Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

European Conservatives and Reformists Group

Member of the Bureau

Slovakia - Sloboda a Solidarita (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Eugen JURZYCA

Member

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
DCAS
Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Substitute

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs

Most recent activities

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Opinions - as shadow rapporteur
Kris PEETERS

Macro-financial assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the Covid-19 pandemic crisis SK

15-05-2020
Written explanations of vote

Obsahom návrhu je poskytnutie pomoci v celkovej výške 3 miliardy eur vo forme strednodobých až dlhodobých úverov desiatim, prevažne susedným, partnerom v kontexte krízy spôsobnej ochorením COVID-19. Keďže sa v minulosti sa podľa hodnotení Komisie ukázala obdobná pomoc ako efektívna, hlasoval som za tento návrh. Podporu treba vnímať aj ako investíciu do makroekonomickej stability EÚ a do stability spoločného trhu.

Temporary measures concerning the operation of air services SK

15-05-2020
Written explanations of vote

Parlament prijal v súvislosti s pandémiou COVID-19 dočasné opatrenia, ktoré uvoľňujú pravidlá, ktoré by v súčasnej situácii mohli spôsobiť neprimerané administratívne zaťaženie bez zjavného hospodárskeho alebo bezpečnostného prínosu. Príkladom je dočasné pozastavenie povinnosti obmedzovať platnosť licencií leteckých spoločností, ktoré neboli schopné plniť svoje finančné záväzky. Hlasoval som za tento návrh.

Contact

Bruxelles

Strasbourg