Please fill this field
Eugen TOMAC Eugen TOMAC
Eugen TOMAC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Romania - Partidul Mișcarea Populară (Romania)

Date of birth : , Ismail

Home Eugen TOMAC

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DROI
Subcommittee on Human Rights
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

Reinforcing the Youth Guarantee (B9-0310/2020) RO

08-10-2020
Written explanations of vote

Garanția pentru tineret vizează asigurarea unei tranziții fără probleme de la școală către un loc de muncă, sprijinirea integrării pe piața forței de muncă și garantarea faptului că niciun tânăr nu este lăsat în voia sorții.
Astfel, încă din 2013, garanția pentru tineret a creat oportunități și a ajutat peste 24 de milioane de tineri să își găsească un loc de muncă sau să participe la un program de formare continuă, de stagiu sau ucenicie
Deocamdată, Garanția pentru tineret nu este obligatorie pentru statele membre, fiind o recomandare a Consiliului. Astfel, nu toate statele membre au urma-o, ceea ce are drept efect lăsarea tinerilor în urmă. În rezoluția sa din octombrie 2020, Parlamentul European consideră că este momentul ca Garanția pentru tineret să devină obligatorie, și nu voluntară. Prin urmare, invită din nou Comisia să propună un instrument de garanție pentru tineret, de data aceasta cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre.
În plus, rezoluția cere o Garanție pentru tineret îmbunătățită, care, printre altele, să includă un interval mai mare de vârstă a beneficiarilor, să abordeze și dimensiunea de gen sau să abordeze situația tinerilor dezavantajați, precum tinerii cu dizabilități, tinerii fără adăpost, tinerii romi și tinerii migranți și refugiați.

The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) RO

07-10-2020
Written explanations of vote

În ultimul deceniu, am asistat la atacuri repetate la adresa statului de drept, a drepturilor fundamentale și valorilor UE în mai multe state membre. Din păcate, experiența a arătat că instrumentele aflate la dispoziția Uniunii, inclusiv procedura prevăzută la articolul 7 din TUE, sunt ineficiente și fragmentate. Acest proiectul de raport recunoaște că structural Uniunea nu dispune de instrumentele necesare pentru a contracara derapajele și încălcările din statele membre în materie de democrație, drepturi fundamentale și stat de drept si de aceea propune un mecanism cuprinzător care să poată analiza într-o manieră holistică modul in care statele membre respecta aceste valori. Am votat pentru instituirea unui astfel de mecanism pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale ce va monitoriza evoluția acestor considerente, la nivel european, pe baza unor criterii obiective și transparente, pentru a identifica mai apoi evoluțiile negative, pentru a propune recomandări, și pentru a analiza bune practici.

The European Forest Strategy - The Way Forward (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) RO

07-10-2020
Written explanations of vote

Schimbările climatice și noile provocări în materie de mediu impun o nouă abordare, îmbunătățită, pentru sectorul forestier.
Strategia europeană pentru păduri post-2020 trebuie să se alinieze Pactului verde european, fiind independentă și curpinzătoare, nesubordonată niciunei alte strategii sectoriale. Deși politica forestieră este, în principal, de competența statelor membre, UE contribuie prin politicile sale la gestionarea durabilă a pădurilor și la deciziile statelor membre privind pădurile.
Instrumente de avertizare timpurie spre prevenirea incendiilor și altor dezastre, lupta împotriva exploatării forestiere sunt elemente esențiale ale noii strategii, iar adoptarea cu majoritatea de voturi a acesteia reprezintă angajamentul Europei pentru gestionarea durabilă a pădurilor și dezvoltarea sectorului forestier.

Contact

Bruxelles

Strasbourg