Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Renew Europe Group

Member

Slovakia - Independent (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

CULT
Committee on Culture and Education

Most recent activities

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Health Data Space

05-12-2023 A9-0395/2023 PE742.387v02-00 ENVI LIBE
Reports - as shadow rapporteur
Tomislav SOKOL Annalisa TARDINO

Digitalisation of cross-border judicial cooperation (A9-0062/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand) SK

23-11-2023
Written explanations of vote

Hlasovalo sa o finálnej dohode z medziinštitucionálnych rokovaní o nariadení a smernici, ktorých cieľom je umožniť elektronickú komunikáciu medzi justičnými orgánmi v občianskych, obchodných a trestných cezhraničných veciach, ako aj medzi justičnými orgánmi a fyzickými alebo právnickými osobami, ktorá by sa mala stať štandardnou možnosťou pre určité právne úkony. Okrem toho sa tu stanovujú pravidlá týkajúce sa používania videokonferencií alebo iných technológií komunikácie na diaľku v konaniach, používanie elektronických podpisov a pečatí či elektronické platenie poplatkov. Finálny text som preto podporila.

Digitalisation of cross-border judicial cooperation (amendment of certain directives and framework decisions) (A9-0063/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand) SK

23-11-2023
Written explanations of vote

Hlasovalo sa o finálnej dohode z medziinštitucionálnych rokovaní o nariadení a smernici, ktorých cieľom je umožniť elektronickú komunikáciu medzi justičnými orgánmi v občianskych, obchodných a trestných cezhraničných veciach, ako aj medzi justičnými orgánmi a fyzickými alebo právnickými osobami, ktorá by sa mala stať štandardnou možnosťou pre určité právne úkony. Okrem toho sa tu stanovujú pravidlá týkajúce sa používania videokonferencií alebo iných technológií komunikácie na diaľku v konaniach, používanie elektronických podpisov a pečatí či elektronické platenie poplatkov. Finálny text som preto podporila.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex