Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Slovakia - SMER-Sociálna demokracia (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Miroslav ČÍŽ

Member

INTA
Committee on International Trade
DCAR
Delegation to the Cariforum-EU Parliamentary Committee
D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Substitute

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
AFCO
Committee on Constitutional Affairs
D-CN
Delegation for relations with the People's Republic of China

Most recent activities

A strong social Europe for Just Transitions (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) SK

17-12-2020
Written explanations of vote

Táto strategická správa má byť príspevkom Európskeho Parlamentu kk verejnej konzultácii s Komisiou k akčnému plánu na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv. Predpokladáme, že Komisia predloží akčný plán vo februári 2021 a následne sa schváli na sociálnom samite v máji 2021. Tento dokument predstavuje celý súbor cieľov a opatrení, ktoré by sa mali zahrnúť do akčného plánu Komisie. Stanovuje sa v ňom agenda pre program sociálnej Európy do roku 2030. Ciele tohto programu sú primárne naviazané na ciele udržateľného rozvoja. Správa je štruktúrovaná do troch odvetví: Rámec riadenia pre sociálny pokrok, finančné prostriedky pre silnú sociálnu a udržateľnú Európu a Porto Agenda. Posledná časť je rozdelená na 4 oblasti, v ktorých sú návrhy opatrení integrované.1) Dôstojná práca a udržateľné a inkluzíve trhy práce, 2) sociálna spravodlivosť a rovnaké príležitosti, 3) spoľahlivé systémy sociálneho zabezpečenia, 4) spravodlivá mobilita.

Amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances (A9-0194/2020 - Gabriele Bischoff) SK

17-12-2020
Written explanations of vote

V tejto správe sa konštitučný výbor Európskeho Parlamentu po mnohých mesiacoch fungovania ad-hoc dohodol na zmene rokovacieho poriadku, v ktorom navrhol súbor opatrení pre mimoriadne okolnosti. Tieto mimoriadne okolnosti sa týkajú situácií, v ktorých Európsky Parlament nemôže vykonávať svoje inštitucionálne povinnosti z dôvodu výnimočných a nepredvídateľných okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly. V tomto prípade ide o opatrenia, ktoré budú obmedzené iba na tie nevyhnutné-potrebné na zabezpečenie funkčnosti EP s cieľom zaručiť politickú zodpovednosť.

A new strategy for European SMEs (A9-0237/2020 - Paolo Borchia) SK

16-12-2020
Written explanations of vote

Tento dokument nadväzuje na dokument Európskej Komisie z marca 2020 o novej priemyselnej stratégií. Na oboch dokumentoch som mal možnosť pracovať ako tieňový spravodajca v rámci môjho výboru INTA. Som absolútne presvedčený o tom, že je v danej situácií kľúčové podporiť naše malé a stredné podniky (MSP). Táto stratégia teda plánuje podporiť 25 miliónov MSP v Európe, a zároveň uznáva, že tvoria dôležitú súčasť hospodárstva. EÚ špecificky víta schopnosť MSP prinášať inovačné riešenia problémov a šíriť túto inováciu v celom hospodárstve v európskych regiónoch.
Nemôžeme však zabudnúť na to, že MSP potrebujú našu pomoc. Či už hovoríme o byrokratickej záťaži alebo o problémoch vyplývajúc z environmentálnej transformácie pred ktorou EÚ pravé stojí

Contact

Bruxelles

Strasbourg