Please fill this field
Elena YONCHEVA Elena YONCHEVA
Elena YONCHEVA

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Bulgaria - Bulgarian Socialist Party (Bulgaria)

Date of birth : , Sofia

Written explanations of vote Elena YONCHEVA

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative) BG

26-03-2020

. – Подкрепих днешното предложение на ЕК за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19, защото съм твърдо убедена, че настоящата криза може да бъде преодоляна единствено чрез мерки на европейско ниво. Събитията от последните месеци показаха, че нито една държава членка не може сама да се справи с безпрецедентната ситуация, пред която сме изправени. Нужна е по-голяма координация и по-голяма мобилизация на ниво ЕС.
Необходимо е също така борбата с новия вирус COVID-19 да се провежда проактивно и предоставените от ЕК средства да се използват целенасочено за бързо овладяване на ситуацията в ЕС. В този контекст следва да се отдели по-голямо внимание на необходимостта от изграждане на ефективна европейска стратегия на тестване за наличието на вируса COVID-19.
Необходими са проактивни мерки, които да предотвратят задълбочаването на кризата, като същевременно позволяват поетапно възстановяване на нормалния начин на живот на европейските граждани. В тази връзка специално внимание трябва да се отдели на възможността за въвеждане на единен европейски подход за прилагане на скрининг тестове - да се тества масово и систематично, за да се идентифицират тези, инфектирани с вируса. Надграждайки над опита на страни, в които епидемията избухна в по-ранен период, ЕК трябва възможно най-скоро да предостави отговор на кризата, който да е насочен не само към контролиране на темпа на развитие, но и към по-бързо установяване на случаи и цялостно ограничаване на заразата на базата на епидемиологичен надзор чрез широко използване на скрининг /бързи/ тестове. В този контекст следва ЕК и държавите членки спешно да предприемат всички необходими действия за ефективно изпълнение на препоръките на Световната здравна организация /СЗО/, която тази седмица предупреди, че пандемията от коронавируса се ускорява. Траекторията на тази епидемия обаче може да се промени, но страните трябва да предприемат както отбранителни, така и атакуващи мерки. Социалната дистанция е много важна, но тя е само начин да се забави разпространението на вируса. Към атакуващия подход СЗО призова за „тестване, тестване и тестване. Тестване на всеки съмнителен случай“.
Прилагането на бързите тестове е високо ефективен подход, особено при инфекции с голям процент безсимптомни и леко протичащи случаи. Те позволяват заразените да бъдат открити навреме и контролирани.

Contact

Bruxelles

Strasbourg