Please fill this field
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Renew Europe Group

Member

Slovakia - Independent (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Chair

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs

Member

CPCO
Conference of Committee Chairs
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

CULT
Committee on Culture and Education

Most recent activities

The state law relating to abortion in Texas, USA SK

07-10-2021 P9_CRE-PROV(2021)10-07(4-127-0000)
Contributions to plenary debates

Banking Union - annual report 2020 (A9-0256/2021 - Danuta Maria Hübner) SK

07-10-2021
Written explanations of vote

Na tomto plenárnom zasadnutí Európsky parlament aj s mojou podporou, prijal uznesenie o bankovej únii – výročná správa za rok 2020. Výročná správa za rok 2020 sa okrem pravidelných aktivít bankového sektoru zaoberá aj opatreniami a príspevkom tohto sektora pri riešení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19, pričom poukazuje aj na pozitívny účinok právnych predpisov EÚ prijatých v reakcii na krízu a v neposlednom rade sa zaoberá výzvami pri prechode od pandemickej pomoci k nástrojom na podporu obnovy.

Reforming the EU policy on harmful tax practices (including the reform of the Code of Conduct Group) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq) SK

07-10-2021
Written explanations of vote

Aktuálne závažné odhalenie z Pandora Papers nám pripomínajú, že je dôležité zaviesť spoločné a ambiciózne európske pravidlá na ukončenie daňového dumpingu medzi členskými štátmi a zároveň bojovať proti daňovým rajom v iných krajinách. Európsky parlament vo schválenom uznesení, ktoré som podporila, navrhol viacero návrhov na rýchle zlepšenie politiky v oblasti škodlivých daňových praktík.

Contact

Bruxelles

Strasbourg