Please fill this field
Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Slovakia)

Date of birth : , Levoca

Home Peter POLLÁK

Vice-Chair

D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Member

CULT
Committee on Culture and Education

Substitute

REGI
Committee on Regional Development
D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
D-IN
Delegation for relations with India
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

European Citizens' Initiative - Minority Safepack (B9-0403/2020, B9-0405/2020) SK

17-12-2020
Written explanations of vote

Sú to ​​členské štáty, ktoré sú zodpovedné za ochranu práv menšín. Táto kompetencia patrí plne do ich pôsobnosti. V tomto uznesení, ktorým sme sa zaoberali na základe občianskej európskej iniciatívy, ktorú podpísalo 1 millión európskych občanov, je to jasne uvedené. Je však dôležité, aby menšiny členských štátov mali možnosť tieto práva, zadefinované v právnych poriadkoch, týkajúce sa či už jazyka, kultúry atď. ich aj plne uskutočňovať.

Council Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0400/2020) SK

17-12-2020
Written explanations of vote

Učenie sa prácou je podstatou odborného vzdelávania a prípravy. Zohráva zásadnú úlohu na trhu práce ale i
v osobnostnom a profesijnom napredovaní jednotlivcov. V tejto forme vzdelávania vidím veľký priestor pre mnohé skupiny mládeže, vrátane tých pochádzajúcich zo znevýhodneného sociálneho prostredia, ako možnosť využitia ich potenciálu a zlepšenia ich budúcnosti.

Implementation of the EU water legislation (B9-0401/2020) SK

17-12-2020
Written explanations of vote

Už dlhé roky upozorňujem na problém, že v 21.storočí máme v Európe ľudí, ako napr. Rómov, ktorí pijú vodu z potoka a kompetentným a zodpovedným za tento stav to vôbec nevadí. Avšak situácia sa v tomto ohľade bude musieť zmeniť i vďaka schváleniu novely smernice o pitnej vode, ktorá okrem iného vyzýva členské krajiny EÚ prijať opatrenia na zlepšenie prístupu k pitnej vode z vodovodu pre zraniteľné skupiny vrátane Rómov.
Považujem to za úžasný výsledok priamej demokracie v praxi, nakoľko táto novela je reakciou na požiadavku vyše 1,8 milióna Európanov, ktorí podpísali prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov s názvom Právo na vodu (Right2Water) zameranú na zlepšenie všeobecného prístupu k bezpečnej pitnej vode.

Contact

Bruxelles

Strasbourg