Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Renew Europe Group

Member

Slovakia - Independent (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
DACP
Delegation to the OACPS-EU Joint Parliamentary Assembly
DCAB
Delegation to the Caribbean-EU Parliamentary Assembly

Substitute

CULT
Committee on Culture and Education

Most recent activities

Gradual roll-out of Eudamed, information obligation in case of interruption of supply and the transitional provisions for certain in vitro diagnostic medical devices (C9-0010/2024) SK

25-04-2024
Written explanations of vote

Na plenárnom zasadnutí som podporila prijatie pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní ku návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/745 a (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o postupné zavádzanie databázy Eudamed, informačnú povinnosť v prípade prerušenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Schválené znenie konsolidovaneho textu zároveň zachováva pozíciu Európskeho parlamentu k hlavným politickým aspektom s cieľom pokračovať v rokovaniach v nasledujúcom volebnom období.

Interinstitutional Body for Ethical Standards (A9-0181/2024 - Daniel Freund) SK

25-04-2024
Written explanations of vote

Svojim hlasom som podporila dohodu vo veci zriadenia medziinštitucionálneho orgánu pre etické normy pre členov inštitúcií a poradných orgánov. Hoci súčasná dohoda nespĺňa všetky prvky obsiahnuté v legislatívnej iniciatíve EP z roku 2021, považujem ju za dobrý začiatok. Ľutujem, že nepokrýva Európsku radu a Radu, avšak samotné zriadenie tohto orgánu je nevyhnutným a vítaným prvým krokom, pretože umožňuje rozvoj silných spoločných etických noriem. Po zriadení môže Parlament počas preskúmania, ktoré sa plánuje po troch rokoch, pokračovať v ďalšom zlepšovaní tohto orgánu.

Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2025 – Section I – European Parliament (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou) SK

25-04-2024
Written explanations of vote

Podporujem navrhovaný rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2025. Tento rozpočet predstavuje približne 2,5 miliardy EUR, čo je o niečo viac ako v minulom roku, aby nám pomohol lepšie vykonávať našu prácu po európskych voľbách. Zahŕňa viac peňazí na dôležité veci, ako je uľahčenie prístupu do budov Parlamentu pre všetkých, zlepšenie počítačovej bezpečnosti a ekologickejšie a ekologickejšie fungovanie. Tento rozpočet pomáha zabezpečiť, aby Parlament mohol naďalej efektívne pracovať pre všetkých Európanov.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex