Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Slovakia

Date of birth : , Bratislava

9th parliamentary term Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Political groups

 • 02-07-2019 / 19-05-2021 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 20-05-2021 / 15-07-2024 : Renew Europe Group - Member

National parties

 • 02-07-2019 / 14-02-2021 : Sloboda a Solidarita (Slovakia)
 • 15-02-2021 / 15-07-2024 : Independent (Slovakia)

Chair

 • 18-07-2019 / 19-05-2021 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 20-05-2021 / 19-01-2022 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 20-01-2022 / 23-01-2022 : Committee on Employment and Social Affairs

Member

 • 02-07-2019 / 17-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 02-07-2019 / 19-05-2021 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 18-07-2019 / 19-05-2021 : Conference of Committee Chairs
 • 20-05-2021 / 23-01-2022 : Conference of Committee Chairs
 • 20-05-2021 / 31-12-2023 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 24-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 01-01-2024 / 15-07-2024 : Delegation to the OACPS-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 01-01-2024 / 15-07-2024 : Delegation to the Caribbean-EU Parliamentary Assembly

Substitute

 • 02-07-2019 / 19-05-2021 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-09-2020 / 19-05-2021 : Special Committee on Beating Cancer
 • 20-05-2021 / 19-01-2022 : Committee on Culture and Education
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Culture and Education

Main parliamentary activities

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2022

30-09-2021 EMPL_AD(2021)693759 PE693.759v04-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Guidelines for the 2022 Budget - Section III

05-03-2021 EMPL_AD(2021)680994 PE680.994v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OPINION on the implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD

15-01-2021 LIBE_AD(2021)658775 PE658.775v02-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Agencies for the financial year 2022: performance, financial management and control

05-02-2024 EMPL_AD(2024)752899 PE752.899v04-00 EMPL
Romana TOMC

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound)

05-02-2024 EMPL_AD(2024)752901 PE752.901v04-00 EMPL
Romana TOMC

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

05-02-2024 EMPL_AD(2024)752902 PE752.902v04-00 EMPL
Romana TOMC

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Gradual roll-out of Eudamed, information obligation in case of interruption of supply and the transitional provisions for certain in vitro diagnostic medical devices (C9-0010/2024) SK

25-04-2024

Na plenárnom zasadnutí som podporila prijatie pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/745 a (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o postupné zavádzanie databázy Eudamed, informačnú povinnosť v prípade prerušenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro . Schválené znenie konsolidovaného textu zároveň zachováva pozíciu Európskeho parlamentu k hlavným politickým aspektom s cieľom pokračovať v rokovaniach v nasledujúcom volebnom období.

Interinstitutional Body for Ethical Standards (A9-0181/2024 - Daniel Freund) SK

25-04-2024

Svojím hlasom som podporila dohodu vo veci zriadenia medziinštitucionálneho orgánu pre etické normy pre členov inštitúcií a poradných orgánov. Hoci súčasná dohoda nespĺňa všetky prvky obsiahnuté v legislatívnej iniciatíve EP z roku 2021, považujem ju za dobrý začiatok. Ľutujem, že nepokrýva Európsku radu a Radu, avšak samotné zriadenie tohto orgánu je nevyhnutným a vítaným prvým krokom, pretože umožňuje rozvoj silných spoločných etických noriem. Po zriadení môže Parlament počas preskúmania, ktoré sa plánuje po troch rokoch, pokračovať v ďalšom zlepšovaní tohto orgánu.

Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2025 – Section I – European Parliament (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou) SK

25-04-2024

Podporujem navrhovaný rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2025. Tento rozpočet predstavuje približne 2,5 miliardy EUR, čo je o niečo viac ako v minulom roku, aby nám pomohol lepšie vykonávať našu prácu po európskych voľbách. Zahŕňa viac peňazí na dôležité veci, ako je uľahčenie prístupu do budov Parlamentu pre všetkých, zlepšenie počítačovej bezpečnosti a ekologickejšie fungovanie. Tento rozpočet pomáha zabezpečiť, aby Parlament mohol naďalej efektívne pracovať pre všetkých Európanov.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Proposals for a Union act

Members can table a request to the European Commission to propose a Union act (a new act or an amendment to an existing act).Rule 47

PROPOSAL FOR A UNION ACT on the transparency of selection procedures for high-ranking EU officials

11-02-2021 B9-0152/2021

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Directive on combatting violence against women and domestic violence

Member
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Shadow rapporteur Staff meeting
Meeting related to procedure:
2022/0066(COD)
Code of associated committee or delegation
LIBE

European Disability Card and the European Parking Card

Member
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Rapporteur
Meeting related to procedure:
2023/0311(COD)
Code of associated committee or delegation
EMPL

CSAM

Member
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
Date, Place:
European parliament
Capacity:
Shadow rapporteur for opinion
Meeting related to procedure:
2022/0155(COD)
Code of associated committee or delegation
CULT
Meeting with:
International Association of Internet Hotlines - INHOPE