Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI
Bulgaria

Date of birth : , Devin

9th parliamentary term Atidzhe ALIEVA-VELI

Political groups

 • 02-07-2019 / 18-06-2024 : Renew Europe Group - Member

National parties

 • 02-07-2019 / 18-06-2024 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Vice-Chair

 • 14-10-2019 / 18-06-2024 : Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Member

 • 02-07-2019 / 28-01-2020 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 02-07-2019 / 18-06-2024 : Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee
 • 09-10-2019 / 13-10-2019 : Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia
 • 29-01-2020 / 19-01-2022 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 10-03-2020 / 19-01-2022 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 20-01-2022 / 18-06-2024 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 20-01-2022 / 18-06-2024 : Committee on Agriculture and Rural Development

Substitute

 • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia
 • 02-07-2019 / 28-01-2020 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 01-02-2020 / 09-03-2020 : Committee on Employment and Social Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on a new strategy for European SMEs

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the possibilities to increase the reliability of audits and controls by national authorities in shared management

26-10-2022 AGRI_AD(2022)731787 PE731.787v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

OPINION on women’s poverty in Europe

04-03-2022 EMPL_AD(2022)699260 PE699.260v02-00 EMPL
Dragoş PÎSLARU

OPINION on MFF 2021-2027: fight against oligarch structures, protection of EU funds from fraud and conflict of interest

13-01-2022 AGRI_AD(2022)697592 PE697.592v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Adequate minimum wages in the European Union (A9-0325/2021 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) BG

14-09-2022

С радост подкрепям Директивата за адекватните минимални работни заплати в ЕС. Тя представлява поредната крачка на Съюза към осъществяване на целите на Европейския стълб на социалните права. Това със сигурност бе едно от най-интригуващите досиета в социалната сфера за този мандат и, за радост на всички, успя бързо да стане реалност, без да бъде блокирано, въпреки дългите и тежки преговори, които се водеха по него.
Директивата цели както повишаване на адекватността на минималните работни заплати, така и осигуряване на достоен живот на всички работници. Едновременно с това тя поставя акцент върху ползите от колективното договаряне и насърчава държавите членки да повишат приложението му.
За съжаление, в момента се наслагват криза върху криза и работниците се затрудняват да издържат семействата си заради високата инфлация. Адекватните минимални работни заплати са основен компонент на европейския модел на социална пазарна икономика. Те са своеобразен гарант за доходите на хората в неравностойно положение и тези от уязвимите групи. Статистиката сочи, че в моята страна България минималната работна заплата е най-ниска в сравнение с другите страни от ЕС. Затова се надявам Директивата бързо да бъде транспонирана, за да може да допринесе за повишаване на адекватността на минималните работни заплати и да осигури достоен живот на работниците в България.

Mental health in the digital world of work (A9-0184/2022 - Maria Walsh) BG

05-07-2022

Подкрепям доклада относно психичното здраве в цифровия свят на труда, защото приоритет за мен винаги е здравето на гражданите - както физическото, така и психическото. Психическото здраве на гражданите трябва да бъде в основата на нашата работа и ние трябва да работим заедно, за да превъзмогнем предизвикателствата, свързани със здравето на работниците.
Справянето с бедността на работещите и балансът между професионалния и личния живот е наше задължение. Всички млади европейци, особено тези с по-малко възможности, трябва да имат равен достъп до качествено образование и обучение, за да се подкрепи тяхното добро психично здраве и да се осигури благоприятна среда за развитие на техните умения. Гъвкавостта и по-добрият контрол на работното време, постигнати чрез нетрадиционни работни договорености като работа у дома, могат да осигурят по-добър баланс между професионалния и личния живот и намаляване на стреса, свързан с пътуването до работното място.
Насърчаването на устойчивостта на психичното здраве и инвестирането в цифрова и здравна грамотност на работниците е жизненоважно. Работещите на несигурни и нископлатени работни места, особено тези с ниски нива на умения и самостоятелно заетите лица, са особено уязвими по отношение на здравето на работното място и достъпа до адекватна социална или правна защита. Длъжни сме да окажем подкрепа на всеки и да предпазим психичното здраве на всички участници в работната среда.

Reaching women's economic independence through entrepreneurship and self-employment (A9-0096/2022 - Pernille Weiss) BG

03-05-2022

. – Приветствам доклада относно постигането на икономическа независимост на жените чрез предприемачество и самостоятелна заетост, защото искрено вярвам, че жените трябва да имат равен шанс за започване и развиване на свой бизнес. Факт е, че те са изправени пред различни пречки, особено от икономическо, законодателно и социално естество, които ги ограничават да развият предприемаческия си потенциал пълноценно. Днес трябва да се изправим срещу стереотипите и да окуражим достъпа на жените до пазара на труда, както и в сферата на самостоятелната дейност. Нужно е да се гарантира равенството между половете на всички нива на вземане на решения в бизнеса и управлението.
Считам, че жените предприемачи и самостоятелно заетите играят ключова роля в насърчаването на иновациите, създаването на нови работни места и допринасят за устойчивия растеж на ЕС. Несъмнено трябва да се стимулира подобряването на икономическото положение на жените.
За да постигнем тази цел, жените трябва да имат достъп до микрокредити с гъвкави условия и до богати възможности за развитие на предприемаческия си дух. Политиките на ЕС, както и на самите държави членки трябва да са приобщаващи и да са адаптирани към актуалните нужди. Постигането на равенство между половете е един от основните ни приоритети и работата на ДПС в тази посока ще продължи безотказно.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Meeting

Member
ALIEVA-VELI Atidzhe
Date, Place:
office- WIB 03M035
Capacity:
Member
Meeting related to procedure:
2022/0196(COD)
Meeting with:

Expressing their opinion on legislation on plant protection products and glyphosate renewal decision

Member
ALIEVA-VELI Atidzhe
Date, Place:
Office- WIB 03M035
Capacity:
Member
Meeting related to procedure:
2022/0196(COD)
Meeting with:
Ciech Sarzyna S.A