Tudor CIUHODARU Tudor CIUHODARU
Tudor CIUHODARU

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Romania - Partidul Social Democrat (Romania)

Date of birth : , Bacau

Home Tudor CIUHODARU

Vice-Chair

D-IN
Delegation for relations with India

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
COVI
Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future

Substitute

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Most recent activities

Energy efficiency (recast) (A9-0221/2022 - Niels Fuglsang) RO

14-09-2022
Written explanations of vote

Obiectivul de 3 % de renovare a clădirilor publice este un element esențial al directivei privind eficiența energetică, având în vedere că parcul imobiliar are un impact puternic asupra obiectivelor climatice ale UE, fiind unul dintre cei mai mari consumatori de energie. Este sugerat ca obligația de renovare să se aplice în mod explicit și locuințelor sociale și clădirilor din sectorul terțiar, adică clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii de interes general. Acest lucru ar crește eficiența energetică a clădirilor și va ajuta la crearea unor medii interioare sănătoase pentru școli, spitale, centre de îngrijire și asistență pentru persoane în vârstă, facilități sportive și culturale.
De asemenea este esențial să se asigure că există instrumente și stimulente de finanțare adecvate pentru ca investitorii și oamenii să poată efectua renovări. Sunt necesare scheme financiare solide pentru dezvoltarea de soluții pentru eficiență energetică. Ca atare ar fi benefică înființarea unor fonduri naționale pentru eficiență energetică și evaluarea gradului de eficacitate a schemelor de finanțare actuale.

Adequate minimum wages in the European Union (A9-0325/2021 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) RO

14-09-2022
Written explanations of vote

Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv prin salarii minime adecvate și echitabile, este în avantajul lucrătorilor, cât și al întreprinderilor din Uniune și al societății și economiei în general, și este o premisă a realizării unei creșteri echitabile, incluzive și sustenabile. Abordarea diferențelor mari în ceea ce privește acoperirea și gradul de adecvare al protecției bazate pe salariul minim contribuie la îmbunătățirea echității pieței muncii din UE, la prevenirea și reducerea inegalităților salariale și sociale și la combaterea concurenței neloiale, precum și la promovarea progresului economic și social și a convergenței la un nivel superior. Concurența pe piața unică trebuie să se bazeze pe standarde sociale ridicate, inclusiv pe un nivel ridicat de protecție al lucrătorilor, pe crearea unor locuri de muncă de calitate, pe inovare și pe îmbunătățiri ale productivității sustenabile, asigurând condiții de concurență echitabile.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
10G210
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08078
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex