Vera TAX
Vera TAX
Netherlands

Date of birth : , Venlo

9th parliamentary term Vera TAX

Political groups

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Partij van de Arbeid (Netherlands)

Member

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Transport and Tourism
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation for relations with South Africa
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Transport and Tourism

Substitute

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Regional Development
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation for relations with the countries of South Asia
 • 10-02-2020 / 19-01-2022 : Committee on Women’s Rights and Gender Equality
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Regional Development
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Women’s Rights and Gender Equality
 • 09-06-2023 / 11-07-2023 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on extending the list of EU crimes to hate speech and hate crime

25-10-2023 FEMM_AD(2023)749280 PE749.280v02-00 FEMM
Vera TAX

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast)

25-05-2023 TRAN_AD(2023)742298 PE742.298v02-00 TRAN
Vera TAX

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on ensuring European transportation works for women

28-03-2023 TRAN_AD(2023)737510 PE737.510v03-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

OPINION on the EU strategy for sustainable and circular textiles

10-03-2023 FEMM_AD(2023)737329 PE737.329v03-00 FEMM
Alice KUHNKE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network, amending Regulation (EU) 2021/1153 and Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulation (EU) 1315/2013

05-12-2022 REGI_AD(2022)736359 PE736.359v02-00 REGI
Alessandro PANZA

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Discharge 2020: EU general budget - Commission and executive agencies (A9-0127/2022 - Olivier Chastel) NL

04-05-2022

. – De Europese delegaties van de PvdA en GroenLinks hebben gestemd voor uitstel van de verlening van kwijting, omdat de Europese Commissie onvoldoende actie onderneemt om de rechtsstaat en Europese middelen in Hongarije en Polen te beschermen.
De Commissie heeft, anderhalf jaar na de inwerkingtreding van het conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat en na grote druk van het Parlement, onder meer via een beroep wegens nalaten (artikel 265 VWEU), een kennisgeving gestuurd met behulp van het mechanisme. Haar opvatting is echter te nauw, waardoor de doeltreffendheid van het mechanisme als instrument evenals zijn doel worden ondergraven.
Ook tegen Polen heeft de Commissie nog altijd niet opgetreden, ondanks de aanhoudende aanvallen van de Poolse regering op de onafhankelijkheid van de rechtspraak, die herhaaldelijk zijn vastgesteld via de procedure van artikel 7 VEU, alsook in resoluties van het Europees Parlement en in de verslagen over de rechtsstaat.
Bovendien zijn er misstanden geconstateerd met betrekking tot de controlemechanismen van de Hongaarse autoriteiten voor fondsen onder gedeeld beheer. Desalniettemin keert de Commissie nog altijd middelen uit deze fondsen aan Hongarije uit, ondanks het feit dat zij de uitkering van middelen krachtens Verordening (EU) 2021/1060 moet stopzetten.
Op grond van deze bezwaren achten wij uitstel van de verlening van kwijting noodzakelijk.

Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) NL

16-09-2020

Deze week stemde het Europees Parlement over het Just Transition Fund, het fonds voor een rechtvaardige energietransitie. Dit Fonds voor een rechtvaardige transitie is onderdeel van de Europese Green Deal en is bedoeld voor regio’s die sociaaleconomisch het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een koolstofarme economie. De energietransitie moet niet alleen eerlijk, maar vooral ook sociaal gebeuren. Het geld uit het JTF moet volgens de PvdA-Eurodelegatie worden ingezet voor het om- en bijscholen van werknemers zodat ze gemakkelijker aan de slag kunnen in nieuwe duurzame sectoren. Fossiele brandstoffen zoals aardgas horen niet in het JTF thuis omdat het niet duurzaam, noch kostenefficiënt is. Bovendien is het budget van het Fonds voor een rechtvaardige transitie zodanig beperkt dat wij van mening zijn dat het geld alleen naar echt duurzame alternatieven mag gaan. Om die reden hebben wij ons als delegatie onthouden tijdens de stemming over het Fonds voor een rechtvaardige transitie.

Specific measures to provide exceptional flexibility for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19 outbreak NL

17-04-2020

Ik heb vóór het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus gestemd.
Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Allocation of slots at Community airports: common rules NL

26-03-2020

Europese luchthavens voorspellen een verlies van 67 miljoen passagiers in het eerste kwartaal van 2020 door de coronacrisis. En toch moeten zogenaamde “spookvluchten” zonder passagiers vliegen vanwege de toewijzing van slots op luchthavens (jaarlijks) en de daarbij behorende verplichting dat 80 % gevlogen moet worden op deze route. Deze verplichting heeft ten tijde van de coronacrisis catastrofale gevolgen voor het milieu en voor de luchtvaartmaatschappijen. Dit moeten wij in Europa voorkomen! Er moet dus een tijdelijke uitzondering mogelijk gemaakt worden zodat luchtvaartmaatschappijen geen lege vluchten meer hoeven te laten vliegen. De crisis zal nog minstens tot het einde van het zomerseizoen voelbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom steun ik het voorstel voor een tijdelijke uitzondering van de slotsregeling tot met 24 oktober 2020.

Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative) NL

26-03-2020

De coronacrisis vraagt om aangepaste regelgeving, snelheid in besluitvorming en financiële ruimte. Het is daarom goed dat de openstaande structuurfondsen à 37 miljard euro zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld voor de regio’s en sectoren die het hardst getroffen worden door het virus: de gezondheidszorg, het mkb en de arbeidsmarkt. Ziekenhuizen hebben te kampen met ernstige tekorten aan medische producten zoals mondkapjes, ondernemers kunnen hun personeel niet meer doorbetalen en zelfstandigen zitten zonder opdrachten thuis. We merken allemaal de directe gevolgen van corona in onze omgeving. Deze 37 miljard zal de coronacrisis niet oplossen, maar is alvast een eerste stap in de goede richting.
Daarom heb ik vóór het Commissievoorstel van het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons gestemd.

Financial assistance to Member States and countries negotiating their accession to the Union that are seriously affected by a major public health emergency NL

26-03-2020

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een uitzonderlijke noodsituatie op het Europese continent. Solidariteit met de lidstaten en toekomstige lidstaten die het zwaarst getroffen worden is nu heel belangrijk. Het is dan ook goed dat we het Europees Solidariteitsfonds dat bestaat voor financiële hulp bij natuurrampen nu verbreden en het geld ook beschikbaar stellen voor lidstaten die zijn getroffen door rampen op het gebied van de volksgezondheid. 800 miljoen euro is hierdoor beschikbaar gekomen.
Ik stem daarom vóór dit voorstel.

EU accession to the Istanbul Convention and other measures to combat gender-based violence (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019)

28-11-2019

Today I voted in favour of the S&D resolution on the EU accession to the Istanbul Convention, because it is about time that all EU Member States ratify and implement the convention. We cannot stand by and watch while one in three women still experience some form of violence in their lives. Member States need to combat this in every possible way, including allocating adequate financial and human resources to preventing and combating violence against women, as well as to the protection of victims.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

The growing marginalisation of LGBTIQ people in Uganda

12-04-2024 P-001092/2024 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Meeting on study on freight (assistant participated)

Member
TAX Vera
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Member
Code of associated committee or delegation
TRAN
Meeting with:
Port of Rotterdam

Meeting on rail in Europe

Member
TAX Vera
Date, Place:
Brussel
Capacity:
Member
Code of associated committee or delegation
TRAN
Meeting with:
NS

Meeting on Maritime Safety Package (assistant participated)

Member
TAX Vera
Date, Place:
Lisbon
Capacity:
Rapporteur
Meeting related to procedure:
2023/0172(COD)
Code of associated committee or delegation
TRAN
Meeting with:
EMSA