Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Renew Europe Group

Member

Slovakia - Independent (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

CULT
Committee on Culture and Education

Most recent activities

Empowering consumers for the green transition (A9-0099/2023 - Biljana Borzan) SK

11-05-2023
Written explanations of vote

Na plenárnom zasadnutí som podporila schválenie mandátu Parlamentu na rokovanie s členskými štátmi pokiaľ ide o návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. Ľudia musí byť informovaní o tom, ktoré výrobky sú odolnejšie a opraviteľné. Je rovnako potrebné skoncovať s výrobou spotrebného tovaru, ktorý sa pokazí hneď po skončení záručnej lehoty a v neposlednom rade je nevyhnutné vzniesť poriadok do spleti nepravdivých environmentálnych označení.

Objection pursuant to Rule 112 (2) and (3): Genetically modified cotton 281-24-236 x 3006-210-23 (B9-0232/2023) SK

11-05-2023
Written explanations of vote

Ide o nezáväznú námietku týkajúcu sa GMO bavlny 281-24-236 x 3006-210-23 a udelenia opätovného povolenia na jej uvádzanie na trh EÚ (ako potraviny a krmivá, ale aj iné použitia). V námietke Parlament Komisiu vyzýva, aby stiahla svoj návrh rozhodnutia o povolení uvedenia tejto bavlny na trh EÚ, a to najmä preto, že pretrvávajú obavy z nedostatočného posúdenia doplnkových herbicídov a tzv. Bt toxínov. Okrem iného sa námietka odvoláva aj na nedemokratickosť procesu, keďže Komisia pokračuje v povoľovaní GMO aj vtedy, keď v príslušnom Stálom výbore pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá neexistuje kvalifikovaná väčšina členských štátov, ktoré by boli za. Z dôvodu predbežnej opatrnosti som sa preto rozhodla námietku podporiť.

Roadmap on a Social Europe: two years after Porto (B9-0235/2023, B9-0236/2023) SK

11-05-2023
Written explanations of vote

Na plenárnom zasadnutí som podporila prijatie tohto uznesenia, ktorého cieľom je pripomenúť dvojročné výročie sociálneho summitu v Porte a pripraviť pozíciu Európskeho parlamentu na fórum v Porte, ktoré sa uskutoční 26.-27. mája 2023. V uznesení sme nielen zhodnotili implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv (EPSR), jeho akčného plánu a celkovej sociálno-ekonomickej situácie v EÚ, ale tiež sme v ňom zdôraznili potrebu zlepšenia a posilnenia sociálneho rozmeru politík EÚ, vykonávania EPSR v praxi, dosiahnutia vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok v EÚ a v neposlednom rade v ňom dávame dôraz na zlepšenie integrácie ľudí, ktorí sa nachádzajú v zraniteľných situácií a na posilnenie strednej triedy.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex