Please fill this field
Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

Renew Europe Group

Member

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Date of birth : , Devin

Home Atidzhe ALIEVA-VELI

Vice-Chair

DCAS
Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
D-MK
Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

EU contribution to transforming global food systems to achieve the Sustainable Development Goals (debate) BG

15-09-2021 P9_CRE-PROV(2021)09-15(3-312-0000)
Contributions to plenary debates

Reversing the negative social consequences of the COVID-19 pandemic (debate) BG

15-09-2021 P9_CRE-PROV(2021)09-15(3-343-0000)
Contributions to plenary debates

Objection pursuant to Rule 111(3): Criteria for the designation of antimicrobials to be reserved for the treatment of certain infections in humans (B9-0424/2021) BG

15-09-2021
Written explanations of vote

Гласувах против резолюцията, защото считам, че делегираният акт на Европейската комисия е достатъчно балансиран и ще спомогне за опазване на здравето и живота както на хората, така и на животните.
Важно е да се доверим на експертния анализ и задълбочените оценки както от страна на Комисията, така и от останалите компетентни европейски агенции. При преценката си трябва задължително да обръщаме внимание и на позицията на животновъдите и ветеринарите, които в този случай бяха изключително притеснени от предложения рестриктивен подход.
Резолюцията е твърде крайна. Липсата на алтернативи за лечение би довела до невъзможност много от бактериалните инфекции при животни да бъдат лекувани. Това би имало изключителен негативен ефект върху хуманното отношение към животните – не само селскостопанските, но и домашните животни, и отрицателно въздействие както върху българския земеделски сектор, така и върху ветеринарната медицина. Такива заболявания могат да засегнат безопасността и сигурността на храните и поминъка на животновъдите, да причинят ненужно страдание на животните, както и да имат обществени последици. Кризата с COVID-19 ни показа, че здравето на хората, здравето на животните и околната среда са изключително взаимосвързани. Трябва да се осланяме на представените ни научно обосновани факти, на научните изследвания и твърденията на специалистите.

Contact

Bruxelles

Strasbourg