Please fill this field
Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Non-attached Members

Slovakia - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slovakia)

Home Milan UHRÍK

Member

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-TR
Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Substitute

AFET
Committee on Foreign Affairs
D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (A9-0187/2020 - József Szájer) SK

17-12-2020
Written explanations of vote

Nepodporil som predmetnú správu, pretože nie všetky otázky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti potravín sú jasné a jednotlivé členské štáty majú rôzny názor na ich zodpovedanie, resp. prijímanie aktov. Unáhlenie rozhodovania v niektorých otázkach a záležitostiach nemusí znamenať zlepšenie situácie, práve naopak. Na základe uvedeného som danú správu odporučil na opätovné prerokovanie.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified soybean MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) SK

17-12-2020
Written explanations of vote

Hlasoval som za predmetnú námietku, pretože ľudia v Európe by nemali byť pokusnými králikmi GMO biznisu. Zdravie ľudí musí byť vždy prvoradejšie ako peniaze.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 and genetically modified maize combining two or three of the single events MON 87427, MON 89034, MIR162 and MON 87411 (B9-0413/2020) SK

17-12-2020
Written explanations of vote

Hlasoval som za predmetnú námietku, pretože ľudia v Európe by nemali byť pokusnými králikmi GMO biznisu. Zdravie ľudí musí byť vždy prvoradejšie ako peniaze.

Contact

Bruxelles

Strasbourg