul de energie din UE și pentru 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivelul UE. Renovarea lor în profunzime este, așadar, esențială pentru realizarea obiectivului UE de a atinge până în 2050 un nivel al emisiilor nete de gaze cu efect de seră egal cu zero.
Prin urmare, un parc imobiliar mai eficient din punct de vedere energetic este benefic pentru planetă și poate aduce o contribuție semnificativă la Pactul verde european.
Organizația Mondială a Sănătății estimează că oamenii își petrec circa 90 % din timp în spații interioare în clădiri rezidențiale și nerezidențiale și că peste o jumătate de milion de europeni mor prematur în fiecare an din cauza calității slabe a aerului din încăperi.
Calitatea vieții tuturor cetățenilor se poate îmbunătăți luând măsuri menite să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar al UE și, prin urmare, marea provocare este aceea de a ușura povara ce apasă asupra celor 50 de milioane de gospodării din Uniunea Europeană care se confruntă cu sărăcia energetică, de a reduce facturile la energie și de a oferi locuințe confortabile, accesibile ca preț și eficiente din punct de vedere energetic pentru toți.
Am votat în favoarea acestui raport.

Shortage of medicines - how to address an emerging problem RO

17-09-2020
Written explanations of vote

Penuria de medicamente este o problemă spinoasă cauzată de mai multe motive printre care preturile, rambursările, producția.
Salut noul program EU4Health și consider că reprezentanții Comisiei Europene trebuie să utilizeze viitoarea strategie farmaceutică pentru a se asigura că în Europa, vor fi disponibile produse medicamentoase sigure, accesibile, examinând, în același timp și toate modalitățile de reluare a producției în Europa.
Nevoia este cu atât mai urgentă, cu cât 40% dintre medicamentele comercializate în Uniunea Europeană sunt produse în state care nu sunt membre UE, în vreme ce 60%-80% dintre ingredientele farmaceutice sunt produse în China sau India.
Apreciez faptul că această criză a medicamentelor va ocupa un loc important în viitoarea strategie farmaceutică, strategie pe care Comisia Europeană o va lansa în noiembrie, anul acesta.
Trebuie să acționăm mai ferm și coordonat pentru a reduce la minim situațiile în care sănătatea oamenilor este pusă în pericol de lipsa medicamentelor.
Am votat în favoarea acestui raport.

Implementation of National Roma Integration Strategies: combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe RO

17-09-2020
Written explanations of vote

Populația de etnie romă din Europa este expusă la cele mai ridicate rate ale sărăciei și excluziunii sociale. Avem cu toții obligația să oferim reprezentanților acestei comunități acces egal la locuințe, educație, asistență medicală și ocuparea forței de muncă.
Prin intermediul acestui raport, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să vină cu o propunere legislativă axată pe combaterea sărăciei, a atitudinilor ostile față de romi și pe îmbunătățirea condițiilor de viață și de sănătate a acestora.
Propunerea ar trebui să includă un plan de eliminare a inegalităților în materie de locuințe, de sănătate, de ocupare a forței de muncă și de educație, precum și obiective specifice obligatorii de îmbunătățire a incluziunii.
Criza COVID-19 a agravat situația comunităților de etnie romă marginalizate care trăiesc în condiții precare și inumane. De aceea, este necesar să luăm măsuri urgente în acest sens pentru că, datorită accesului limitat la asistență medicală, la apă potabilă, la instalații sanitare și la alimente, acești cetățeni sunt mult mai expuși riscului de a contracta virusul.
Este de datoria noastră să oferim acces și oportunitate pentru toți cetățenii europeni, inclusiv cetățeni ai României, indiferent de apartenența etnică și să facem tot ce ne stă în putere pentru a stopa atitudinile ostile împotriva romilor.

Contact

Bruxelles

Strasbourg