Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ
Slovakia

Date of birth : , Lutina

9th parliamentary term Miroslav RADAČOVSKÝ

Political groups

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Non-attached Members

National parties

 • 02-07-2019 / 09-03-2021 : Independent (Slovakia)
 • 10-03-2021 / 15-07-2024 : Slovak PATRIOT (Slovakia)

Member

 • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
 • 21-10-2019 / 16-02-2022 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee
 • 10-02-2020 / 19-01-2022 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 12-02-2020 / 15-07-2024 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Substitute

 • 02-07-2019 / 20-10-2019 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee
 • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Foreign Affairs
 • 16-10-2019 / 11-02-2020 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Foreign Affairs
 • 17-02-2022 / 15-07-2024 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Adequate minimum income ensuring active inclusion (B9-0099/2023, B9-0116/2023) SK

15-03-2023

Momentálna ekonomická situácia nasvedčuje neustále zvyšovanie cien a je viac než zrejmé, že touto situáciou sú ohrozené určité skupiny obyvateľstva. Preto je povinnosťou členského štátu zabezpečiť dôstojný život obyvateľov v podobe minimálnej mzdy. Konkrétne opatrenie určuje členským štátom, aby postupne zvyšovali svoje systémy minimálneho príjmu pre ľudí, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na adekvátnu životnú úroveň, ktorá je primeraná a zodpovedá aspoň vnútroštátnej hranici rizika chudoby. S daným navrhovaným opatrením súhlasím.

Energy performance of buildings (recast) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) SK

14-03-2023

Je potrebné stotožniť sa s tým, že je naliehavo potrebná dôkladná obnova fondu budov v súvislosti so smerovaním Európy ku klimatickej neutralite do r. 2050. Je však zvlášť potrebné zaoberať sa tým, aby sa normy energetickej hospodárnosti uplatňovali v prvom rade v budovách s najhoršou energetickou hospodárnosťou.
Zabezpečenie efektívneho rozdelenia finančných zdrojov pre ľudí s minimálnymi príjmami by mala byť prioritou, mala by byť prednostne riešená, bez zbytočnej a zdĺhavej byrokracie tak, aby tieto osoby reálne mohli dosiahnuť stav svojich budov v súlade so smerovaním ku klimatickej neutralite do r. 2050.
Vzhľadom na rozsiahlosť legislatívneho návrhu, stále sa akosi „zabúda“ na skupinu obyvateľstva s minimálnym príjmom, preto som nemohol podporiť predkladaný návrh.

The establishment of a tribunal on the crime of aggression against Ukraine (RC-B9-0063/2023, B9-0063/2023, B9-0064/2023, B9-0068/2023, B9-0069/2023, B9-0072/2023) SK

19-01-2023

Som jednoznačne za to, aby sa vytvoril tribunál na potrestanie vojnových zločinov, zločinov agresie v štáte, kde sa bojuje alebo aj v minulosti bojovalo. Vojnového zločinu sa môžu dopustiť tak Rusi, ako aj Ukrajinci, ale aj cudzí žoldnieri tam pôsobiaci a nech sa teda pred tribunálom zodpovedajú. Tak je to správne, objektívne a v súlade s medzinárodným právom. Nemožno predsa dopredu konštatovať, že vojnových zločinov sa môžu dopustiť len Rusi, Bielorusi a ich spojenci. Vie si niekto predstaviť, aby sa na Slovensku zriadil osobitný tribunál, napr. len pre Rusínov alebo Rómov, pretože sa tu páchajú trestné činy krádeže. A čo Slováci? Na nich sa to nevzťahuje? Oni sa trestných činov dopúšťať nebudú? A pokiaľ aj áno, tak pod tribunál spadať nebudú?
Ja som presvedčený, že aj samotní Ukrajinci sú za to, aby každý, kto sa dopúšťa vojnových zločinov na Ukrajine, bol postavený pred tribunál, a nielen jedna strana konfliktu.
Práve preto a pre nič iné som za takýto jednostranne zameraný tribunál nehlasoval a so mnou zaň nehlasovalo ďalších 232 poslancov.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.