Please fill this field
Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Slovakia)

Date of birth : , Levoca

Home Peter POLLÁK

Vice-Chair

D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Member

CULT
Committee on Culture and Education

Substitute

REGI
Committee on Regional Development
D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
D-IN
Delegation for relations with India
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

Situation of Fundamental Rights in the European Union – Annual Report for the years 2018-2019 (debate) SK

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-048-0000)
Contributions to plenary debates

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SK

13-11-2020
Written explanations of vote

EU4Health je ambicióznym programom EÚ v oblasti zdravia, ktorého cieľom je posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ tak, aby boli schopné čeliť hrozbám v oblasti verejného zdravia akou je pretrvávajúca pandémia COVID-19. Na tento program sa Európskemu parlamentu podarilo presadiť strojnásobenie plánovanej sumy, ktorá v súčasnosti predstavuje 5,1 miliardy EUR. Program taktiež predpokladá odbúranie závislosti EÚ od krajín za hranicami EÚ pokiaľ ide o dodávky liekov, zdravotníckych pomôcok a ochranných prostriedkov.

Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SK

13-11-2020
Written explanations of vote

Zaistenie prechodu od environmentálne neudržateľných k udržateľným hospodárskym aktivitám je jedným z cieľov ekologickej transformácie. Jedným zo spôsobov ako sa priblížiť k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 je i smerovanie čoraz nižších verejných a súkromných investícií do hospodárskych činností, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Contact

Bruxelles

Strasbourg