Please fill this field
Liudas MAŽYLIS Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Lithuania - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lithuania)

Home Liudas MAŽYLIS

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-BY
Delegation for relations with Belarus
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

INTA
Committee on International Trade
BECA
Special Committee on Beating Cancer
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

Implementation of the EU water legislation (B9-0401/2020) LT

17-12-2020
Written explanations of vote

. – Vandens pagrindų direktyva yra tinkama, tačiau akivaizdu, kad jos įgyvendinimas - ne. Pritariau šiai rezoliucijai. Geros kokybės vanduo yra kiekvieno žmogaus teisė, ir toks vanduo turi būti prieinamas ne išimtinai tik parduotuvėse esančiuose plastikiniuose buteliuose, tačiau kiekvieno iš mūsų namuose, bėgantis iš čiaupo. Ir ne tik namuose. Gaila ar negaila pigių skrydžių oro uoste sumokėti vieną kitą eurą už porą šimtų mililitrų vandens? Turime ar neturime teisės į gurkšnį vandens iš fontanėlio Barselonoje ar Strasbūre? Direktyva turi būti tinkamai įgyvendinta ir jos tikslai turi būti pasiekti: visi Europos paviršiniai ir požeminiai vandenys per ateinančius 6 metus turi pasiekti gerą būklę. Tačiau tam reikia ne tik Europos Sąjungos įsikišimo ir finansavimo. Kiekviena ES šalis narė turi įdėti savo reikiamą indėlį, nepiktnaudžiauti išimtimis ir teisingai taikyti „teršėjas moka” principą. Kad pasiektume direktyvos tikslus, turime integruoti jos nuostatas į skirtingus sektorius, tokius kaip žemės ūkis, transportas ir energetika. Situacija, kuomet mažiau nei pusė ES vandens telkinių yra geros būklės, yra nepateisinama ir turi būti veikiama ryžtingai.

Cancellation of the ENSREG mission to Belarus

17-12-2020 E-006957/2020 Commission
Written questions

A new strategy for European SMEs (A9-0237/2020 - Paolo Borchia) LT

16-12-2020
Written explanations of vote

. – Nauja strategija mažoms ir vidutinėms Europos įmonėms yra ypač reikalinga COVID-19 sukeltų iššūkių kontekste. Mažos ir vidutinės įmonės patyrė didelius sunkumus prisitaikant prie naujos pandemijos nulemtos realybės. O būtent jos sudaro labai svarbią dalį visos Europos ekonomikos. Todėl pastarosioms turime teikti ypatingą prioritetą. Manau, kad yra keletas esminių elementų, kurių dėka šis pranešimas turi skatinti paramą verslui: 1. Reikia ne tik deklaratyviai orientuotis į administracinės naštos mažinimą, bet ir tam kuo greičiau nustatyti privalomus („binding“) tikslus ir rodiklius kaip ta našta bus mažinama. Taip pat, priimant naujus teisės aktus turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokį ekonominį poveikį jie atneš mažoms ir vidutinėms įmonėms. 2. Turėtų būti mažinamos kliūtys mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti reikalingą finansavimą. 3. Būtina skatinti bei padėti užtikrinti skaitmeninių įgūdžių plėtojimą. Tikiuosi, kad pateikti pasiūlymai padės išlaikyti palankią aplinką verslui Europoje.

Contact

Bruxelles

Strasbourg