Please fill this field
Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Slovakia)

Date of birth : , Levoca

Home Peter POLLÁK

Vice-Chair

D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Member

CULT
Committee on Culture and Education

Substitute

REGI
Committee on Regional Development
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
D-IN
Delegation for relations with India
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

Application of Regulation (EC) 2020/2092, the Rule of Law conditionality mechanism (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021) SK

25-03-2021
Written explanations of vote

V predchádzajúcom roku som podporil nariadenie, ktorým sa prístup k EÚ financiám podmienil dodrživaním zásad právneho štátu. Pevne verím, že Európska komisia čoskoro predloží Európskemu parlamentu mechanizmus, ktorý to bude zabezpečovať v praxi.

Own resource based on non-recycled plastic packaging waste and certain aspects of the GNI-based own resource (A9-0048/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer) SK

25-03-2021
Written explanations of vote

Pandemická kríza sa priamo dotýka oblasti vlastných zdrojov EÚ. Reforma tejto oblasti je preto namieste.
Pred nami je ambiciózny Plán Obnovy EÚ, ktorý si vyžadoval masívnu mobilizáciu finančných zdrojov pre naše ekonomiky, zdravotné systémy, malé a stredné podniky, rodín, mladých,, zraniteľné skupiny, atď.
Tieto náklady budú musieť byť z niečoho splatené. Ak to má byť aj z daní spoločností, ktoré znečisťujú prostredie, ako napr. dane z plastov, alebo uhlíkovej dane, tak to len vítam.

EU Strategy for Sustainable Tourism (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar) SK

25-03-2021
Written explanations of vote

Podporil som toto uznesenie nakoľko považujem za správne a nevyhnutné, aby oblasť cestovného ruchu bola súčasťou národných stratégií Plánu Obnovy, hlavne v tých členských krajinách, v ktorých oblasť cestovného ruchu tvorí značnú časť hrubého domáceho produktu a zamestnáva značnú časť obyvateľstva. Ďalším dôležitým aspektom, ktorého sa uznesenie dotýka je bezpečnosť cestovania. Je dôležité sa čo najskôr dohodnúť na spoločných kritériách bezpečného cestovania.

Contact

Bruxelles

Strasbourg