Please fill this field
Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Non-attached Members

Slovakia - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slovakia)

Home Milan UHRÍK

Member

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-TR
Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Substitute

AFET
Committee on Foreign Affairs
D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly) SK

26-11-2020
Written explanations of vote

V správe je okrem iného ako základné ľudské právo definované právo ženy podstúpiť potrat prakticky kedykoľvek a bez ohľadu na dôvody a pohnútky. Formulácia právneho štátu, ochrany nelegálnych migrantov, podpora LGBTI a politických mimovládnych organizácií sú pre mňa neprijateľné, a preto som hlasoval proti prijatiu tejto správy.

Escalating tensions in Varosha following the illegal actions by Turkey and the urgent need for the resumption of talks (B9-0355/2020) SK

26-11-2020
Written explanations of vote

Hlasoval som za i keď sa domnievam, že návrh ID bol vhodnejší. Po zaradení pozmeňovacích návrhov spoločný návrh uznesenia predsa len dáva jasne najavo, že turecká expanzívna a konfrontačná politika v štýle Izraela na Blízkom východe, so zakladaním osád a s demografickými zásahmi do zloženia obyvateľstva, je pre Európu neprijateľná. V prípade tureckej neochoty ustúpiť zo svojich militantných pozícií by mali nasledovať razantné kroky uvedené v návrhu frakcie ID.

Elimination of customs duties on certain products (A9-0217/2020 - Bernd Lange) SK

26-11-2020
Written explanations of vote

Hlasoval som proti prijatiu predmetnej správy, pretože ju vnímam ako krok k vytvoreniu colnej únie medzi EÚ a USA, čo z môjho pohľadu predstavuje veľmi spornú záležitosť. Koniec koncov homáre, stolové sklo a zapaľovače, a zníženie ich colných sadzieb, nie sú kľúčové pre zlepšenie života obyvateľov v EÚ.

Contact

Bruxelles

Strasbourg