Please fill this field
Radan KANEV Radan KANEV
Radan KANEV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Bulgaria - Democrats for Strong Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , Sofia

Home Radan KANEV

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
PETI
Committee on Petitions
D-AL
Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) BG

16-09-2020
Written explanations of vote

. – С вота си подкрепих регламента като цяло и особено искането към ЕК за значително увеличаване на бюджета на този фонд, който е ключов за спасението и трансформацията на Маришкия басейн и долината на Струма. Подкрепих и редица изменения свързани със засилено финансиране именно на засегнатите региони и развитие на нови икономически инициативи в тях, съобразно социалните им и енергийни специфики. По ключовия въпрос за финансирането на инвестиции в газова инфраструктура подкрепих поправките, които предвиждат такива публични инвестиции да бъдат допустими единствено, ако проектите представляват технологична иновация и предвиждат възможност за поетапно развиване на водородна енергетика и други екологично чисти модели. Гласувах за повече права за местните общности за директен достъп до ресурсите на фонда с оглед идентифицираните им от самите тях нужди и приоритети. Подкрепих възможностите за придобиване на професионална квалификация и създаване на нови, по-качествени и конкурентни работни места в контекста на Зелената сделка и прехода към кръгова икономика, базирана на високи технологии и възобновяема енергетика.

The EU’s role in protecting and restoring the world’s forests (A9-0143/2020 - Stanislav Polčák) BG

15-09-2020
Written explanations of vote

. – Гласувах в подкрепа засилването на ролята на ЕС за опазването и възстановяването на световните гори като важно условие за постигане на международните цели за намаляване на въглеродните емисии, смекчаване негативното въздействие на климатичните промени върху живота на хората и спиране загубата на биоразнообразие. По-строгите регулации срещу незаконните сечи в Европа и срещу ползването на дървесина като възобновяем източник на енергия ще допринесат и за по-добра защита на вековните гори в България. Подкрепих приоритизирането на финансирането на европейски проекти за опазването и за подобряването на мониторинга и сателитното наблюдение на горските територии. Гласувах за повишаване на прозрачността и възможностите за ефективно включване и участие на местните общности при взимането на решения относно управлението на горските им ресурси; за повишаване на прозрачността и контрола във веригите за снабдяване на продукти, произхождащи от страни с обезлесяване. За ограничаването на финансирането на дейности, водещи до обезлесяване и за пренасочване на европейските средства за възстановяването на унищожени гори. С цел опазване на световните гори да бъде намален до минимум вносът от страни извън ЕС на продукти, чието производство е свързано с изсичането на последните вековни гори в Южна Америка, Африка, Азия и Океания.

OPINION on reducing inequalities with a special focus on in-work poverty

10-09-2020 PETI_AD(2020)650659 PE650.659v02-00 PETI
Opinions - as shadow rapporteur
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

Contact

Bruxelles

Strasbourg