Please fill this field
Radan KANEV Radan KANEV
Radan KANEV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Bulgaria - Democrats for Strong Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , Sofia

Home Radan KANEV

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
PETI
Committee on Petitions
D-AL
Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

United States sanctions and the Rule of law (continuation of debate)

16-09-2021 P9_CRE-PROV(2021)09-16(4-039-0000)
Contributions to plenary debates

Identifying gender-based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU (A9-0249/2021 - Malin Björk, Diana Riba i Giner) BG

16-09-2021
Written explanations of vote

Подкрепих законодателнaта инициатива за криминализиране на насилието, основано на пола (Gender-based violence) на европейско ниво.
Този доклад се сблъска с противопоставяне, основано на стереотипите, свързани с думата „джендър“. Насилието, основано на пола, обаче, е огромен социален проблем, включително в държавата, от която съм избран - България, и мерките срещу него не бива да бъдат спирани с пропагандни клишета. Отбелязвам, че пряката референция към Истанбулската Конвенция, съдържаща се в този доклад, трябва да се избягва в същинското законодателство, което ще последва, защото ще предизвика правни проблеми в страни като България, в която Конвенцията е блокирана от Конституционния съд или в други, в които е политически отхвърлена. Целите на ИК трябва да бъдат въведени в законодателството, но без пряка референция.

Official controls on animals and products of animal origin in order to ensure compliance with the prohibition of certain uses of antimicrobials (A9-0195/2021 - Pascal Canfin) BG

15-09-2021
Written explanations of vote

Подкрепих възражението срещу Делегирания акт на ЕК, защото сериозната медицинска експертна общност предупреждава, че предложените от ЕК критерии са слаби и злоупотребата с антибиотици в животновъдството ще продължи, което ще задълбочи огромния проблем с резистентност на бактериите към ключови, животоспасяващи лекарства.
По темата се провеждаше седмици наред задълбочен експертен дебат, който активно следих. Лобито на животновъдите и ветеринарите, което защитаваше делегирания акт на ЕК, не можа да ме убеди в своята искреност и правота. Напротив – остана силен привкус на лобиране в полза на крупното животновъдство, което превантивно захранва пилета, говеда и свине с антибиотици и така развъжда опасни резистентни щамове.
Убеден съм, че водещ аргумент при гласуването следва да бъде здравето на хората.
Предложените изменения в гласуваната Резолюция бяха достатъчна гаранция за опазване на животните-компаньони, както и срещу заразяване на хора от животни вледствие на ненавременно лечение.

Contact

Bruxelles

Strasbourg