Please fill this field
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

European Conservatives and Reformists Group

Member of the Bureau

Slovakia - Independent (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Chair

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs

Member

CPCO
Conference of Committee Chairs
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
BECA
Special Committee on Beating Cancer

Most recent activities

European Child Guarantee

26-03-2021 O-000026/2021 Commission
Oral questions

European Child Guarantee

26-03-2021 O-000025/2021 Council
Oral questions

Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) SK

25-03-2021
Written explanations of vote

V EÚ stále pretrvávajú rozdiely pokiaľ ide o úroveň digitálnych zručností, ktoré sa stávajú čoraz viac kľúčové pre svet práce. Uznesenie obsahuje opatrenia na zvyšovanie digitálnych zručností, zlepšenie prístupu k digitálnemu vzdelávaniu a znižovanie rozdielov v rámci EÚ, pričom zdôrazňuje primárnu zodpovednosť ČŠ za politiky vzdelávania. Preto som sa ho rozhodla podporiť.

Contact

Bruxelles

Strasbourg