Please fill this field
Malik AZMANI Malik AZMANI
Malik AZMANI

Renew Europe Group

First Vice-Chair

Netherlands - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Netherlands)

Date of birth : , Heerenveen

Home Malik AZMANI

Member

LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
DMAG
Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union, including the EU-Morocco, EU-Tunisia and EU-Algeria Joint Parliamentary Committees
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute

AFET
Committee on Foreign Affairs
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Most recent activities

New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou) NL

25-03-2021
Written explanations of vote

Stemverklaring EU-Africa Strategy. De VVD onderschrijft het belang van een versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en het Afrikaanse continent. In dit rapport wordt terecht de aandacht gevestigd op gezamenlijke uitdagingen op belangrijke gebieden, zoals handel, klimaatverandering en veiligheid. Echter, de creatie van nieuwe eigen middelen om een verhoging van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget te bekostigen, is iets waar de VVD niet achter kan staan. Eveneens wordt in het rapport een voorschot genomen op de inhoud van het wetsvoorstel voor Europese ketenverantwoordelijkheid, iets waar de VVD niet op vooruit wil lopen. Tenslotte deelt de VVD-delegatie het standpunt niet dat een EU-reddingsmissie op zee in de context van migratie civiel dient te zijn. De regie dient bij de autoriteiten te liggen. De VVD-delegatie heeft zich vanwege bovenstaande redenen onthouden van stemming op dit rapport.

Relaunch of UN Western Sahara peace process

25-03-2021 E-001690/2021 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Written questions

Children's Rights (B9-0164/2021) NL

11-03-2021
Written explanations of vote

Het Europees Parlement heeft middels een resolutie haar mening gegeven over de 'EU-strategie voor de rechten van het kind'. Deze strategie moet het kader vormen voor wat de EU doet om de rechten van het kind te bevorderen en beschermen. Als het gaat om rechten van kwetsbare kinderen en de bestrijding van geweld, vraagt het Europees Parlement in de ogen van de VVD terecht aandacht voor o.a. de aanpak van kindhuwelijken en de helaas nog steeds bestaande vreselijke praktijk - ook binnen de EU - van genitale verminking van jonge meisjes. Daarentegen roept het Europees Parlement lidstaten ook op om voor kinderen die zich op dit moment in bijvoorbeeld IS-kampen bevinden de terugkeer naar landen van herkomst te faciliteren. Derhalve heeft de VVD delegatie zich onthouden van stemming.

Contact

Bruxelles

Strasbourg